hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 4. 9. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Career after sports career - the business career (str.7-13) engleskidocx 99 KB
Nevenka Breslauer, Ivana Bujan, Vatroslav Horvat
Ostalo
 
Klaster analiza: primjena u marketinškim istraživanjima (str.15-22) hrvatskidoc 105 KB
Kristina Devčić, Ivana Tonković Pražić, Željko Župan
Stručni rad
 
Teaching english idioms based on the features of conceptual metaphors: a cognitive approach (str.23-28) engleskidocx 57 KB
Marijana Dragaš, Katarina Čurković-Denona
Stručni rad
 
Povezanost i spolne razlike u pojedinim čimbenicima života predškolske djece (str.29-33) hrvatskidocx 42 KB
Vatroslav Horvat, Joško Sindik
Izvorni znanstveni članak
 
Pregled modela financiranja javnih potreba i kapitalna ulaganja jedinica lokalne samouprave (str.35-46) hrvatskidoc 194 KB
Lidija Jaklin, Marina Klačmer čalopa
Stručni rad
 
Uvod u razvoj višeslojnih poslovnih aplikacija u Microsoft .NET okolini (str.47-53) hrvatskidocx 261 KB
Krešimir Kolac, Velimir Sanjković, Željko Knok
Stručni rad
 
Značaj obrazovanja menadžera (str.55-59) hrvatskidoc 78 KB
Ermin Kuka
Stručni rad
 
Izbor režima deviznog tečaja (str.61-69) hrvatskidocx 62 KB
Dijana Mečev
Stručni rad
 
Analiza produktivnosti rada zaštitarske industrije (str.71-76) hrvatskidocx 46 KB
Damira Miroslav, Lea Zespan
Stručni rad
 
Toplinski plašt građevine - nenosivi vanjski elementi; prozori i vrata (str.77-83) hrvatskidoc 152 KB
Jasmina Ovčar
Stručni rad
 
Psihološki zahtjevi košarke (str.85-89) hrvatskidoc 83 KB
Joško Sindik
Pregledni rad
 
Srednji vijek kao potencijalni turistički proizvod (str.91-96) hrvatskidoc 91 KB
Đurđa Somođi, Adisa Gergić
Stručni rad
 
Računalna animacija u sportu (str.97-107) hrvatskidocx 1 MB
Jurica Trstenjak, Bruno Trstenjak, Bruno Palašek
Stručni rad
 
Zaključci s 2. međunarodne konferencije o menadžmentu u turizmu i sportu (str.109-110) hrvatskidocx 21 KB
Nevenka Breslauer
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 26.752 *