Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 31.12.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 08.01.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Uloga vitamina D u upalnoj bolesti crijeva – procjena terapijskog i preventivnog potencijala nadomještanja vitamina i obogaćivanje hrane (str. 455-463)

Dunja Leskovar, Tomislav Meštrović, Anja Barešić, Ivana Kraljević, Marina Panek, Hana Čipčić Paljetak, Mihaela Perić, Mario Matijašić, Dunja Rogić, Ana Barišić, Dina Ljubas Kelečić, Darija Vranešić Bender, Željko Krznarić, Donatella Verbanac
Pregledni rad


Extraction of Kaempferol and Its Glycosides Using Supercritical Fluids from Plant Sources: A Review (str. 480-493)

Sandro Cid-Ortega, José Alberto Monroy-Rivera
Pregledni rad


The Potential of Combined Emulsification and Spray Drying Techniques for Encapsulation of Polyphenols from Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Leaves (str. 494-505)

Arijana Bušić, Draženka Komes, Ana Belščak- Cvitanović, Aleksandra Vojvodić Cebin, Igor Špoljarić, Gordan Mršić, Song Miao
Izvorni znanstveni članak


The Impact of Heat-Moisture Treatment on the Properties of Musa paradisiaca L. Starch and Optimization of Process Variables (str. 506-515)

Maria José Missão Cordeiro, Cristiane Martins Veloso, Leandro Soares Santos, Renata Cristina Ferreira Bonomo, Márcio Caliari, Rafael da Costa Ilhéu Fontan
Izvorni znanstveni članak


Razvoj i strukturna svojstva sladoleda od soje (str. 516-523)

Juliana Savio, Daiane Preci, Murilo Castelle, Alexandra Manzolli, Ilizandra Aparecida Fernandes, Alexander Junges, Rosicler Colet, Mercedes Carrão- Panizzi, Cecilia Abirached, Juliana Steffens, Eunice Valduga
Izvorni znanstveni članak


Ispuštanje krvi šarana poboljšava senzorsku kavoću fileta ribe i usporava oksidacijske i mikrobiološke promjene tijekom aerobnog skladištenja u hladnjaku (str. 524-532)

Meta Sterniša, Petr Dvořak, Roman Lunda, Zuzana Linhartova, Sonja Smole Možina, Jan Mraz
Izvorni znanstveni članak


Procjena antioksidacijskog, antimikrobnog i antiproliferativnog potencijala medljikovaca jele (Abies alba Mill.) prikupljenih s lokaliteta Gorskog kotara (Hrvatska) (str. 533-545)

Dalibor Broznić, Ivana Ratkaj, Mladenka Malenica Staver, Sandra Kraljević Pavelić, Paula Žurga, Dragan Bubalo, Ivana Gobin
Izvorni znanstveni članak


Izolacija, karakterizacija i određivanje sastava aminokiselina bakteriocina iz soja bakterije Bacillus methylotrophicus BM47 (str. 546-552)

Yulian Tumbarski, Ivelina Deseva, Dasha Mihaylova, Magdalena Stoyanova, Lutsian Krastev, Radosveta Nikolova, Velichka Yanakieva, Ivan Ivanov
Izvorni znanstveni članak


Proizvodnja alkalne i halofilne proteaze s pomoću soja bakterije Bacillus luteus H11, te njezina primjena u industriji (str. 553-561)

Agnieszka Kalwasińska, Urszula Jankiewicz, Tamás Felföldi, Aleksandra Burkowska-But, Maria Swiontek Brzezinska
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj temperature kondicioniranja na kakvoću, nutritivnu vrijednost i hlapljive spojeve nerafiniranoga repičinog ulja (str. 562-572)

Klara Kraljić, Tatjana Stjepanović, Marko Obranović, Milan Pospišil, Sandra Balbino, Dubravka Škevin
Izvorni znanstveni članak


Voltametrijsko određivanje boje Sudan 1 u uzorcima hrane s pomoću kompleksa Sudan 1-Cu(II) (str. 573-580)

Kuddusi Karaboduk, Erdoğan Hasdemır
Izvorni znanstveni članak


Isolation and Characterisation of L. plantarum O1 Producer of Plantaricin as Potential Starter Culture for the Biopreservation of Aquatic Food Products (str. 581-589)

Iva Čanak, Ksenija Markov, Ena Melvan, Antonio Starčević, Mattea Živković, Manuela Zadravec, Jelka Pleadin, Željko Jakopović, Deni Kostelac, Jadranka Frece
Prethodno priopćenje


Retention of Bioactive Compounds During Domestic Processing of Croatian Domestic Garlic (Allium sativum L.) (str. 590-596)

Sandra Pedisić, Zoran Zorić, Anđela Miljanović, Danijela Šimić, Maja Repajić, Verica Dragović-Uzelac
Kratko priopćenje


Posjeta: 22.269 *