Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 20.12.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 19.01.2020.

Sadržaj

Puni tekst

Impresum i sadržaj (str. 2-5)


Kazalo


Uvodna riječ (str. 6-7)

Irena Raguž
Uvodnik


Pregled Platonova nauka o znanju (str. 10-21)

Vinko Šarac
Stručni rad


Filozofija povijesti Aurelija Augustina (str. 22-41)

Ivan Smiljanić
Stručni rad


Zasnivanje novovekovne metafizike u stavu Cogito ergo sum (str. 50-65)

Hristina Banić
Stručni rad


Lajbincov projekat Monadologije (str. 66-81)

Goran Vujkov
Stručni rad


Shvaćanje vlastitosti kod Kierkegaarda i Nietzschea (str. 82-97)

Ivana Majksner
Stručni rad


Heideggerovo i Kierkegaardovo razumijevanje tjeskobe (str. 98-115)

Marko Sičanica
Stručni rad


Karnapova ideja o jedinstvu nauke: logička analiza kao filozofski metod (str. 130-139)

Anja Cmiljanović
Stručni rad


Čemu nas neuronauka ne može naučiti o umu? (str. 140-153)

Andrija Jurić
Stručni rad


Analiza prostornosti X: o odnosu tehnologije i egzistencije (str. 168-183)

Jakov Erdeljac
Stručni rad


Kina i opijumski ratovi u Kapitalu (str. 184-203)

Mihajlo Stamenković
Stručni rad


Tragovi egzistencijalizma u Sábatovu romanu El túnel (str. 218-225)

Sara Večeralo
Stručni rad


Béla Tarr: filozofsko–psihoanalitički osvrt (str. 260-271)

Jasmina Tomašević
Stručni rad


Narativ i videoigre (str. 272-283)

Matija Vigato
Stručni rad


O studiju filozofije u vezi s nekim pitanjima života (str. 284-293)

Kristijan Gradečak
Esej


Papir zapravo ne trpi neistine (str. 294-297)

Mihael Vrbanc
Esej


Kruna i sudbina (str. 314-321)

Štefanija Kožić
Esej


Karl Popper o obrazovnim reformama (str. 322-325)

Luka Grgić
Esej


Arthur Schopenhauer: Eristička dijalektika: kako pobjeđivati u raspravama (str. 370-375)

Teo Čavar
Recenzija, Prikaz slučaja


Carl Schmitt: Politička romantika (str. 376-379)

Dominik Mačković
Recenzija, Prikaz slučaja


Carl Schmitt: Politička teologija (I-II) (str. 380-385)

Dominik Mačković
Recenzija, Prikaz slučaja


Michel Foucault: Arheologija znanja (str. 386-389)

Tomislav Dretar
Recenzija, Prikaz slučaja


Robert Pfaller: Za što se isplati živjeti: elementi materijalističke filozofije (str. 390-393)

Luka Grgić
Recenzija, Prikaz slučaja


Ivan Šestak: Toma Akvinski o sreći i blaženstvu: (Summa theologiae I–II, q. 1–5) (str. 394-399)

Ivan Smiljanić
Recenzija, Prikaz slučaja


Lino Veljak: Uvod u ontologiju (str. 400-405)

Jakov Erdeljac
Recenzija, Prikaz slučaja


Simpozij: „10. Suvremene filozofske teme junior” (str. 406-407)

Marko Ferber
Sažetak sa skupa


Ljetna škola: „Philosophy and Technology” (str. 408-409)

Matija Vigato
Sažetak sa skupa


Simpozij: „Summa studiorum philosophiae – filozofija i emocije (str. 410-411)

Ana Daria Bokan
Sažetak sa skupa


Predavanje Branka Despota: „Kako stvar stoji s filozofijom?” (str. 414-415)

Štefanija Kožić
Sažetak sa skupa


Radionice: „Deskriptivizam i njegovi kritičari” (str. 416-417)

Luka Grgić
Sažetak sa skupa


Simpozij: „Portreti mnoštva: filozofija društvenih uređenja” (str. 418-419)

Mila Erceg
Sažetak sa skupa


Razgovor s Unom Bauer (str. 422-427)

Marko Čavlović
Ostalo


Razgovor s Linom Veljakom (str. 428-435)

Štefanija Kožić, Irena Raguž
Ostalo


Razgovor s Astritom Salihuom (str. 436-442)

Luka Janeš, Bernard Špoljarić, Roni Rengel
Ostalo


Razgovor s Pavelom Gregorićem (str. 442-445)

Jan Defrančeski
Ostalo


Razgovor s Hrvojem Jurićem (I) (str. 446-452)

Štefanija Kožić, Marko Ferber
Ostalo


O dvadeset i pet godina najopasnijeg pitanja (str. 456-461)

Luka Perušić
Ostalo


Posjeta: 55.099 *