hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja,Vol. 49 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 22. 6. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Analiza povezanosti glazbenih improvizacija i likovnog izražavanja u djeteta (str.1-11) hrvatskipdf 158 KB
The Analysis of Connection Between Child’s Musical Improvisations and Expression in Visual-Art Terms (str.1-11)  
Ksenija Burić, Branko Nikolić, Miroslav Prstačić
Izvorni znanstveni članak
 
Sport i unapređenje kvalitete života kod osoba s invaliditetom (str.12-24) hrvatskipdf 182 KB
Sport and Improving Quality of Life for People with Disabilities (str.12-24)  
Ivana Crnković, Melita Rukavina
Izvorni znanstveni članak
 
Značaj sudjelovanja osoba s tjelesnim invaliditetom u jedrenju kao rekreacijskoj aktivnosti (str.25-36) hrvatskipdf 185 KB
Importance of Participation of People with Physical Disabilities in Sailing as a Recreational Activity (str.25-36)  
Tamara Dabov, Gordana Berc
Izvorni znanstveni članak
 
Povezanost emocionalnih s ponašajnim i fiziološkim odgovorima na posao medicinskih sestara i tehničara u bolničkim ustanovama (str.37-48) hrvatskipdf 177 KB
Correlation of Emotional with Behavioral and Physiological Responses to the Nursing and Medical Technician Job in Hospital Facilities (str.37-48)  
Irena Habazin
Izvorni znanstveni članak
 
Dihotički test riječi: metrijska svojstva (str.49-64) hrvatskipdf 352 KB
Dichotic Word Test: Psychometric Properties (str.49-64)  
Mladen Heđever, Branko Nikolić, Andrea Fabijanović
Izvorni znanstveni članak
 
Morfološke pogreške u uzorcima govornog jezika djece urednog jezičnog razvoja i djece s posebnim jezičnim teškoćama (str.65-77) hrvatskipdf 179 KB
Morphological Errors in Samples of Children of Typically Language Developing and Children with Specific Language Impairment (str.65-77)  
Gordana Hržica, Karolina Lice
Izvorni znanstveni članak
 
Emocionalni odgovor na posao zdravstvenih suradnika zaposlenih u bolničkom zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske (str.78-91) hrvatskipdf 199 KB
Emotional Response to Work in Health Associates Employed in Public Health Hospital System in Republic of Croatia (str.78-91)  
Nevenka Kišak Gverić
Izvorni znanstveni članak
 
Kvaliteta glasa nastavnica s vokalnim zamorom (str.92-107) hrvatskipdf 381 KB
Voice Quality of Female Teachers with Vocal Fatigue (str.92-107)  
Gordana Kovačić, Emica Farago
Izvorni znanstveni članak
 
Pogledi na budućnost adolescenata s teškoćama u razvoju (str.108-119) hrvatskipdf 139 KB
Adolescents With Developmental Disabilities and Their Expectations From Future (str.108-119)  
Magdalena Perić, Lejla Osmančević Katkić, Rea Fulgosi Masnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Rana pismenost kod djece s posebnim jezičnim teškoćama (str.120-134) hrvatskipdf 207 KB
Early Literacy in Children with Specific Language Impairment (str.120-134)  
Karolina Ščapec, Jelena Kuvač Kraljević
Izvorni znanstveni članak
 
Prosocijalnost i empatija u kontekstu integracijskih razreda (str.135-150) hrvatskipdf 319 KB
Prosociality and Empathy in the Context of Integration Classes (str.135-150)  
Aldo Špelić, Đeni Zuliani, Ivana Milošević
Izvorni znanstveni članak
 
Povezanost varijabli obiteljske klime i prilagođenog ponašanja u procjenama djece s teškoćama i tipičnog razvoja (str.151-163) hrvatskipdf 176 KB
Correlation Between Family Climate Variables and Adaptive Behavior in Estimates of Children with Disabilities and Typical Development (str.151-163)  
Anamarija Žic Ralić, Daniela Cvitković
Izvorni znanstveni članak
 
Društveni položaj žena s invaliditetom (str.164-180) hrvatskipdf 229 KB
The Position of Disabled Women in Society (str.164-180)  
Daniela Bratković, Vesna Mihanović, Adinda Dulčić
Pregledni rad
 
Aromaterapija kao komplementarna metoda u terapiji i rehabilitaciji (str.181-193) hrvatskipdf 475 KB
Aromatherapy as a Complementary Method in Therapy and Rehabilitation (str.181-193)  
Renata Martinec
Pregledni rad
 
Orijentalni ples kao aktivnost slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama (str.194-203) hrvatskipdf 154 KB
Oriental Dance as a Leisure Activity of Persons With Intellectual Disabilities (str.194-203)  
Ana Gajnik Vrđuka, Anamarija Žic Ralić
Stručni rad
 
Sažetci doktorskih disertacija (str.204-228) hrvatskipdf 245 KB
Doctoral Dissertations Abstracts (str.204-228)  
Ostalo  
Impressum hrvatskipdf 39 KB
Impressum  
Ostalo  
Posjeta: 26.065 *