Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 15.03.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 26.04.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Cover pages (str. I-I)

Damir Dobrinić
Ostalo


Predgovor / Foreword (str. III-III)

Damir Dobrinić
Uvodnik


LOJALNOST TURISTA RURALNIH DESTINACIJA (str. 9-20)

Barbara Puh
Pregledni rad


WELL-BEING TOURISM AS A HEALTH PROMOTION FOR EMPLOYEE IN THE IT SECTOR (str. 21-28)

Krasimira Staneva, Martin Marinov
Pregledni rad


DIGITAL RUBICON AND THE BIG DATA PARADIGM (str. 29-50)

Aleksandra Krajnović, Lara Žilić, Ante Panjkota
Pregledni rad


DYNAMIC GEOGRAPHICAL ALLOCATION OF WEB CUSTOMERS (str. 51-62)

Stjepan Vidačić, Igor Pihir, Ana Kutnjak
Pregledni rad


EFFECTIVE CONTENT FOR DIGITAL EMPLOYER BRANDING (str. 77-88)

Sonja Ivančević, Tamara Vlastelica
Pregledni rad


NAVIKE I STAVOVI MLADIH POTROŠAČA U KORIŠTENJU DRUŠTVENIH MREŽA ZA RAZMJENU SLIKOVNIH SADRŽAJA (str. 101-110)

Iva Lovrić, Dragan Benezić, Erik Ružić
Pregledni rad


PODUZETNIČKI MARKETING I ETIKA - UTJECAJ KULTURE OTKAZIVANJA NA BREND (str. 111-122)

Ante Rončević, Petra Ostojić, Sanja Mihelić
Pregledni rad


INTERAKTIVNA OPERA – INOVATIVNI MODEL KORISNIČKOG ISKUSTVA U KULTURI (str. 123-136)

Žan Morović, Ivana-Paula Gortan-Carlin, Aleksandra Krajnović
Pregledni rad


GENERATION Z ATTITUDE TOWARDS TV ADVERTISING IN CROATIA (str. 137-154)

Damir Dobrinić
Pregledni rad


VAŽNOST NEUROEKONOMIJE U RAZUMIJEVANJU PONAŠANJA POTROŠAČA (str. 155-164)

Zrinka Golemac, Ivana Pavlić
Pregledni rad


ZADOVOLJSTVO KUPACA U PROCESU ONLINE KUPOVINE (str. 165-178)

Augustina Krušlin, Damir Dobrinić
Pregledni rad


UTJECAJ IKT NA KVALITETU ŽIVOTA STARIJIH OSOBA: PREGLED LITERATURE (str. 189-204)

Dunja Dobrinić
Pregledni rad


UTJECAJ MARKETINŠKE STRATEGIJE NA USPJEŠNOST POSLOVANJA PODUZEĆA U VRIJEME PANDEMIJE (COVID-19) (str. 205-222)

Ornela Leko, Sanja Bijakšić, Katerina Malić Bandur
Pregledni rad


AI AND GDPR: RISKS AND OPPORTUNITIES FOR DIGITAL MARKETING (str. 223-230)

Marija Bošković Batarelo
Stručni rad


A CIVIC CROWDINVESTING INTO RENEWABLE ENERGY SOURCES: LOCAL SELF-GOVERNMENT PERSPECTIVE (str. 231-240)

Mario Rajn, Hrvoje Belani, Igor Ljubi
Stručni rad


THE AFFECT OF ONLINE SELLING ON ECONOMICAL REAL ESTATE (str. 241-252)

Ante Rončević, Bojana Horvat
Stručni rad


RETAIL TRADE DURING THE COVID – 19 PANDEMIC IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str. 253-262)

Suzana Keglević Kozjak, Mislav Šuker, Ema Novak
Stručni rad


ODREĐENI ASPEKTI UGOVORA O KUPOPRODAJI ROBE U EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU (str. 263-272)

Sanja Gongeta, Željko Sudarić, Dubravka Klepica
Stručni rad


Posjeta: 14.496 *