hrcak mascot   Srce   HID

SCRINIA SLAVONICA : Annual of the Department for the History of Slavonia, Srijem and Baranja of the Croatian Institute of History,Vol. 5 No. 1
Publication date: September 2005

Published on HRČAK: 08 February 2007
Table of contents Full text
Huni i južna Panonija (str.9-47) croatianpdf 341 KB
The Huns and South Pannonia (str.9-47)  
Hrvoje Gračanin
Original scientific paper
 
Posjedi plemićkog roda Borića bana do sredine XIV. stoljeća (str.48-61) croatianpdf 476 KB
Landed estates of the noble lineage of Borić Ban until the middle of the 14th century (str.48-61)  
Marija Karbić
Original scientific paper
 
Benediktinska opatija svete Margarete u Grabovu i njezin odnos prema benediktinskom samostanu u Bijeli (str.62-98) croatianpdf 343 KB
L'abbaye bénédictine de sainte Marguerite à Grabovo et son rapport avec le monastère bénédictin à Bijela (str.62-98)  
Stanko Andrić
Original scientific paper
 
Pravni položaj Osijeka u XVIII. stoljeću (str.99-114) croatianpdf 165 KB
Osijek's legal position in the 18th century (str.99-114)  
Darko Vitek
Original scientific paper
 
Zdravstvene reforme Marije Terezije u slavonskom Provincijalu i Generale normativum sanitatis iz 1770. (str.115-143) croatianpdf 236 KB
Health reforms introduced by Maria Theresa in Provincial Slavonia and Generale Normativum Sanitatis of 1770 (str.115-143)  
Robert Skenderović
Original scientific paper
 
Hrvatska crkvena historiografija o tzv. kasnom jansenizmu u idejnom sustavu jozefinizma (str.144-161) croatianpdf 253 KB
Croatian church historiography on the so-called late Jansenism within the ideological system of Josephinism (str.144-161)  
Franjo Emanuel Hoško
Original scientific paper
 
Brodski svjetski putnici kroz svijet barijera - mali prinos komparativnom proučavanju brodske povijesti (str.162-173) croatianpdf 314 KB
Brod's travellers through the world of barriers - a small contribution to the investigation of history of Slavonski Brod (str.162-173)  
Damir Matanović
Original scientific paper
 
Osnovna obilježja urbanog razvitka grada Vukovara između dva svjetska rata (str.174-198) croatianpdf 4 MB
Main features of Vukovar's urban development between the two World Wars (str.174-198)  
Dragan Damjanović
Original scientific paper
 
Osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na području grada i kotara Osijek u monarhističkoj Jugoslaviji (1918.-1941.) (Prvi dio) (str.199-228) croatianpdf 307 KB
Establishment and activities of chetnik associations in the Osijek city and district in the Monarchy of Yugoslavia (1918-1941) (Part 1) (str.199-228)  
Zdravko Dizdar
Original scientific paper
 
Slavonski Brod i uspostava Banovine Hrvatske 1939. (str.229-253) croatianpdf 185 KB
Slavonski Brod and the foundation of Banovina of Croatia in 1939 (str.229-253)  
Suzana Leček
Original scientific paper
 
Osnivanje župskih redarstvenih oblasti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i djelovanje Višeg redarstvenog povjerenstva u Srijemu 1942. (str.254-286) croatianpdf 337 KB
Establishment of the Župa police jurisdictions in the Independent State of Croatia and activities of the Higher Police Committee in Srijem in 1942 (str.254-286)  
Davor Kovačić
Original scientific paper
 
Demokratske promjene, uvođenje višestranačja i izbori na području Brodsko-posavske županije od 1990. do 1993. (Prvi dio) (str.286-337) croatianpdf 806 KB
Democratic changes, political pluralism, and elections in the Brod-Posavina County between 1990 and 1993 (Part 1) (str.286-337)  
Mario Kevo, Ivan Jelić
Original scientific paper
 
Iz života 122. brigade Hrvatske vojske 1991.-1993. (str.338-365) croatianpdf 384 KB
From the life of the 122nd Brigade of the Croatian Army between 1991 and 1993 (str.338-365)  
Ivica Miškulin
Original scientific paper
 
Viša djevojačka škola u Osijeku (1882.-1900.) (str.366-383) croatianpdf 310 KB
Girls' Secondary School in Osijek (1882-1900) (str.366-383)  
Dinko Župan
Original scientific paper
 
Dvije stotine i četrdeset godina školstva u Velikoj Kopanici (1764.-2004.) (str.384-407) croatianpdf 1 MB
Two hundred and forty years of schooling in Velika Kopanica (1764-2004) (str.384-407)  
Emerik Munjiza
Original scientific paper
 
Rusini/Ukrajinci u Hrvatskoj - etape doseljavanja i problem imena (str.408-431) croatianpdf 468 KB
Ruthenians/Ukrainians in Croatia - stages in settlement and the issue of names (str.408-431)  
Zdravka Zlodi
Review article
 
Bilješke iz povijesti Roma u Slavoniji, 1850.-1941. (str.432-461) croatianpdf 660 KB
Notes on the history of Romany people in Slavonia, 1850-1941 (str.432-461)  
Danijel Vojak
Original scientific paper
 
Demographic trends regarding the Jewish population in the Našice district in the 19th and at the beginning of the 20th century (contribution to the investigation of the history of Jews in Našice)  
Demografska kretanja Židova u kotaru Našice u 19. i početkom 20. stoljeća (Prilog za proučavanje povijesti Židova u Našicama) (str.462-484) croatianpdf 2 MB
Hrvoje Volner
Professional paper
 
Kritike, prikazi, osvrti (str.521-564) croatianpdf 532 KB
Book reviews (str.521-564)  
Skupina autora
Book Review
 
Visits: 44.399 *