hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 22 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2020.

Objavljen na Hrčku: 19. 5. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Uvodnik (str.7-8) hrvatskipdf 21 KB
Foreword (str.7-8) engleskipdf 21 KB
Uvodnik  
Matematički udžbenik u rukama učenika viših razreda osnovne škole: kako, kada i zašto ga koriste (str.9-40) hrvatskipdf 686 KB
Mathematics textbook in the hands of the lower secondary students: how, when and why they use it. /Matematički udžbenik u rukama učenika viših razreda osnovne škole: kako, kada i zašto ga koriste. (str.9-40) engleskipdf 686 KB
Ljerka Jukić Matić, Dubravka Glasnović Gracin
Izvorni znanstveni članak
 
Empirijska provjera Metode integralnog razvoja gluhe djece (str.41-76) hrvatskipdf 423 KB
An Empirical Verification of the Integral Development Method for Deaf Children (str.41-76) engleskipdf 423 KB
Gordana Ilija Nikolic, Vesna Radoman, Sanja Dimoski
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza samorazvoja nastavnika koji poučavaju vještinu pisanja na engleskome jeziku kroz primjenu online izvora u ograničenome kontekstu (str.77-113) hrvatskipdf 366 KB
Exploring English writing teachers’ self-development through the use of online resources in constrained contexts (str.77-113) engleskipdf 366 KB
Xiaodong Zhang
Stručni rad
 
Ciljevi postignuća: konceptualni modeli i rezultati istraživanja ishoda (str.115-141) hrvatskipdf 281 KB
Achievement Goals: Conceptual Models and Results of Researching the Outcomes (str.115-141) engleskipdf 281 KB
Azemina Durmić
Pregledni rad
 
Utjecaj kreativnoga pristupa na smanjenje dosade u nastavi (str.143-173) hrvatskipdf 411 KB
The Impact of Creative Teaching Approach on Reducing Boredom in Teaching Process (str.143-173) engleskipdf 411 KB
Marijana Radeljić, Hazim Selimović, Siniša Opić, Nermin Mulaosmanović, Zehrina Selimović
Izvorni znanstveni članak
 
Matematička anksioznost, matematičko postignuće i motivacija za učenje matematike u srednjoj školi: učinci spola (str.175-206) hrvatskipdf 355 KB
Math Anxiety, Math Achievement and Math Motivation in High School Students: Gender Effects (str.175-206) engleskipdf 355 KB
Ilija Milovanović
Izvorni znanstveni članak
 
Učinak problemskoga učenja na emocije studenata prema učenju i razinu komunikacijskih vještina u tri različite discipline (str.207-240) hrvatskipdf 358 KB
THE EFFECT OF USING PROBLEM-BASED LEARNING UPON STUDENTS’ EMOTIONS TOWARDS LEARNING AND LEVELS OF COMMUNICATION SKILLS IN THREE DIFFERENT DISCIPLINES (str.207-240) engleskipdf 358 KB
Malek Jdaitawi
Izvorni znanstveni članak
 
Povezanost izgaranja u školi i angažiranosti u školi: posrednička uloga stava prema učenju (str.241-262) hrvatskipdf 316 KB
The Correlation between School Burnout and School Engagement: The Mediating Role of Attitude toward Learning (str.241-262) engleskipdf 316 KB
Mustafa Yüksel Erdogdu
Izvorni znanstveni članak
 
Softveri za glazbenu tehnologiju u usvajanju nastavnih sadržaja na satovima glazbene kulture (str.263-286) hrvatskipdf 279 KB
Music Technology Software in Adopting Music Teaching Contents (str.263-286) engleskipdf 279 KB
Biljana S. Jeremić, Rajko Pećanac, Emilija Stanković, Tanja Đurđević
Prethodno priopćenje
 
Uloga zadataka otvorenoga tipa u razvoju aktivnosti i kreativnoga mišljenja učenika (str.287-305) hrvatskipdf 261 KB
Role of Open-ended Tasks in the Development of Activities and the Creative Thinking of Students (str.287-305) engleskipdf 261 KB
Dragana Savic
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 6.685 *