hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena lingvistika, Vol. 51-52 No. 1-2, 2001.


Datum izdavanja: rujna 2001.

Objavljen na Hrčku: 29. 9. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Prototipno-kontekstualna analiza povratnih glagola u hrvatskom jeziku (str.1-11) hrvatskipdf 84 KB
Branimir Belaj
Izvorni znanstveni članak
 
In memoriam: Miro Kačić (1946. - 2001.) (str.5-6) hrvatskipdf 37 KB
Ida Raffaelli
In memoriam, Nekrolog
 
Neka lingvistička obilježja nahodskih imenskih formula. Prema korpusu nastalom u tršćanskom orfanotrofiju sredinom 19. stoljeća (str.13-34) hrvatskipdf 142 KB
Mislava Bertoša
Izvorni znanstveni članak
 
Predicative adjectives in some Germanic and Slavic languages: On the role of metonymy in extending grammatical constructions (str.35-57) engleskipdf 209 KB
Mario Brdar, Rita Brdar-Szabo, Tanja Gradečak-Erdeljić, Gabrijela Buljan
Izvorni znanstveni članak
 
Relacija subjekt-predikat: strukturalna sintaksa i funkcionalizam (str.59-72) hrvatskipdf 156 KB
Ivana Franić
Izvorni znanstveni članak
 
Relevantnost frekvencije jezične uporabe pri opisu strukture leksema (str.73-85) hrvatskipdf 315 KB
Sanja Fulgosi, Nina Tuđman Vuković
Izvorni znanstveni članak
 
Frazemi sa somatskom sastavnicom na primjeru talijansko-hrvatske frazeologije (str.87-99) hrvatskipdf 108 KB
Ivana Jerolimov
Izvorni znanstveni članak
 
Računalna obrada dječjeg jezika na primjeru usvajanja umanjenica (str.101-111) hrvatskipdf 712 KB
Jelena Kuvač, Marijan Palmović
Izvorni znanstveni članak
 
Pridjevni vid u hrvatskoj jezičnoj starini (raščlamba građe iz Senjskog korizmenjaka, 1508.) (str.113-122) hrvatskipdf 131 KB
Boris Kuzmić
Izvorni znanstveni članak
 
Prijedlog lingvističko-stilističkog pristupa analizi književnog (pjesničkog) teksta (str.123-141) hrvatskipdf 124 KB
Nina Lanović
Izvorni znanstveni članak
 
Treća palatalizacija velara (str.143-171) hrvatskipdf 249 KB
David Mandić
Izvorni znanstveni članak
 
Posvojnost (str.173-190) hrvatskipdf 144 KB
Krešimir Mićanović
Izvorni znanstveni članak
 
Apokopa i afereza u funkciji jezične ekonomije (str.191-202) hrvatskipdf 100 KB
Vesna Muhvić-Dimanovski
Izvorni znanstveni članak
 
Modalni modeli u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima (str.203-218) hrvatskipdf 166 KB
Dubravka Sesar
Izvorni znanstveni članak
 
Retour sur l'emploi du subjonctif dans les propositions subordonnees concessives en bien que (str.219-225) francuskipdf 75 KB
Olivier Soutet
Izvorni znanstveni članak
 
Razredba zamjenica i zamjeničnih pridjeva, te pravila sintaktičke povezanosti (str.227-243) hrvatskipdf 126 KB
Tomislav Stojanov
Izvorni znanstveni članak
 
Priličnost ili analogija, prenesnica ili metafora, leposlovka ili retorika (Tumačenja retoričko-lingvističkoga nazivlja u kajkavskih leksikografa 18. stoljeća) (str.245-265) hrvatskipdf 130 KB
Hrvoja Heffer, Nada Vajs
Izvorni znanstveni članak
 
Teorijska promišljanja o vrstama riječi (str.267-279) hrvatskipdf 104 KB
Željka Brlobaš
Pregledni rad
 
Izlaganja sa Zagrebačkoga lingvističkoga kruga (str.281-302) hrvatskipdf 161 KB
Branimir Belaj, Mislava Bertoša, Sanja Fulgosi, Lidija Tepeš, Slađan Turković, Irena Zovko Dinković
Izlaganje sa skupa
 
Prikazi, ocjene, osvrti (str.303-322) hrvatskipdf 144 KB
Mario Brdar, Rita Brdar-Szabo, Dubravko Kučanda, Dubravka Sesar
Recenzija, Prikaz
 
Rad Zagrebačkoga lingvističkog kruga (str.323-324) hrvatskipdf 33 KB
Ida Raffaelli, Mislava Bertoša
Vijest
 
Obznane (str.325-336) hrvatskipdf 129 KB
Barbara Kovačević, Ivana Grubić, Milan Mihaljević, Željka Brlobaš, Ivana Jerolimov, Vesna Badurina-Stipčević, Vida Lučić, Ivana Matas Ivanković
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 28.517 *