Skoči na glavni sadržaj

Filologija , No. 46-47, 2006.

  • Datum izdavanja: 28.02.2007.
  • Objavljen na Hrčku: 27.04.2008.

Sadržaj

Puni tekst

A terminology of generative morphology (str. 1-18)

Matea Birtić
Izvorni znanstveni članak


The comparison of Croatian and Slovenian case terminology (str. 19-34)

Goranka Blagus Bartolec
Pregledni rad


Linguistic terminology in textbooks (str. 35-48)

Sanja Brbora
Stručni rad


Phonological terminology in Croatian grammars of the 19th century (str. 49-66)

Željka Brlobaš, Marijana Horvat
Izvorni znanstveni članak


Interjections in Slavic languages and a question of the terminology (str. 67-76)

Sybilla Daković
Izvorni znanstveni članak


Synonym pairs and synonym series in basic linguistic terminology (str. 101-122)

Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Domagoj Vidović
Pregledni rad


Terminologijata vo Kratkata slovenska gramatika od Grigor Prličev (str. 123-130)

Elka Jačeva-Ulčar
Izvorni znanstveni članak


To what? The otherness of phonological terms (str. 131-149)

Zrinka Jelaska, Ines Novak
Pregledni rad


One view on the Old Croatian grammar terminology (str. 151-164)

Ljiljana Kolenić
Pregledni rad


Nazivlje u tvorbi riječi (str. 165-182)

The terminology of word formation (str. 165-182)

Branko Kuna
Izvorni znanstveni članak


Grammatical terminology in the Croatian Kajkavian Literary Language (str. 183-201)

Kristian Lewis, Barbara Štebih, Nada Vajs
Izvorni znanstveni članak


On words of foreign origin and their terminology (str. 203-215)

Vesna Muhvić-Dimanovski, Anita Skelin Horvat
Pregledni rad


Hungarian material in Kajkavian dictionaries (str. 217-225)

István Nyomárkay
Izvorni znanstveni članak


O kakvu je redu riječ? (str. 227-238)

What kind of word order is about? (str. 227-238)

Anita Peti-Stantić
Pregledni rad


Linguistic terminology in the first Croatian orthographies published in 1779 (str. 239-252)

Adela Ptičar, Nada Vajs
Izvorni znanstveni članak


Attributes and their meanings (str. 253-269)

Vlasta Rišner
Izvorni znanstveni članak


De Saussure's syntagmatics and the phrase- structure syntax terminology issue (str. 271-284)

Tomislav Stòjanov
Izvorni znanstveni članak


Pojmovanja in poimenovanja besednih združb v slovenistiki (str. 285-300)

Irena Stramljič Breznik
Pregledni rad


Die korrelative Terminologie (str. 301-317)

Branko Tošović
Pregledni rad


(str. 0-0)


Kazalo


Posjeta: 71.574 *