hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 6 No. 1, 1974.


Datum izdavanja: svibanj 1974.

Objavljen na Hrčku: 22. 4. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Odnos selo-grad u interpretaciji intelektualaca Hrvatske u međuratnom razdoblju (str.7-24) hrvatskipdf 1 MB
Country-Town Relations as Interpreted by Intellectuals in Croatia During the Between-the-War Period (str.25-25)  
Zorica Stipetić, Marijan Maticka
Izvorni znanstveni članak
 
Sindikalni pokret u Hrvatskoj u razdoblju između dva rata i radnici-seljaci (str.27-37) hrvatskipdf 771 KB
Syndicalist Movement in Croatia in the Between-the-War Period and Peasant Workers (str.37-37)  
Bosiljka Janjatović
Izvorni znanstveni članak
 
O Jugoslavenima u bjelogardejskim jedinicama u Rusiji za vrijeme građanskog rata (1918-1920) (str.39-55) hrvatskipdf 1 MB
(str.55-56)  
Ivan Očak
Izvorni znanstveni članak
 
Josip Smodlaka i agrarno pitanje u Dalmaciji uoči prvog svjetskog rata (str.57-70) hrvatskipdf 783 KB
Josip Smodlaka and Agrarian Problem in Dalmatia in the Eve of the First World War (str.70-70)  
Stijepo Obad
Izvorni znanstveni članak
 
Proučavanje razvoja poljoprivrede i ekonomsko-socijalnog položaja seljaštva u Hrvatskoj 1918-1941. godine u našoj poslijeratnoj literaturi (str.71-94) hrvatskipdf 1 MB
Marijan Maticka
Izvorni znanstveni članak
 
Od povijesti-priče do povijesti-problema (str.95-100) hrvatskipdf 394 KB
François Furet
Stručni rad
 
Pisma Hinka Sirovatke dru Vatroslavu Brliću 1895-1896. (str.101-106) hrvatskipdf 362 KB
Vlado Oštrić
Stručni rad
 
O knjizi Koste Milutinovića: Vojvodina i Dalmacija 1760-1914 (str.107-126) hrvatskipdf 1 MB
Nikša Stančić
Pregledni rad
 
Jaroslav Šidak, Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeća, izd. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Rasprave i članci 2, Zagreb 1973, str. 401. (str.127-133) hrvatskipdf 514 KB
Mirjana Gross
Recenzija, Prikaz
 
Dragoslav Janković, Srbija i jugoslavensko pitanje 1914-1915. Institut za savremenu istoriju i NIP Eksport-Pres, Beograd 1973. (str.134-140) hrvatskipdf 451 KB
Dragovan Šepić
Recenzija, Prikaz
 
Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo. Politika na domaćih tleh med vojno 1914-1918. Izd. Slovenska Matica, Ljubljana, 1971, strana 323. (str.140-148) hrvatskipdf 538 KB
Dragovan Šepić
Recenzija, Prikaz
 
Vjesnik Jedinstvene narodno-oslobodilačke fronte Hrvatske 1941-1945. Izd. „Vjesnika“, Zagreb 1970, tom I-II, 750 + 778 str. (str.149-151) hrvatskipdf 285 KB
Ivan Jelić
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Dragutina Feletara iz novije povijesti sjeverozapadne Hrvatske (str.151-154) hrvatskipdf 338 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
International Review of Social History 1973, br. 1-3. Izdavač: International Institut voor sociale geschiedienis, Amsterdam (str.155-158) hrvatskipdf 275 KB
Miroslava Despot
Recenzija, Prikaz
 
Centar za povijesna istraživanja u Parizu. Centre de recherches historiques de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes - VIe Section, Lahoratoire Associé au C.N.R.S. 93 – Paris (str.159-162) hrvatskipdf 301 KB
Marijan Maticka
Recenzija, Prikaz
 
Tri godine Instituta za hrvatsku povijest (1971-1974) (str.163-164) hrvatskipdf 210 KB
Nikša Stančić
Crtice
 
Rad na povijesti školstva i pedagogije u Hrvatskoj (str.165-168) hrvatskipdf 322 KB
Tomo Žalac
Crtice
 
Zbornik radova: Drugi svjetski rat i mir među narodima (str.168-169) hrvatskipdf 200 KB
Petar Strčić
Crtice
 
Drugi svetski rat, Beograd 1973, 2. izd. (str.169-170) hrvatskipdf 199 KB
Petar Strčić
Crtice
 
Lav Trocki, Permanentna revolucija, izd. Otokar Kersovani, Rijeka 1972, str. 214. (str.170-173) hrvatskipdf 333 KB
Zlata Knezović
Crtice
 
NOR u „Otočkom ljetopisu“ (str.173-174) hrvatskipdf 195 KB
Petar Strčić
Crtice
 
Milica Kacin-Wohinz, Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo (str.174-175) hrvatskipdf 171 KB
Petar Strčić
Crtice
 
Posjeta: 1.123 *