hrcak mascot   Srce   HID

Poslovna izvrsnost, Vol. 8 No. 1, 2014.


Datum izdavanja: lipanj 2014.

Objavljen na Hrčku: 17. 7. 2014.
Sadržaj Puni tekst
IMPLEMENTACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA RAZLIČITIM RAZINAMA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI (str.9-23) hrvatskipdf 294 KB
IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS AT DIFFERENT LEVELS OF HEALTH CARE (str.24-24)  
Sibila Žabica, Tonći Lazibat, Ines Dužević
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ INOZEMNIH DIREKTNIH INVESTICIJA I TRANSFERA TEHNOLOGIJE NA GOSPODARSKI RAST REPUBLIKE HRVATSKE (str.27-47) hrvatskipdf 293 KB
IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND TECHNOLOGY TRANSFER ON CROATIAN ECONOMY GROWTH (str.48-48)  
Heri Bezić, Petra Karanikić
Prethodno priopćenje
 
STRATEGIC ALLIANCES IN KENYAN SMALLHOLDER FARMING (str.49-63) engleskipdf 185 KB
STRATEŠKI SAVEZI KENIJSKIH MALIH FARMERA (str.64-64)  
James MacGregor, Asa Nordin, Jesper Stage
Prethodno priopćenje
 
FENOMEN SIVE EKONOMIJE I NJEZINI POJAVNI OBLICI U PRIVREDI CRNE GORE (str.65-80) hrvatskipdf 191 KB
PHENOMENON OF GREY ECONOMY AND ITS FORMS IN THE MONTENEGRO ECONOMY (str.81-81)  
Marina Milić
Prethodno priopćenje
 
ANALIZA SUSTAVA KVALITETE U CERTIFICIRANIM I NECERTIFICIRANIM HRVATSKIM VANJSKOTRGOVINSKIM PODUZEĆIMA (str.83-100) hrvatskipdf 383 KB
ANALYSIS OF QUALITY SISTEMS IN CERTIFIED AND NONCERTIFIED CROATIAN FOREIGN TRADE ENTERPRISES (str.101-101)  
Sanja Zambelli, Dobrila Rajić
Prethodno priopćenje
 
PRIMJENA RACIONALNOG POSLOVANJA U PRODAJNOJ TVRTKI (str.105-122) hrvatskipdf 248 KB
LEAN OPERATIONS IMPLEMENTATION IN SALES COMPANY (str.123-123)  
Predrag Dotlić, Aleksandar Erceg
Pregledni rad
 
POTENCIJALI PRIMJENE INTEGRIRANIH SUSTAVA UPRAVLJANJA U NAFTNOJ INDUSTRIJI (str.125-130) hrvatskipdf 102 KB
THE PERSPECTIVES OF IMPLEMENTING INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS IN OIL INDUSTRY (str.131-131)  
Lukša Lulić
Pregledni rad
 
TEORIJA MREŽA – PODUZETNIČKI PRISTUP (str.133-154) hrvatskipdf 246 KB
THEORY OF NETWORK – BUSINESS APPROACH (str.155-155)  
Bojan Morić Milovanović
Pregledni rad
 
UTVRĐIVANJE ODNOSA IZMEĐU MENADŽEROVE SKLONOSTI RIZIKU I KARIJERNOG USPJEHA (str.157-168) hrvatskipdf 225 KB
RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGER’S RISK TAKING PROPENSITY AND CAREER SUCCESS (str.169-169)  
Perica Vojinić
Pregledni rad
 
Posjeta: 11.325 *