hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studeni 2010.

Objavljen na Hrčku: 1. 10. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Nacrt posebnog dijela novog Kaznenog zakona - pregled pet glava (str.503-551) hrvatskipdf 388 KB
Ksenija Turković, Aleksandar Maršavelski
Pregledni rad
 
Kaznena djela protiv života i tijela (str.581-596) hrvatskipdf 156 KB
Mitko Naumovski, Marijan Svedrović
Stručni rad
 
Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (str.597-618) hrvatskipdf 216 KB
Anita Kurtović Mišić, Ana Garačić
Pregledni rad
 
Seksualni delinkventi - program prevencije recidiva (str.619-623) hrvatskipdf 114 KB
Lana Mužinić, Ljiljana Vukota
Stručni rad
 
Kaznena djela protiv časti i ugleda de lege lata i moguće promjene de lege ferenda (str.625-640) hrvatskipdf 177 KB
Igor Bojanić
Prethodno priopćenje
 
Prometna kaznena djela (str.641-657) hrvatskipdf 158 KB
Željko Mršić, Pavao Orehovec
Pregledni rad
 
Program psihosocijalnog tretmana počinitelja prekršajnih i kaznenih djela iz prometa (str.659-668) hrvatskipdf 131 KB
Ljiljana Mikuš, Želimir Franjić
Pregledni rad
 
Nasilje u obitelji u svjetlu promjena Kaznenog zakona (str.669-698) hrvatskipdf 260 KB
Velinka Grozdanić, Marissabell Škorić, Ileana Vinja
Izvorni znanstveni članak
 
Gospodarska kaznena djela u novom Kaznenom zakonu (str.699-728) hrvatskipdf 227 KB
Petar Novoselec, Sunčana Roksandić Vidlička
Izvorni znanstveni članak
 
Korupcijska kaznena djela protiv službene dužnosti - s analizom prijedloga njihovih izmjena (str.729-767) hrvatskipdf 266 KB
Tomislav Kralj, Marta Dragičević Prtenjača
Prethodno priopćenje
 
Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj pro futuro (prema radnom Nacrtu prijedloga Kaznenog zakona od 21. listopada 2010.) (str.769-784) hrvatskipdf 178 KB
Zlata Đurđević
Izvorni znanstveni članak
 
Razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u svjetlu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske (str.785-812) hrvatskipdf 214 KB
Dragan Novosel, Marko Rašo, Zoran Burić
Stručni rad
 
Probni projekt Uvjetni otpust zatvorenika (str.813-817) hrvatskipdf 135 KB
Dijana Šimpraga, Ljiljana Vukota
Stručni rad
 
Hrvatski dokazni postupak u poredbenom svjetlu (str.821-837) hrvatskipdf 152 KB
Mirjan Damaška
Izvorni znanstveni članak
 
Novosti u sustavu nezakonitih dokaza s osobitim osvrtom na čl. 10. st. 3. i 4. ZKP/08 (str.839-866) hrvatskipdf 219 KB
Marina Carić
Stručni rad
 
Trajna opasnost kao oblik istodobne opasnosti u okvirima krajnje nužde (str.867-891) hrvatskipdf 220 KB
Igor Martinović
Izvorni znanstveni članak
 
Samoskrivljena neubrojivost kao dvoaktno zbivanje (str.893-906) hrvatskipdf 148 KB
Ivica Mihoci
Pregledni rad
 
Development of Human Rights before International Criminal Tribunals - A European Perpective (str.909-940) engleskipdf 208 KB
Wolfgang Schomburg
Ostalo
 
Reforma slovenskog Zakona o kaznenom postupku - pomicanjima do pomaka (str.941-958) hrvatskipdf 165 KB
Aleksander Karakaš
Pregledni rad
 
Sudska praksa (str.961-966) hrvatskipdf 125 KB
Petar Novoselec
Ostalo
 
Od seksualnih skandala do zločina protiv čovječnosti? Osvrt na članak Geoffreya Robertsona Put the Pope in the Dock objavljenom u The Guardianu 2. travnja 2010. (str.969-975) hrvatskipdf 145 KB
Davor Derenčinović
Recenzija, Prikaz
 
XVIII. svjetski kongres iz medicinskog prava - prikaz i zaključci (Zagreb, 8.-12. kolovoza 2010.) (str.977-989) hrvatskipdf 145 KB
Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski
Recenzija, Prikaz
 
Prikaz XXII. redovitog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Na vratima reforme hrvatskog kaznenog zakonodavstva (str.991-1012) hrvatskipdf 199 KB
Zoran Burić, Barbara Herceg, Ivana Kustura, Ante Novokmet
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 28.880 *