hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Political Science Review, Vol. 18 No. 4, 1981


Publication date: December 1981

Published on HRČAK: 29 January 2014
Table of contents Full text
Sadržaj (str.375-376) croatianpdf 179 KB
Index  
Tehnokratizam i tehnokracija (str.377-384) croatianpdf 1 MB
Inge Perko-Šeparović
Other
 
O teorijskom određenju tehnokracije u svjetlu Marxove analize kapitala (str.385-390) croatianpdf 915 KB
Dragutin Lalović
Other
 
Političko značenje tehnokratizma (str.391-400) croatianpdf 2 MB
Tomislav Jantol
Other
 
Tehnokracija i tehnokratizam (str.401-407) croatianpdf 1 MB
Davor Rodin
Other
 
Novi međunarodni ekonomski poredak: pretpostavke i mogućnosti (str.408-425) croatianpdf 2 MB
Željko Belaj
Other
 
Ekonomski aspekti trgovine između SAD i SSSR-a (str.426-437) serbianpdf 2 MB
Ljubiša Adamović
Other
 
Tipologija i struktura međunarodnih ekonomskih integracija (str.438-454) croatianpdf 3 MB
Vlatko Mileta
Other
 
Politika, politologija i politička deprofesionalizacija (str.455-473) croatianpdf 3 MB
Jovan Mirić
Other
 
Indeks "moći" i njegova primjena (str.474-478) croatianpdf 802 KB
Ivan Šiber
Other
 
Društveni i povijesni aspekti sistema društvene samozaštite (str.479-495) croatianpdf 2 MB
Desimir Simić
Other
 
Aleksandar Grličkov, Suvremeni svijet i socijalizam; Jean Paul Sartre, Filozofske i političke rasprave; Jean Blondel, The Discipline of Politics; T. B. Bottomore, Sociologija kao društvena kritika; Jean Elleinstein, Historija staljinskog fenomena; Džemal Hatibović, Japan, privredni rast; Henning Ottman, Individuum und Gemeinschaft bei Hegel; Grupa autora, Ekonomićeskoje sotrudničestvo socijalističkih i razvivajuščihsj stran; Radomir M. Milašinović, Obavještajna služba u međunarodnim odnosima; Ray S. Cline, The CIA under Reagan, Bush & Casey; Pravo na informacije i TV (str.496-530) croatianpdf 6 MB
Vesna Prga, Veljka Čolić, Radovan Vukadinović, Stanko Baković, Lidija Petrović, Jusuf Čaušević, Davor Rodin, Vlatko Mileta
Book Review
 
Visits: 5.436 *