hrcak mascot   Srce   HID

Čemu : časopis studenata filozofije, Vol. XV No. 26, 2019.


Čemu : časopis studenata filozofije,Vol. XV No. 26
Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 19. 1. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Impresum i sadržaj (str.2-5) hrvatskipdf 95 KB
Kazalo  
Uvodna riječ (str.6-7) hrvatskipdf 201 KB
Irena Raguž
Uvodnik
 
Pregled Platonova nauka o znanju (str.10-21) hrvatskipdf 240 KB
Vinko Šarac
Stručni rad
 
Filozofija povijesti Aurelija Augustina (str.22-41) hrvatskipdf 270 KB
Ivan Smiljanić
Stručni rad
 
Problem klasifikacije filozofa — je li Rene Dekart prvi moderni filozof? (str.42-49) hrvatskipdf 221 KB
Jana Krstić
Stručni rad
 
Zasnivanje novovekovne metafizike u stavu Cogito ergo sum (str.50-65) hrvatskipdf 226 KB
Hristina Banić
Stručni rad
 
Lajbincov projekat Monadologije (str.66-81) hrvatskipdf 252 KB
Goran Vujkov
Stručni rad
 
Shvaćanje vlastitosti kod Kierkegaarda i Nietzschea (str.82-97) hrvatskipdf 252 KB
Ivana Majksner
Stručni rad
 
Heideggerovo i Kierkegaardovo razumijevanje tjeskobe (str.98-115) hrvatskipdf 252 KB
Marko Sičanica
Stručni rad
 
Sartrovo fenomenološko-ontološko utemeljenje slobode kao načina čovekova bitka (str.116-129) hrvatskipdf 261 KB
Bojan Grujić
Stručni rad
 
Karnapova ideja o jedinstvu nauke: logička analiza kao filozofski metod (str.130-139) hrvatskipdf 163 KB
Anja Cmiljanović
Stručni rad
 
Čemu nas neuronauka ne može naučiti o umu? (str.140-153) hrvatskipdf 215 KB
Andrija Jurić
Stručni rad
 
Neophodnost interdisciplinarnog pristupa problemu klimatskih promena (str.154-167) hrvatskipdf 262 KB
David Menčik
Stručni rad
 
Analiza prostornosti X: o odnosu tehnologije i egzistencije (str.168-183) hrvatskipdf 263 KB
Jakov Erdeljac
Stručni rad
 
Kina i opijumski ratovi u Kapitalu (str.184-203) hrvatskipdf 408 KB
Mihajlo Stamenković
Stručni rad
 
Platonova vs. Hegelova estetika: lepota istinitog i/ili umetnost prividnog (str.204-217) hrvatskipdf 267 KB
Vuk Trnavac
Stručni rad
 
Tragovi egzistencijalizma u Sábatovu romanu El túnel (str.218-225) hrvatskipdf 156 KB
Sara Večeralo
Stručni rad
 
Filozofija književnosti: sukob ideologije i književnosti na primjeru fenomena socrealističke književnosti (str.226-235) hrvatskipdf 212 KB
Josip Periša
Stručni rad
 
Prisutnost i uloga Nietzscheove filozofije u Skalpelu kaosa Tina Ujevića (I) (str.236-259) hrvatskipdf 328 KB
Bruno Dronjić
Stručni rad
 
Béla Tarr: filozofsko–psihoanalitički osvrt (str.260-271) hrvatskipdf 200 KB
Jasmina Tomašević
Stručni rad
 
Narativ i videoigre (str.272-283) hrvatskipdf 222 KB
Matija Vigato
Stručni rad
 
O studiju filozofije u vezi s nekim pitanjima života (str.284-293) hrvatskipdf 189 KB
Kristijan Gradečak
Esej
 
Papir zapravo ne trpi neistine (str.294-297) hrvatskipdf 91 KB
Mihael Vrbanc
Esej
 
„Nacrt kritike nacionalne ekonomije” — otuđenje turista (str.298-305) hrvatskipdf 182 KB
Hrvoje Perica
Esej
 
Čemu pjesnici u oskudnom vremenu? Rođenje filozofske kritike tehnologije iz duha njemačkog romantizma (str.306-313) hrvatskipdf 152 KB
Marko Sičanica
Esej
 
Kruna i sudbina (str.314-321) hrvatskipdf 199 KB
Štefanija Kožić
Esej
 
Karl Popper o obrazovnim reformama (str.322-325) hrvatskipdf 121 KB
Luka Grgić
Esej
 
Da li getijevski protivprimeri pobijaju standardnu definiciju znanja? — prilog Talbergovoj kritici (str.326-334) hrvatskipdf 181 KB
Jana Krstić
Esej
 
Hellmuth Falkenfeld: Pojam vremena. Jedno istraživanje iz bitke kod Arrasa (str.334-339) hrvatskipdf 124 KB
Jan Defrančeski
Ostalo
 
Peter Singer: „Predgovor”, u: How Are We to Live?: Ethics in an Age of Self-Interest (str.340-343) hrvatskipdf 113 KB
Jan Defrančeski
Ostalo
 
Oswald Spengler: „Marx” (dio), u: Preussentum und Sozialismus (str.344-347) hrvatskipdf 114 KB
Paško Mužić
Ostalo
 
Nikola Modruški: „O bijedi ljudskog života”, u: De consolatione (str.348-355) hrvatskipdf 194 KB
Petar Soldo
Ostalo
 
Maria Zambrano: „Život u krizi”, u: Hacia un saber sobre de alma (str.356-369) hrvatskipdf 159 KB
Tijana Pisk
Ostalo
 
Arthur Schopenhauer: Eristička dijalektika: kako pobjeđivati u raspravama (str.370-375) hrvatskipdf 147 KB
Teo Čavar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Carl Schmitt: Politička romantika (str.376-379) hrvatskipdf 141 KB
Dominik Mačković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Carl Schmitt: Politička teologija (I-II) (str.380-385) hrvatskipdf 123 KB
Dominik Mačković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Michel Foucault: Arheologija znanja (str.386-389) hrvatskipdf 94 KB
Tomislav Dretar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Robert Pfaller: Za što se isplati živjeti: elementi materijalističke filozofije (str.390-393) hrvatskipdf 83 KB
Luka Grgić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Šestak: Toma Akvinski o sreći i blaženstvu: (Summa theologiae I–II, q. 1–5) (str.394-399) hrvatskipdf 150 KB
Ivan Smiljanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lino Veljak: Uvod u ontologiju (str.400-405) hrvatskipdf 101 KB
Jakov Erdeljac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Simpozij: „10. Suvremene filozofske teme junior” (str.406-407) hrvatskipdf 82 KB
Marko Ferber
Sažetak sa skupa
 
Ljetna škola: „Philosophy and Technology” (str.408-409) hrvatskipdf 83 KB
Matija Vigato
Sažetak sa skupa
 
Simpozij: „Summa studiorum philosophiae – filozofija i emocije (str.410-411) hrvatskipdf 75 KB
Ana Daria Bokan
Sažetak sa skupa
 
Ljetna škola i konferencija: „Truth and Beauty: Transcendentals in the Twenty First Century” (str.412-413) hrvatskipdf 75 KB
Josip Majsec
Sažetak sa skupa
 
Predavanje Branka Despota: „Kako stvar stoji s filozofijom?” (str.414-415) hrvatskipdf 84 KB
Štefanija Kožić
Sažetak sa skupa
 
Radionice: „Deskriptivizam i njegovi kritičari” (str.416-417) hrvatskipdf 83 KB
Luka Grgić
Sažetak sa skupa
 
Simpozij: „Portreti mnoštva: filozofija društvenih uređenja” (str.418-419) hrvatskipdf 82 KB
Mila Erceg
Sažetak sa skupa
 
Razgovor s Unom Bauer (str.422-427) hrvatskipdf 124 KB
Marko Čavlović
Ostalo
 
Razgovor s Linom Veljakom (str.428-435) hrvatskipdf 128 KB
Štefanija Kožić, Irena Raguž
Ostalo
 
Razgovor s Astritom Salihuom (str.436-442) hrvatskipdf 113 KB
Luka Janeš, Bernard Špoljarić, Roni Rengel
Ostalo
 
Razgovor s Pavelom Gregorićem (str.442-445) hrvatskipdf 136 KB
Jan Defrančeski
Ostalo
 
Razgovor s Hrvojem Jurićem (I) (str.446-452) hrvatskipdf 181 KB
Štefanija Kožić, Marko Ferber
Ostalo
 
O dvadeset i pet godina najopasnijeg pitanja (str.456-461) hrvatskipdf 117 KB
Luka Perušić
Ostalo
 
Posjeta: 20.067 *