Skoči na glavni sadržaj

Tehnički glasnik , Vol. 5 No. 2, 2011.

  • Datum izdavanja: 01.12.2011.
  • Objavljen na Hrčku: 09.07.2012.

Sadržaj

Puni tekst

Lokalizacija ravne linije u slikovnoj sekvenci (str. 5-10)

Zoran Vrhovski, Robert Herčeki
Stručni rad


Upravljanje pokretnom platformom pomoću mikrokontrolera (str. 11-16)

Ivan Šumiga, Zoran Vrhovski, Marko Miletić
Stručni rad


Detektor plina sa SMS upravljanjem (str. 17-20)

Ivan Šumiga, Branimir Boj, Miroslav Horvatić
Stručni rad


Zaštita elektromotora u elektromotornim pogonima (str. 29-32)

Dunja Srpak, Kristijan Keglević, Josip Huđek
Stručni rad


Ploha diskontinuiteta udarnog vala (str. 33-37)

Jurica Hižak, Robert Logožar
Stručni rad


Implementacija sustava Zabbix u telekomunikacijskoj mreži (str. 43-51)

Ladislav Havaš, Pavle Lacko
Stručni rad


Sintetički papir i njegove mogućnosti uvezivanja (str. 52-55)

Marijana Petrović, Suzana Pasanec Preprotić, Darko Babić
Stručni rad


Komparativna analiza direktnog i indirektnog digitalnog tiska na tekstil (str. 63-71)

Ivana Čihal, Marin Milković, Tomislav Kosić
Stručni rad


Analiza osnovnih elemenata vizualnog identiteta superjunaka (str. 72-75)

Zlatko Milec, Mario Tomiša, Damir Vusić
Stručni rad


Izrada predložaka pomoću wordpressa, sustava za uređivanje web sadržaja (str. 76-79)

Mario Janković, Mario Tomiša, Dean Valdec
Stručni rad


Dizajn i vizualni efekti koji induciraju iluziju kretanja. (str. 80-88)

Ida Kolarek, Marin Milković, Tomislav Kosić
Stručni rad


Mehanizmi stvaranja lijepljenog spoja (str. 89-93)

Božo Bujanić, Jelena Bujanić Magdalenić
Stručni rad


Primjer projektiranja hladnjače manjeg kapaciteta za čuvanje jabuka (str. 94-102)

Boris Radmanić, Damir Mađerić, Mario Piškor
Stručni rad


Napetosna korozija (str. 103-109)

Marko Horvat, Ivan Samardžić, Veljko Kondić
Stručni rad


Logistički sustav upravljanja alatima, mjernim uređajima i opremom za ispitivanje (str. 110-116)

Veljko Kondić, Marko Horvat
Stručni rad


Proračun rashladnog uređaja (str. 117-125)

Marko Gotal, Damir Mađerić, Nenad Horvat
Stručni rad


Prilog izgradnji brtvenih sustava na odlagalištu otpada (str. 135-140)

N. Hrnčić, M. Hrnčić
Stručni rad


Posjeta: 92.794 *