Skip to the main content

Transition , Vol. 14 No. 30, 2012.

  • Publication date: 31.12.2012.
  • Published on HRČAK: 31.12.2012.

Table of contents

Full text

POSSIBILITIES AND CONSTRAINTS OF REGION BRANDING IN TOURISM – THE CASE OF DALMATIA (page 1-14)

Aleksandra Krajnovic, Jurica Bosna, Drazen Jasic
Original scientific paper


IZAZOVI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (page 15-27)

Danijela Martinović, Mensur Ćemalović, Jasmina Karišik
Preliminary communication


CIJENA JAVNOG DUGA (page 28-38)

Dragan Jović
Preliminary communication


KONVERGENCIJA RASTA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U BIH I RAZINE PRIMJENE INFORMACIJSKIH SISTEMA ZA PODRŠKU U PROCESU ODLUČIVANJA (page 39-53)

Hasan Mahmutović, Dženan Kulović, Slaven Jurešić, Aida Šabić
Review article


CONDITIONS D’ADHESION ET LES PROGRAMME DE PREADHESION A L'UE: CAS DES PAYS DES BALKANS (page 54-75)

Tomislav Kandžija, Srđan Redžepagić
Review article


MOĆ MEDIJA ILI MEDIJI MOĆI Predizborna retorika Općih izbora u BiH 2010. godine (page 76-92)

Adis Arapović, Bedrudin Brljavac
Review article


MAKROEKONOMSKI OKVIR KONKURENTNOSTI SRPSKE PRIVREDE I ICT SEKTORA (page 93-98)

Ivan Milojević, Drago Cvijanović, Svetlana Ignjatijević
Review article


OCIJENJIVANJE RELEVANTNOSTI KRITERIJA UPRAVLJAČKOG PROTOKOLA NA BAZI PRIORITETA I MATRIČNE ANALIZE (page 99-111)

Đuro Mikić, Neven Mikić, Boris Damjanović
Review article


DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI CRNE GORE U OBLASTI STAMBENE POLITIKE I BUDUĆE PERSPEKTIVE (page 121-133)

Jasmina Ćetković, Snežana Rutešić, Miloš Knežević
Review article


PORESKI SIATEM U BiH I REFORMA POREZA NA DOHODAK U REPUBLICI SRPSKOJ (page 134-146)

Kosana S. Rosić-Benović
Review article


ZNAČAJ MENADŽMENTA TOTALNIM KVALITETOM (page 147-152)

Petar Ivanković
Professional paper


Visits: 21.039 *