Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 15.06.1999.
  • Objavljen na Hrčku: 15.06.2011.

Sadržaj

Puni tekst

ŽIVOTOPIS, JEZIKOSLOVNI PUT I BIBLIOGRAFIJA DRAGICE MALIĆ PO GODINAMA (1963–1999) (str. 1-17)

Lana Hudeček, Branka Tafra, Marijana Horvat
Uvodnik


PROBLEM IMENA PREDJELA TUROPOLJA (str. 19-46)

Danijel Alerić
Izvorni znanstveni članak


SINONIMIJA I JEDNOJEZIČNI RJEČNIK (str. 47-76)

Krešimir Blaževac, Nada Vajs
Izvorni znanstveni članak


KAJKAVSKI GOVOR REPUŠNICE (GLAVNA FONOLOŠKA I MORFOLOŠKA OBILJEŽJA) (str. 77-87)

Željka Brlobaš
Izvorni znanstveni članak


MESIĆEVE FILOLOŠKE TEME (str. 89-97)

Stjepan Damjanović
Izvorni znanstveni članak


RUBNI ZAPISI U RUKOPISNOJ BIBLIJI BARTOLA KAŠIĆA (str. 99-121)

Darija Gabrić-Bagarić
Izvorni znanstveni članak


DVOJINA U JEZIKU TEKSTOVA HRVATSKOGLAGOLJIČKE NELITURGIJSKE KNJIŽEVNOSTI XV. STOLJEĆA (str. 123-140)

Eduard Hercigonja
Izvorni znanstveni članak


KONDICIONAL U ZOGRAFSKOM ČETVEROEVANĐELJU (str. 141-153)

Marijana Horvat
Izvorni znanstveni članak


FONOLOŠKI SUSTAV GOVORA KRILO JESENICA (str. 155-169)

Ivana Kurtović, Petar Šimunović
Izvorni znanstveni članak


JAT U KAJKAVŠTINI (str. 171-194)

Mijo Lončarić, Vesna Zečević
Izvorni znanstveni članak


RAZVOJ PREZENTA I IMPERATIVA U ČAKAVSKOME NARJEČJU (str. 195-222)

Iva Lukežić
Izvorni znanstveni članak


NEKOLIKO PABIRAKA IZ HRVATSKOGLAGOLJSKIH KODEKSA (str. 223-232)

Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak


KAKO SE NA HRVATSKOME KAŽE WWW? (PRILOG PROUČAVANJU HRVATSKOGA INTERNETSKOG NAZIVLJA) (str. 233-248)

Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak


GRADIŠĆANSKOHRVATSKE PROPOVIJEDI IZ MARTINOVA BRIJEGA (PANNONHALMA) (str. 257-261)

István Nyomárkay
Stručni rad


ŠTO SUBJEKT I PREDIKAT ZNAČE (str. 263-288)

Mirko Peti
Izvorni znanstveni članak


ETIMOLOŠKI PRINOSI (str. 289-322)

Valentin Putanec
Izvorni znanstveni članak


DATIV SMJERA U HRVATSKOME JEZIKU (str. 323-344)

Ljiljana Šarić
Izvorni znanstveni članak


LATINIZMI U DJELIMA ŽELJKE ČORAK (str. 345-357)

Pavao Tekavčić
Izvorni znanstveni članak


POSREDNIČKI JEZICI U KALKIRANJU (str. 359-375)

Marija Turk, Helena Pavletić
Izvorni znanstveni članak


POSVOJNI I ODNOSNI PRIDJEVI (str. 377-389)

Marija Znika
Stručni rad


Posjeta: 40.920 *