hrcak mascot   Srce   HID

Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik,Vol. 40 No. 1-2
Datum izdavanja: studeni 2009.

Objavljen na Hrčku: 21. 12. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Uvodna riječ (str.5-7) hrvatskipdf 30 KB
Sanja Majer-Bobetko
Uvodnik
 
Sjećanje na Josipa Andreisa (str.9-12) hrvatskipdf 35 KB
Koraljka Kos
In memoriam, Nekrolog
 
Sjećajući se Josipa Andreisa (str.13-16) hrvatskipdf 35 KB
Bojan Bujić
In memoriam, Nekrolog
 
Josip Andreis, kronologija (str.17-20) hrvatskipdf 59 KB
Vedrana Juričić
Crtice
 
U potrazi za metodom. O historiografskome pristupu Josipa Andriesa (str.21-49) hrvatskipdf 110 KB
In Search of a Method. On Josip Andreis's Historiographic Approach (str.21-49)  
Nikša Gligo
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest kao važan komunikacijski događaj. Bilješke uz polustoljetni jubilej Historije muzike (1951.-54.) Josipa Andreisa, usredotočene na prikaz glazbe slavenskih naroda (str.51-65) hrvatskipdf 93 KB
History as the Important Communication Event . Notes at the Half-Centenary Jubilee of Josip Andreis’s Historija muzike [History of Music, 1951-54] Focused on the Presentation of the Slavic People’s Music (str.51-65)  
Marija Bergamo
Izvorni znanstveni članak
 
Andreisove nacionalne odrednice pri kreiranju imaginarnog muzeja hrvatske glazbe (str.67-88) hrvatskipdf 108 KB
The Nationalistic Context of Josip Andreis’s Imaginary Museum of Croatian Music (str.67-88)  
Zdravko Blažeković
Izvorni znanstveni članak
 
Andreisova glazbena historiografija o "renesansi" i "baroku" u hrvatskoj glazbi (str.89-98) hrvatskipdf 64 KB
Andreis’s Music Historiography on "the Renaissance" and "the Baroque" in Croatian Music (str.89-98)  
Ennio Stipčević
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest glazbe u Hrvatskoj u razdoblju klasicizma u Povijesti hrvatske glazbe Josipa Andreisa: ishodišta i poticaji (str.99-110) hrvatskipdf 75 KB
Music History in Croatia in the Period of Classicism in the Povijest hrvatske glazbe by Josip Andreis: Starting points and Impulses (str.99-110)  
Vjera Katalinić
Izvorni znanstveni članak
 
Historiografija kao svjedočenje. Josip Andreis o hrvatskoj glazbi 20. stoljeća (str.111-134) hrvatskipdf 102 KB
Historiography as Testimony. Josip Andreis on Croatian 20th Century Music (str.111-134)  
Eva Sedak
Izvorni znanstveni članak
 
Josip Andreis i njegovo djelo Uvod u glasbenu estetiku (str.135-168) hrvatskipdf 244 KB
Josip and His Work Uvod u glasbenu estetiku (Introduction to the Aesthetics of Music, Zagreb 1944) (str.135-168)  
Stanislav Tuksar
Izvorni znanstveni članak
 
Teme i vrste napisa o glazbi Josipa Andreisa, objavljenih do 1945. godine (str.169-184) hrvatskipdf 83 KB
Issues and Types of Josip Andreis's Texts on Music Published to 1945 (str.169-184)  
Sanja Majer-Bobetko
Izvorni znanstveni članak
 
Bibliografija tekstova o glazbi Josipa Andreisa do 1945. godine (str.185-220) hrvatskipdf 128 KB
The Bibliography of Josip Andreis's Texts on Music till 1945 (str.285-220)  
Rozina Palić-Jelavić
Stručni rad
 
Podatci o glagoljaškom pjevanju u radovima Josipa Andreisa (str.221-228) hrvatskipdf 56 KB
Data on Glagolitic Singing in Josip Andreis's Works (str.221-228)  
Gorana Doliner
Pregledni rad
 
Prinosi Josipa Andreisa hrvatskoj glazbenoj leksikografiji (str.229-236) hrvatskipdf 151 KB
Josip Andreis's Contribution to the Croatian Music Lexicography (str.229-236)  
Ivona Ajanović-Malinar
Stručni rad
 
Bibliografija natuknica Josipa Andreisa u Muzičkoj enciklopediji (1. i 2. izdanje) i u enciklopediji Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), 1. izdanje. Tabelarni prikaz (str.237-277) hrvatskipdf 158 KB
Marijana Pintar
Bibliografija
 
Skladateljska epizoda Josipa Andreisa (str.279-288) hrvatskipdf 461 KB
The Composer Episode of Josip Andreis (str.279-288)  
Mirjana Škunca
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog biografiji Josipa Andreisa: Pisma Dragotinu Cvetku (str.289-310) hrvatskipdf 686 KB
A Contribution to the Biography of Josip Andreis: The Letters to Dragotin Cvetko (str.289-310)  
Nataša Cigoj Krstulović
Izvorni znanstveni članak
 
Bibliografija radova o Josipu Andreisu i njegovim djelima (str.311-318) hrvatskipdf 49 KB
Željka Radovinović
Bibliografija
 
Franjo Dugan st.: Recenzija Andreisova rukopisa "Pregled povijesti glazbe" (str.319-351) hrvatskipdf 2 MB
Franjo Dugan Senior: The Review of Andreis’s Manuscript Pregled povijesti muzike [Survey of the History of Music] (str.319-351)  
Rozina Palić-Jelavić
Prethodno priopćenje
 
Recenzije, prikazi i informacije o publikacijama (str.353-357) hrvatskipdf 80 KB
Reviews and Information on Publications (str.353-357)  
Sanja Majer-Bobetko
Recenzija, Prikaz
 
Izvješća o znanstvenim skupovima (str.359-366) hrvatskipdf 55 KB
Reports on conferences (str.359-366)  
Ivan Ćurković, Željka Radovinović, Nikola Lovrinić
Sažetak sa skupa
 
Bibliographia musicologica croatica. Adenda i radovi za 2006. godinu (str.367-390) hrvatskipdf 112 KB
Tatjana Mihalić
Bibliografija
 
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 2008. (str.391-393) hrvatskipdf 38 KB
Vjera Katalinić
Vijest
 
Posjeta: 15.304 *