hrcak mascot   Srce   HID

Pomorski zbornik, Vol. 47-48 No. 1., 2013.


Datum izdavanja: travnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 28. 4. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Uvodne stranice (str.1-11) hrvatskipdf 5 MB
Uvodnik  
Uloga pomorske i prometne politike u funkciji održivog razvitka prometa i pomorstva (str.13-26) hrvatskipdf 181 KB
The Role of the Maritime and Traffic Policies as a Function of Sustainable Development of Traffic and Shipping Industry (str.13-26)  
Anto Violić, Borna Debelić
Pregledni rad
 
VTMIS služba u funkciji unaprjeđenja sigurnosti pomorskog prometa i zaštite okoliša na Jadranu (str.27-40) hrvatskipdf 2 MB
VTMIS Service in the Improvement of the Adriatic Sea Maritime Transport Safety and Environmental Protection (str.27-40)  
Pavao Komadina, David Brčić, Vlado Frančić
Pregledni rad
 
Djelovanje vanjskih sila na projektiranje lučkih građevina (str.41-50) hrvatskipdf 1 MB
Impact of External Forces on the Port Buildings Design (str.41-50)  
Marko Begonja
Stručni rad
 
Kvantitativna i kvalitativna analiza kruzing turizma Republike Hrvatske (str.51-60) hrvatskipdf 219 KB
Quantitative and Qualitative Analysis of Cruising Tourism in Croatia (str.51-60)  
Daniela Gračan, Zrinka Zadel
Pregledni rad
 
Nautički turizam u Republici Hrvatskoj u funkciji razvoja destinacije (str.61-72) hrvatskipdf 209 KB
Nautical Tourism in Croatia as a Function of Destination Development (str.61-72)  
Alen Jugović, Anamarija Zubak, Mirjana Kovačić
Pregledni rad
 
Očuvanje prirodnih resursa nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj (str.73-85) hrvatskipdf 203 KB
Preservation of Natural Resources in Croatian Nautical Tourism (str.73-85)  
Kristina Dogan, Tea Mršić
Pregledni rad
 
Značenje i uloga Luke Rijeka u prometnom i gospodarskom razvitku Republike Hrvatske (str.87-93) hrvatskipdf 576 KB
Importance and Role of the Port of Rijeka in Transport and Economic Development of the Republic of Croatia (str.87-93)  
Mladen Jardas
Pregledni rad
 
Logistički špediter u fokusu prometnog i gospodarskog sustava (str.95-107) hrvatskipdf 1 MB
Logistics Forwarder in the Focus of the Traffic and Economic System (str.95-107)  
Helga Pavlić Skender, Mirjana Grčić Fabić
Pregledni rad
 
Uloga obalnog linijskog kontejnerskog brodarstva u sustavu pomorskog prometa (str.109-119) hrvatskipdf 228 KB
The Role of the Coastal Container Liner Shipping within the Maritime Transport System (str.109-119)  
Juraj Bukša, Tomislav Bukša
Pregledni rad
 
Restrukturiranje hrvatske brodogradnje u kontekstu pristupanja Europskoj Uniji (str.121-132) hrvatskipdf 219 KB
Restructuring of Croatian Shipbuilding Industry within the Context of Accession to EU (str.121-132)  
Ana Perić Hadžić, Tea Karačić
Pregledni rad
 
Uporaba biodizela kao pogonskog goriva u cestovnom prometu (str.133-143) hrvatskipdf 232 KB
The Use of Biodiesel as a Fuel in Road Transport (str.133-143)  
Marina Stojanović
Pregledni rad
 
Prometni sustavi sveučilišnih kampusa u SAD-u i Europi (str.145-157) hrvatskipdf 1 MB
Traffic Systems in University Campuses in USA and Europe (str.145-157)  
Andrea Načinović Margan, Aleksanda Deluka - Tibljaš
Pregledni rad
 
Analiza potražnje za javnim linijskim prijevozom u Republici Hrvatskoj (str.159-168) hrvatskipdf 473 KB
Analysis of the Demand for Public Liner Transport in Croatia (str.159-168)  
Doris Vičević, Svjetlana Hess
Prethodno priopćenje
 
Evaluacija prometne infrastrukture komparacijom operativnih troškova vozila (str.169-178) hrvatskipdf 922 KB
Transport Infrastructure Evaluation by Comparing Vehicle Operating Costs (str.169-178)  
Nina Žiljak, Neven Grubišić
Prethodno priopćenje
 
Strukturna analiza eksternih troškova u unutarnjem vodnom prometu Europe (str.179-190) hrvatskipdf 228 KB
Structural Analysis of External Costs in the European Inland Waterway Transport (str.179-190)  
Vanesa Kučić, Ana Matković
Pregledni rad
 
Upravljanje otpadom koji nastaje na plovilima u unutarnjoj plovidbi (str.191-204) hrvatskipdf 177 KB
Waste Management in Inland Navigation (str.191-204)  
Iva Horvat
Pregledni rad
 
Ribarske luke u Republici Hrvatskoj – javne ili privatne luke (str.205-213) hrvatskipdf 170 KB
Fishing Ports in Croatia - Public or Private Ports (str.205-213)  
Goran Vojković, Neven Grubišić, Lea Vojković
Prethodno priopćenje
 
Dubrovnik i Ruđer Bošković (1711.-1787.) Povodom 300-te godišnjice rođenja (1711.-2011.) (str.215-267) hrvatskipdf 499 KB
Dubrovnik and Rugjer Boskovic (1711-1787) - on the Ocassion of 300th Anniversary of his Birth (1711-2011) (str.215-267)  
Đivo Bašić
Pregledni rad
 
Lloydovi slikopisi Kružna putovanja putničkih parobroda Jugoslavenskog Lloyda 1930-ih godina (Mediteran kakav je bio 1930-ih godina) (str.269-302) hrvatskipdf 360 KB
-Lloyd's Pictographs- Cruises of Yugoslav Lloyd's Passenger Steamships in the 1930's (The Mediterranean in the 1930's) (str.269-302)  
Đivo Bašić
Pregledni rad
 
Savjetovanja o morskoj tehnologiji 2005.-2013. (str.303-310) hrvatskipdf 826 KB
Julijan Dobrinić
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 44.778 *