hrcak mascot   Srce   HID

Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja,Vol. XIX No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2021.

Objavljen na Hrčku: 16. 3. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-2) hrvatskipdf 55 KB
Contents (str.1-2)  
Ostalo  
(Ne)mogućnost eshatoloških implikacija na politiku (str.5-17) hrvatskipdf 136 KB
(Im)possibility of Eschatological Implications to Politics (str.18-18)  
Ivan Glavinić, Iva Mršić Felbar
Izvorni znanstveni članak
 
The Church as the new Family of God (str.19-32) engleskipdf 137 KB
Crkva kao nova Božja obitelj (str.33-33)  
Paweł Rabczyński
Pregledni rad
 
Homo amicus – biće sreće, radosti i blaženstva (str.35-47) hrvatskipdf 160 KB
Homo Amicus: The Being of Happiness, Well-being and Beatitude (str.48-48)  
Maja Herman Duvel
Pregledni rad
 
Nature of the common good as the foundation of the community (str.49-62) engleskipdf 134 KB
Priroda općeg dobra kao temelja zajednice (str.62-62)  
Karol Jasiński
Izvorni znanstveni članak
 
Umjetna inteligencija, medicina i autonomija (str.63-75) hrvatskipdf 138 KB
Artificial Intelligence, Medicine and Autonomy (str.76-76)  
Tomislav Bracanović
Pregledni rad
 
(Ne)mogućnosti emancipacije - Promišljanja društvenih uvjeta konstrukcija spolnosti u djelu hrvatskog filozofa Milana Polića (str.77-94) hrvatskipdf 163 KB
(Im)possibilities of Emancipation. Reflections on the Social Conditions of the Construction of Sexuality in the Philosophy of the Croatian Philosopher Milan Polić (str.95-95)  
Tomislav Krznar
Izvorni znanstveni članak
 
Zapisivači i lokaliteti usmenoknjiževne zbirke Đure Deželića (str.97-108) hrvatskipdf 129 KB
Copyists and Sites of Đuro Deželić’s Oral Literature Collection (str.109-109)  
Tanja Baran
Pregledni rad
 
Vokalni citati slavonskog melosa u skladbi Vukovarski requiem autora Davora Bobića (str.111-122) hrvatskipdf 836 KB
Vocal Quotations of Slavonian Melos in Vukovarski Requiem, the Musical Composition by Davor Bobić (str.122-122)  
Zdravko Drenjančević
Izvorni znanstveni članak
 
Povezanost stavova prema djeci izbjeglicama, interkulturalnih stavova i preferencija prema glazbi svijeta – glazbeno-pedagoške implikacije (str.123-137) hrvatskipdf 170 KB
The Relationship between Attitudes Towards Refugee Children, Intercultural Attitudes and World Music Preferences – Implications for Music Education (str.138-138)  
Snježana Dobrota
Izvorni znanstveni članak
 
Glazbene preferencije učenika prema durskim i molskim skladbama (str.139-151) hrvatskipdf 170 KB
Students’ Musical Preferences for Major and Minor Compositions (str.152-152)  
Daniela Petrušić, Lidija Brkan
Izvorni znanstveni članak
 
The Theme of Love in Various Pedagogical Concepts (str.153-166) engleskipdf 133 KB
Tematika ljubavi u različitim pedagoškim konceptima (str.166-166)  
Maja Hmelak, Karakuma Samai
Pregledni rad
 
Korelati korištenja medija kod djece predškolske dobi (str.167-181) hrvatskipdf 147 KB
Correlates of Media Use in Preschool Children (str.182-182)  
Slavica Šimić Šašić, Marija Rodić
Prethodno priopćenje
 
Od vizualne kulture do vizualne pismenosti – vizualnost u medijima i etička odgovornost medijskih publika u digitalnom dobu (str.183-192) hrvatskipdf 117 KB
From Visual Culture to Visual Literacy – Visuality in the Media and Ethical Responsibility of Media Audiences in the Digital Age (str.193-193)  
Leali Osmančević
Pregledni rad
 
Turističko brendiranje destinacije na primjeru Podravine (str.195-209) hrvatskipdf 152 KB
Tourist Destination Branding: The Example of Podravina (str.210-210)  
Robert Baćac, Damir Demonja
Izvorni znanstveni članak
 
Ivan KOPREK, Ivan ANTUNOVIĆ, Pero VIDOVIĆ (ur.), Život biraj – elige vitam (str.212-217) hrvatskipdf 99 KB
Ante Belić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Emmanuel MOUNIER, Rasprave o personalizmu, Zagreb, Alfa, 2019, 343 str. (str.218-220) hrvatskipdf 80 KB
Božidar Petrač
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nedjeljka s. Valerija KOVAČ, Mjesto slike u govoru vjere. Povijest – teologija – primjeri, Zagreb, Glas Koncila, 2020, 395 str. (str.221-223) hrvatskipdf 77 KB
Josip Šimunović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Poezija (str.224-224) hrvatskipdf 86 KB
Marko Grba
Ostalo
 
Posjeta: 2.507 *