hrcak mascot   Srce   HID

Medicus, Vol. 14 No. 2_Gerijatrija, 2005.


Medicus,Vol. 14 No. 2_Gerijatrija
Datum izdavanja: listopada 2005.

Objavljen na Hrčku: 11. 1. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Gošća urednica: Spomenka Tomek-Roksandić (str.175-176) hrvatskipdf 131 KB
Spomenka Tomek-Roksandić
Uvodnik
 
Značenje centara za gerontologiju županijskih zavoda za javno zdravstvo i gerontoloških centara u Hrvatskoj (str.177-193) hrvatskipdf 5 MB
The Importance of Centres for Gerontology of County Institutes of Public Health and Gerontology Centres in Croatia (str.177-193)  
Spomenka Tomek-Roksandić, Goran Perko, Diana Mihok, Ana Puljak, Hrvoje Radašević, Josip Čulig, Mate Ljubičić
Pregledni rad
 
Prevencija kardiovaskularnih bolesti u starijih osoba (str.195-203) hrvatskipdf 803 KB
Prevention of Cardiovascular Diseases in the Elderly (str.195-203)  
Željko Reiner, Eugenia Tedeschi-Reiner
Pregledni rad
 
Četiri javnozdravstvena problema u zaštiti zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj (str.205-217) hrvatskipdf 1 MB
Four Public Health Problems in Elderly Health Care in Croatia (str.205-217)  
Goran Perko, Spomenka Tomek-Roksandić, Diana Mihok, Ana Puljak, Hrvoje Radašević, Branimir Tomić, Josip Čulig
Pregledni rad
 
Najnovije spoznaje u prevenciji, dijagnostici i liječenju moždanog udara u starijih osoba (str.219-228) hrvatskipdf 115 KB
The Latest Knowledge About the Prevention, Diagnosis and Treatment of Stroke in the Elderly (str.219-228)  
Vida Demarin
Pregledni rad
 
Alzheimerova bolest kao gerontološki javnozdravstveni problem (str.229-235) hrvatskipdf 1 MB
Alzheimer’s Disease – A Gerontologic and Public Health Problem (str.229-235)  
Ana Puljak, Goran Perko, Dijana Mihok, Hrvoje Radašević, Spomenka Tomek-Roksandić
Pregledni rad
 
Postmenopauzalna osteoporoza – prevencija i liječenje (str.237-241) hrvatskipdf 2 MB
Postmenopausal Osteoporosis – Prevention and Treatment (str.237-241)  
Mirko Koršić
Pregledni rad
 
Suvremeni postupci u sprječavanju, ranom otkrivanju i liječenju raka prostate (str.243-250) hrvatskipdf 279 KB
Contemporary Procedures in the Prevention, Early Diagnosis and Treatment of Prostatic Cancer (str.243-250)  
Mirko Šamija
Pregledni rad
 
Starija životna dob i rak (str.251-256) hrvatskipdf 95 KB
The Elderly and Cancer (str.251-256)  
Marija Strnad
Pregledni rad
 
Farmakoterapija u starijih bolesnika (str.257-260) hrvatskipdf 72 KB
Pharmacotherapy in Elderly Patients (str.257-260)  
Josip Čulig
Pregledni rad
 
Hipersaturacija i otrovanje lijekovima u starijoj dobi (str.261-272) hrvatskipdf 3 MB
Hypersaturation and Poisoning with Drugs in the Elderly (str.261-272)  
Zijad Duraković
Pregledni rad
 
Usporedba gerijatrijskog mortaliteta Hrvatske i potencijalno izgubljene godine života (2000. – 2004.) (str.273-286) hrvatskipdf 178 KB
Comparison of Geriatric Mortality in Croatia and Potential Years of Life Lost (2000 – 2004) (str.273-286)  
Mirjana Lipovšćak, Goran Perko, Spomenka Tomek-Roksandić, Hrvoje Radašević, Josip Čulig, Mate Ljubičić, Marija Strnad
Pregledni rad
 
Zdravstveni menadžment u skrbi za starije osobe (str.287-290) hrvatskipdf 77 KB
Health Management in Geriatric Health Care (str.287-290)  
Aleksandar Džakula, Luka Vončina, Ana Puljak, Selma Šogorić
Pregledni rad
 
Cijepljenje u starijoj dobi (str.291-293) hrvatskipdf 955 KB
Vaccination in the Elderly (str.291-293)  
Borislav Aleraj
Pregledni rad
 
Osobe starije životne dobi u ordinaciji obiteljske medicine (str.295-299) hrvatskipdf 1 MB
Elderly Patients at Family Medicine Office (str.295-299)  
Aleksandar Jovanović, Nevenka Krčmar, Sandra Mihel, Sanja Musić-Milanović, Vanesa Benković, Teodora Not, Višnja Bešić-Barun, Ranko Stevanović, Ivan Pristaš, Arsen Stanić
Pregledni rad
 
Gerontehnologija u Europi i u Hrvatskoj (str.301-304) hrvatskipdf 84 KB
Gerontechnology in Europe and Croatia (str.301-304)  
Ljiljana Kaliterna-Lipovčan, Spomenka Tomek-Roksandić, Goran Perko, Diana Mihok, Hrvoje Radašević, Ana Puljak, Stjepan Turek
Pregledni rad
 
Nužnost stalne kontrole i nadzora prehrane u domovima za starije osobe u Hrvatskoj (str.305-312) hrvatskipdf 112 KB
The Necessity of Continuous Control of Nutrition in Old People’s Homes in Croatia (str.305-312)  
Jasna Bošnir, Mirjana Hegedus, Dinko Puntarić, Mira Zovko, Lidija Baričević, Goran Perko, Diana Mihok
Pregledni rad
 
Zdravstvena prava za starije osobe u Republici Hrvatskoj (str.313-322) hrvatskipdf 122 KB
Health Rights of the Elderly in the Republic of Croatia (str.313-322)  
Sunčana Roksandić, Tatjana Babić, Nikolina Budić
Pregledni rad
 
Usporedba sekvencijskog liječenja pneumonija azitromicinom i cefuroksimom: međunarodno, randomizirano istraživanje* (str.323-325) hrvatskipdf 3 MB
Comparison of Sequential Treatments of Pneumonias with Azithromycin and Cefuroxime: International Randomized Study* (str.323-325)  
Ilija Kuzman, Oktavija Đaković-Rode, Marijana Oremuš, Artur M. Banaszak
Pregledni rad
 
Odlazak u mirovinu – po administrativnim ili tržišnim načelima (str.327-335) hrvatskipdf 2 MB
Retirement – Administrative or Market Principles (str.327-335)  
Berislav Skupnjak, Spomenka Tomek-Roksandić, Goran Perko, Josip Čulig, Mate Ljubičić
Pregledni rad
 
Mirovinska reforma i mirovinski fondovi u Hrvatskoj (str.337-339) hrvatskipdf 2 MB
Pension Reform and Pension Funds in Croatia (str.337-339)  
Ante Škember
Pregledni rad
 
Gerontologija – uža specijalizacija iz javnog zdravstva (str.341-345) hrvatskipdf 3 MB
Gerontology – A Public Health Subspecialty (str.341-345)  
Spomenka Tomek-Roksandić, Goran Perko, Mate Ljubičić, Hrvoje Radašević, Ana Puljak, Diana Mihok, Luka Kovačić, Zvonko Šošić
Esej
 
Prva hrvatska tvornica medicinskih instrumenata Jakoba Hlavke (str.347-350) hrvatskipdf 3 MB
The First Croatian Factory of Jakob Hlavka’s Medical Instruments (str.347-350)  
Vladimir Dugački
Pregledni rad
 
Prikaz sažetaka s II. Hrvatskoga gerontološkoga kongresa u Opatiji od 9. do 12. ožujka 2006. (str.351-361) hrvatskipdf 4 MB
Miroslav Radman
Sažetak sa skupa
 
Željko Dugac: "Protiv bolesti i neznanja"; Božidar Špišić: "Kako pomažemo našim invalidima" (str.363-364) hrvatskipdf 346 KB
Stella Fatović-Ferenčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Impressum hrvatskipdf 47 KB
Impressum engleskipdf 47 KB
Adela Kolumbić Lakoš
Kazalo
 
Posjeta: 61.193 *