hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 26 No. 1, 1994.


Datum izdavanja: srpanj 1994.

Objavljen na Hrčku: 3. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Američka politika prema bivšoj Jugoslaviji (str.7-24) hrvatskipdf 1 MB
AMERICAN POLITICS TOWARD FORMER YUGOSLAVIA FROM WILSON TO ROOSEVELT (str.25-25)  
Ivan Čizmić
Izvorni znanstveni članak
 
Andrija Hebrang i hrvatsko lijevo iskustvo 1919. – 1941. (str.27-46) hrvatskipdf 1 MB
ANDRIJA HEBRANG AND THE CROATIAN LEFT; 1919-1941 (str.46-46)  
Nada Kisić-Kolanović
Izvorni znanstveni članak
 
Boljševizacija i ideologizacija hrvatske kulture i umjetnosti (1948.) (str.47-63) hrvatskipdf 1 MB
BOLSHEVIZATION AND IDEOLOGICAL TRANSFORMATION OF THE CROATIAN CULTURE AND ARTS IN 1948 (str.63-63)  
Zlata Knezović
Izvorni znanstveni članak
 
Program Velikoaustrijske federacije Aurela C. Popovicija (str.65-80) hrvatskipdf 1 MB
AUREL C. POPOVICI'S PROGRAM OF GREAT-AUSTRIAN FEDERATION (str.80-80)  
Ljubinka Karpowicz-Toševa
Izvorni znanstveni članak
 
Demonizacija Habsburške monarhije kao metoda historijskih istraživanja (str.81-98) hrvatskipdf 1 MB
THE DEMONIZATION OF THE HABSBURG MONARCY AS A HISTORICAL METHOD (str.98-98)  
Tomislav Markus
Pregledni rad
 
Julijska krajina i pitanje talijanske istočne granice od 1861. do 1975. godine (str.81-108) hrvatskipdf 1 MB
THE JULIAN REGION AND THE QUESTION OF THE EASTERN ITALIAN BORDERS FROM 1861 TO 1975 (str.108-108)  
LA REGIONE GIULIA E LA OUESTIONE DEL CONFINE ORIENTALE D'ITALIA DAL 1861 AL 1975 (str.108-108)  
Marino Manin
Pregledni rad
 
Gospodarska problematika žumberačkoga kraja uoči drugoga svjetskog rata u Žumberačkim novinama (str.109-119) hrvatskipdf 797 KB
THE ECONOMIC ISSUES OF THE ŽUMBERAK REGION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR IN THE ŽUMBERAK NEWS (str.119-119)  
Zlatko Kudelić
Pregledni rad
 
Osvrt na napis Mihaela Sobolevskog o popisu žrtava rata »Prešućena istina - žrtve rata na području bivše Jugoslavije 1941. – 1945. prema popisu iz 1964. god.« (str.123-133) hrvatskipdf 1 MB
COMMENTS ON MICHAEL SOBOLEVSKI'S ARTICLE ABOUT THE CENSUS OF WAR VICTIMS (str.134-134)  
Vladimir Žerjavić
Stručni rad
 
»Objektivnost« spoznaje u povijesnoj znanosti: Odgovor na polemični članak dr. Nikše Stančića (str.135-149) hrvatskipdf 1 MB
THE »OBJECTIVITY« OF COGNITION IN HISTORV: A REPLY TO N. STANČIĆS POLEMICAL ARTICLE (str.149-149)  
Petar Korunić
Stručni rad
 
FRANJO TUĐMAN, Hrvatska u monarhističkoj Jugoslaviji 1918. – 1941., sv. I.-II., Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993., 1132 str. (str.153-157) hrvatskipdf 459 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz
 
WILLIAM M. JOHNSTON, Austrijski duh. Intelektualna i društvena povijest 1848-1938, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1993., 535 str. (str.157-159) hrvatskipdf 346 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
IVICA GOLEC, Povijest gada Petrinje (1240-1592-1992), Matica hrvatska Petrinja i Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1993., 602 str. (str.160-162) hrvatskipdf 317 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON, sv. III. (Č-Đ), glavni urednik Trpimir Macan, Zagreb, 1993., 779 str. (str.162-164) hrvatskipdf 793 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
ZBORNIK SLAVONIJA-SRIJEM-BARANJA-BAČKA, Matica hrvatska, Zagreb, 1993., str. 224. (str.164-167) hrvatskipdf 856 KB
Hrvoje Matković
Recenzija, Prikaz
 
VLADIMIR GEIGER, IVAN JURKOVIĆ, Što se dogodilo s Folksdojčerima? Sudbine Nijemaca u bivšoj Jugoslaviji, Izdanje Njemačke narodnosne zajednice (Volksdeutsche Gemeinschaft), Zagreb, 1993., 144 str. (str.168-169) hrvatskipdf 242 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
JOSEF VOLKMAR SENZ, Geschichte der Donauschwahen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Amalthea Verlag, Beč-München, 1993., 280 str. (str.169-171) hrvatskipdf 288 KB
Vladimir Geiger
Recenzija, Prikaz
 
MICHAEL NOVAK, Duh demokratskog kapitalizma. Nakladni zavod Globus i Školska knjiga, Zagreb, 1993., 536 str. (str.171-173) hrvatskipdf 803 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
EMANUELE BETTINI, Danubio 1848, Hefti edizioni, Biblioteca Kronos, sv. 1, Milano, 1993, 203 str. (str.174-175) hrvatskipdf 235 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
LAJOS ARDAY, »The Historical Background of the Crisis in Former Yugoslavia«, u: AUSSEN POLITIK, vol. 44, 3rd quarter, Köln, 1993. (str.176-177) hrvatskipdf 252 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
GÜNTHER SCHÖDL, Oblici i granice nacionalnog, (Formen und Grenzen des Nationalen), Erlangen-Nürnberg, 1990., 444 str. (str.177-179) hrvatskipdf 294 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
OSTEUROPA - Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens, br. 11/studeni 1993., München, 1993., 158 str. (str.180-181) hrvatskipdf 220 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
GLAUBE IN DER 2. WELT - Zeitschrift für Religionsfreiheit und Menschenrechte, 1993./21. Jahrgang, br. 4., Zollikon, 1993., 32 str. (str.181-183) hrvatskipdf 316 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
HISTORIJSKI ZBORNIK, XLIV (1), Zagreb, 1991., 290 str., Izdavač: Društvo za hrvatsku povjesnicu (str.183-185) hrvatskipdf 313 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
HISTORIJSKI ZBORNIK, XLV (1), Zagreb, 1992., 374 str., Izdavač: Društvo za hrvatsku povjesnicu (str.185-187) hrvatskipdf 630 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
Urednik ČSP odgovara na objede Hrvata (str.191-192) hrvatskipdf 276 KB
Zoran Grijak
Vijest
 
Posjeta: 3.932 *