Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.05.1983.
  • Objavljen na Hrčku: 05.01.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Hrvatsko-ruske podudarnosti u Križanićevoj Gramatici

(str. 91-97)

Milan Moguš
Izvorni znanstveni članak


Kazalo

(str. 5-6)


Kazalo


Od Taljiga života do Velikog putovanja

(str. 35-45)

Aleksandar Flaker
Izvorni znanstveni članak


Turgenjevski smjer hrvatskog realizma

(str. 47-54)

Ivo Frangeš
Stručni rad


Problemi klasifikacije folklornih kazališnih oblika

(str. 59-74)

Ivan Lozica
Izvorni znanstveni članak


Grčke riječi sa sufiksom -ma u slavenskim jezicima

(str. 75-81)

Mile Mamić
Stručni rad


O klasifikaciji usmene lirske poezije

(str. 99-111)

Tanja Perić-Polonijo
Stručni rad


Prilog diskusiji o prvenstvu u metodi lingvističke geografije

(str. 131-135)

Valentin Putanec
Stručni rad


Remsko evanđelje prema hrvatskoglagoljskom lekcionaru

(str. 137-153)

Ksenija Režić
Izvorni znanstveni članak


Hrvatskoglagoljski Apostol između Istoka i Zapada

(str. 155-166)

Josip Tandarić
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 3.532 *