hrcak mascot   Srce   HID

Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu,Vol. 13. No. 1
Datum izdavanja: travnja 1987.

Objavljen na Hrčku: 31. 5. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Recepcija književne baštine (str.5-41) hrvatskipdf 8 MB
Josip Vončina
Izvorni znanstveni članak
 
Hvarsko društvo u 16. stoljeću (str.42-53) hrvatskipdf 3 MB
Tomislav Raukar
Izvorni znanstveni članak
 
Hvarska renesansna sredina (str.54-80) hrvatskipdf 6 MB
Nevenka Bezić-Božanić
Izvorni znanstveni članak
 
Hanibal Lucić u hrvatskoj književnosti XVI stoljeća (str.81-92) hrvatskipdf 3 MB
Marin Franičević
Izvorni znanstveni članak
 
Filozofski temelji petrarkizma i Hanibal Lucić (str.93-107) hrvatskipdf 3 MB
Ljerka Schiffler
Izvorni znanstveni članak
 
Hanibal Lucić u evropskoj teatrologiji (str.108-117) hrvatskipdf 2 MB
Nikola Batušić
Izvorni znanstveni članak
 
Kako se Hanibal Lucić »razbijao« (str.118-127) hrvatskipdf 2 MB
Rafo Bogišić
Izvorni znanstveni članak
 
Listajući kompjutorsku konkordanciju Lucićevih djela (str.128-136) hrvatskipdf 2 MB
Milan Moguš
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga Hanibala Lucića u formiranju jezika hrvatskoga renesansnog pjesništva (str.137-143) hrvatskipdf 1 MB
Josip Vončina
Izvorni znanstveni članak
 
O poeziji Hvarana u 16. stoljeću (Uvod u recital) (str.144-148) hrvatskipdf 1 MB
Rafo Bogišić
Izvorni znanstveni članak
 
Lucićeva »Robinja« kao renesansna drama (str.149-158) hrvatskipdf 2 MB
Divna Mrdeža
Izvorni znanstveni članak
 
Posteljni i ženidbeni obredi u Lucićevoj »Robinji« (str.159-166) hrvatskipdf 2 MB
Slobodan P. Novak
Izvorni znanstveni članak
 
Galantni sastojci u Lucićevoj »Robinji« (str.167-180) hrvatskipdf 2 MB
Mirko Tomasović
Izvorni znanstveni članak
 
Poetika Lucićeva kanconijera (str.181-202) hrvatskipdf 5 MB
Dunja Fališevac
Izvorni znanstveni članak
 
»Jur nijedna na svit vila« Hanibala Lucića (str.203-212) hrvatskipdf 2 MB
Nikola Milićević
Izvorni znanstveni članak
 
»Vilo ka imaš moć«, interpretacija (str.213-230) hrvatskipdf 4 MB
Pavao Pavličić
Izvorni znanstveni članak
 
Hanibal Lucić, pjesnik »mornarom na putu« (uz prepjev njegovih talijanskih soneta) (str.231-248) hrvatskipdf 3 MB
Tonko Maroević
Izvorni znanstveni članak
 
Stilistička funkcija sinonima u »Pisnima ljuvenim« Hanibala Lucića (str.249-257) hrvatskipdf 2 MB
Ilija Pejić
Izvorni znanstveni članak
 
Lucićeva »Robinja« na ploči (str.258-266) hrvatskipdf 2 MB
Nasko Frndić
Izvorni znanstveni članak
 
Izbor iz djela Hanibala Lucića (Odabrao Rafo Bogišić, akcentuirao Josip Vončina) (str.267-297) hrvatskipdf 4 MB
Hanibal Lucić
Ostalo
 
Bibliografija Dana Hvarskog kazališta (1975-1986) (str.299-318) hrvatskipdf 3 MB
Nevenka Bezić-Božanić
Bibliografija
 
Posjeta: 17.203 *