hrcak mascot   Srce   HID

Scrinia Slavonica : Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest,Vol. 5 No. 1
Datum izdavanja: rujna 2005.

Objavljen na Hrčku: 8. 2. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Huni i južna Panonija (str.9-47) hrvatskipdf 341 KB
The Huns and South Pannonia (str.9-47)  
Hrvoje Gračanin
Izvorni znanstveni članak
 
Posjedi plemićkog roda Borića bana do sredine XIV. stoljeća (str.48-61) hrvatskipdf 476 KB
Landed estates of the noble lineage of Borić Ban until the middle of the 14th century (str.48-61)  
Marija Karbić
Izvorni znanstveni članak
 
Benediktinska opatija svete Margarete u Grabovu i njezin odnos prema benediktinskom samostanu u Bijeli (str.62-98) hrvatskipdf 343 KB
L'abbaye bénédictine de sainte Marguerite à Grabovo et son rapport avec le monastère bénédictin à Bijela (str.62-98)  
Stanko Andrić
Izvorni znanstveni članak
 
Pravni položaj Osijeka u XVIII. stoljeću (str.99-114) hrvatskipdf 165 KB
Osijek's legal position in the 18th century (str.99-114)  
Darko Vitek
Izvorni znanstveni članak
 
Zdravstvene reforme Marije Terezije u slavonskom Provincijalu i Generale normativum sanitatis iz 1770. (str.115-143) hrvatskipdf 236 KB
Health reforms introduced by Maria Theresa in Provincial Slavonia and Generale Normativum Sanitatis of 1770 (str.115-143)  
Robert Skenderović
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska crkvena historiografija o tzv. kasnom jansenizmu u idejnom sustavu jozefinizma (str.144-161) hrvatskipdf 253 KB
Croatian church historiography on the so-called late Jansenism within the ideological system of Josephinism (str.144-161)  
Franjo Emanuel Hoško
Izvorni znanstveni članak
 
Brodski svjetski putnici kroz svijet barijera - mali prinos komparativnom proučavanju brodske povijesti (str.162-173) hrvatskipdf 314 KB
Brod's travellers through the world of barriers - a small contribution to the investigation of history of Slavonski Brod (str.162-173)  
Damir Matanović
Izvorni znanstveni članak
 
Osnovna obilježja urbanog razvitka grada Vukovara između dva svjetska rata (str.174-198) hrvatskipdf 4 MB
Main features of Vukovar's urban development between the two World Wars (str.174-198)  
Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak
 
Osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na području grada i kotara Osijek u monarhističkoj Jugoslaviji (1918.-1941.) (Prvi dio) (str.199-228) hrvatskipdf 307 KB
Establishment and activities of chetnik associations in the Osijek city and district in the Monarchy of Yugoslavia (1918-1941) (Part 1) (str.199-228)  
Zdravko Dizdar
Izvorni znanstveni članak
 
Slavonski Brod i uspostava Banovine Hrvatske 1939. (str.229-253) hrvatskipdf 185 KB
Slavonski Brod and the foundation of Banovina of Croatia in 1939 (str.229-253)  
Suzana Leček
Izvorni znanstveni članak
 
Osnivanje župskih redarstvenih oblasti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i djelovanje Višeg redarstvenog povjerenstva u Srijemu 1942. (str.254-286) hrvatskipdf 337 KB
Establishment of the Župa police jurisdictions in the Independent State of Croatia and activities of the Higher Police Committee in Srijem in 1942 (str.254-286)  
Davor Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
Demokratske promjene, uvođenje višestranačja i izbori na području Brodsko-posavske županije od 1990. do 1993. (Prvi dio) (str.286-337) hrvatskipdf 806 KB
Democratic changes, political pluralism, and elections in the Brod-Posavina County between 1990 and 1993 (Part 1) (str.286-337)  
Mario Kevo, Ivan Jelić
Izvorni znanstveni članak
 
Iz života 122. brigade Hrvatske vojske 1991.-1993. (str.338-365) hrvatskipdf 384 KB
From the life of the 122nd Brigade of the Croatian Army between 1991 and 1993 (str.338-365)  
Ivica Miškulin
Izvorni znanstveni članak
 
Viša djevojačka škola u Osijeku (1882.-1900.) (str.366-383) hrvatskipdf 310 KB
Girls' Secondary School in Osijek (1882-1900) (str.366-383)  
Dinko Župan
Izvorni znanstveni članak
 
Dvije stotine i četrdeset godina školstva u Velikoj Kopanici (1764.-2004.) (str.384-407) hrvatskipdf 1 MB
Two hundred and forty years of schooling in Velika Kopanica (1764-2004) (str.384-407)  
Emerik Munjiza
Izvorni znanstveni članak
 
Rusini/Ukrajinci u Hrvatskoj - etape doseljavanja i problem imena (str.408-431) hrvatskipdf 468 KB
Ruthenians/Ukrainians in Croatia - stages in settlement and the issue of names (str.408-431)  
Zdravka Zlodi
Pregledni rad
 
Bilješke iz povijesti Roma u Slavoniji, 1850.-1941. (str.432-461) hrvatskipdf 660 KB
Notes on the history of Romany people in Slavonia, 1850-1941 (str.432-461)  
Danijel Vojak
Izvorni znanstveni članak
 
Demographic trends regarding the Jewish population in the Našice district in the 19th and at the beginning of the 20th century (contribution to the investigation of the history of Jews in Našice)  
Demografska kretanja Židova u kotaru Našice u 19. i početkom 20. stoljeća (Prilog za proučavanje povijesti Židova u Našicama) (str.462-484) hrvatskipdf 2 MB
Hrvoje Volner
Stručni rad
 
Kritike, prikazi, osvrti (str.521-564) hrvatskipdf 532 KB
Book reviews (str.521-564)  
Skupina autora
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 49.011 *