hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Contemporary history, Vol. 12 No. 3, 1980

Publication date: December 1980

Published on HRČAK: 08 January 2019
Table of contents Full text
Modernizacija izvana – reforme u Građanskoj Hrvatskoj i Slavoniji za neoapsolutizma (str.5-55) croatianpdf 2 MB
Mirjana Gross
Original scientific paper
 
Prilog poznavanju jugoslavenske ideje u hrvatskoj politici 1868–1874 (str.57) croatianpdf 1 MB
Petar Korunić
Original scientific paper
 
Hrvatski socijalisti i Makedonija na prijelazu iz XIX u XX stoljeće (str.85-98) croatianpdf 787 KB
Vlado Oštrić
Review article
 
Reagiranja jugoslavenskih iseljenika na potpisivanje Münchenskog sporazuma 1938. god (str.99-107) croatianpdf 506 KB
Ivan Čizmić
Review article
 
Orijentacioni pregled i analiza izvora i literature o Socijalističkom savezu radnog naroda Jugoslavije 1945–1978. (str.109-129) croatianpdf 1 MB
Katarina Spehnjak
Review article
 
Gledišta o objektivnosti i subjektivnosti u historijskom istraživanju prema novim njemačkim izdanjima (str.131-137) croatianpdf 377 KB
Ivo Goldstein
Professional paper
 
Povijest kao historijska društvena znanost (str.139-142) croatianpdf 278 KB
Zlatko Matijević
Professional paper
 
Ka sintezi jugoslovenske revolucije (str.143-146) croatianpdf 284 KB
Slobodan Branković
Book Review
 
Vojno-političko savjetovanje u Stolicama – Značaj i posledice za NOB, Zbornik radova, Beograd 1980. (str.146-150) croatianpdf 340 KB
Miloje Pršić
Book Review
 
Vojislav Simović – Branko Petranović, Istorija narodne vlasti u Jugoslaviji, Beograd 1979. (str.150-153) croatianpdf 295 KB
Petar Strčić
Book Review
 
Branislav Gligorijević, Parlament i političke stranke u Jugoslaviji 1919–1929, Beograd 1979. (str.153-157) croatianpdf 310 KB
Nadežda Jovanović
Book Review
 
Savez komunista Jugoslavije 1919–1979. Istra - Hrvatsko primorje – Gorski kotar, Rijeka 1980, 267 str. (str.157-161) croatianpdf 351 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Book Review
 
Sibe Kvesić, Dalmacija u narodnooslobodilačkoj borbi, Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije, Split 1979. (str.162-165) croatianpdf 333 KB
Franko Mirošević
Book Review
 
Miroslava Despot, Industrija i trgovina građanske Hrvatske 1873–1880. Prilog gospodarskoj povijesti Hrvatske u doba banovanja Ivana Mažuranića. Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, JAZU, knj. 18, Zagreb 1979, 298 str. (str.166-169) croatianpdf 325 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Book Review
 
Faschismus Forschung, Positionen, Probleme, Polemik, Akademie-Verlag, Berlin, 1980; Herausgegeben von Dietrich Eiholtz und Kurt Gossweiler; s. 459 (str.170-175) croatianpdf 372 KB
Zlatko Matijević
Book Review
 
Jean Elleinstein, Historija staljinskog fenomena, Školska knjiga, Zagreb 1980. (str.176-182) croatianpdf 439 KB
Franko Mirošević
Book Review
 
Frantz Fanon, Sociologija revolucije. Ogledi o alžirskoj i afričkoj revoluciji, Beograd, Radnička štampa, 1977 (Biblioteka „Ideje“, IV kolo), 203 str. (str.183-190) croatianpdf 554 KB
Igor Graovac
Book Review
 
Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja 1969–1979, Ljubljana 1979. (str.190-191) croatianpdf 206 KB
Petar Strčić
Book Review
 
Politička misao (1978. i 1979.), izd. Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu i Centar za kulturnu djelatnost SSO Zagreba (str.193-196) croatianpdf 287 KB
Katarina Spehnjak
Book Review
 
Österreichische Osthefte, 1–4, Beč 1979. (str.196-199) croatianpdf 284 KB
Branka Pribić
Book Review
 
Sociologija, marksizam i posebne znanosti. Redovna godišnja skupština sociološkog društva Hrvatske, Zagreb 15. II 1980. (str.201-208) croatianpdf 491 KB
Lydia Sklevicky
News
 
Redovni godišnji sastanak Hrvatskog etnološkog društva, Zagreb 31. I i 1. II 1980. (str.208-214) croatianpdf 444 KB
Lydia Sklevicky
News
 
Visits: 433 *