hrcak mascot   Srce   HID

Portal : godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda,No. 2.
Datum izdavanja: prosinac 2011.

Objavljen na Hrčku: 26. 7. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Few restoration projects of mural paintings in continental Croatia and the work of Ana Deanović  
Nekoliko projekata restauriranja zidnih slika u kontinentalnoj Hrvatskoj i djelovanje Ane Deanović (str.11-23) hrvatskipdf 8 MB
Branimir Rašpica
Pregledni rad
 
Stone-masonry markings on Veliki Tabor  
Klesarske oznake na Velikom Taboru (str.25-33) hrvatskipdf 2 MB
Edita Šurina
Prethodno priopćenje
 
Old town in Kostajnica. Conservation and restoration works – from the onset to the final presentation  
Stari grad u Hrvatskoj Kostajnici. Konzervatorsko-restauratorski radovi do završne prezentacije (str.35-53) hrvatskipdf 12 MB
Drago Miletić, Marija Valjato Fabris
Pregledni rad
 
Floor plan reconstruction of the Kaštel palace in Tar  
Rekonstrukcija tlocrta palače Kaštel u Taru (str.55-67) hrvatskipdf 7 MB
Petar Puhmajer
Prethodno priopćenje
 
Discussions about Bakač‘s tower in Zagreb in 1901: “This awkward, ugly tower...”or ”...a characteristic example of Medieval defence fortification”  
Rasprave o Bakačevoj kuli u Zagrebu 1901. godine: »Taj nesgrapni, ružni toranj…« ili karakterističan primjer sredovječnog utvrdnog braništa (str.69-101) hrvatskipdf 18 MB
Zlatko Jurić, Martina Strugar, Franko Ćorić
Izvorni znanstveni članak
 
Should we reconsider the old masters’ experiences? On how to approach historical painted facades and/or facades with painted images  
A da razmislimo o iskustvima starih majstora? O pristupu povijesnim obojenim i/ili oslikanim žbukama na pročeljima (str.103-119) hrvatskipdf 13 MB
Ivan Srša
Izvorni znanstveni članak
 
Conserve or restore? Camillo Boito’s texts on the protection of cultural heritage, 1884 to 1886  
Konzervirati ili restaurirati? Tekstovi Camilla Boita o zaštiti kulturne baštine, 1884.-1886. (str.121-132) hrvatskipdf 3 MB
Marko Špikić
Izvorni znanstveni članak
 
Restoration of the polyptych by Vittore Carpaccio from the Zadar Cathedral after the Second World War  
Restauriranje poliptiha Vittorea Carpaccia iz zadarske katedrale nakon Drugog svjetskog rata (str.135-146) hrvatskipdf 4 MB
Sagita Mirjam Sunara
Prethodno priopćenje
 
Conservation and restoration works on the statues of St. Jerome and St. Blaise from the Museum of Cres  
Konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturama sv. Jeronima i sv. Blaža iz Creskog muzeja (str.147-158) hrvatskipdf 10 MB
Nevena Krstulović
Stručni rad
 
Problems of presentation of damaged wooden reliquaries from the cathedral of Pope St. Stephen in Hvar  
Problemi prezentacije oštećenih drvenih relikvijara iz katedrale Sv. Stjepana pape u Hvaru (str.159-170) hrvatskipdf 6 MB
Ivana Nina Unković
Stručni rad
 
The conservation and restoration of the underwater iron canon from Stari grad on the island of Hvar  
Konzervacija i restauracija željeznog topa izvađenog iz mora u luci Starog grada na Hvaru (str.171-177) hrvatskipdf 4 MB
Ivo Donelli
Stručni rad
 
Pakra monastery iconostases  
Ikonostasi manastira Pakra (str.179-188) hrvatskipdf 12 MB
Edo Anušić
Stručni rad
 
Conservation and restoration works on the dress from the Collection of Textiles and Fashion Accessories of the Varaždin City Museum  
Konzervatorsko-restauratorski radovi na haljini iz Zbirke tekstila i modnog pribora Gradskog muzeja Varaždin (str.189-195) hrvatskipdf 5 MB
Branka Regović
Stručni rad
 
The art of retouching in theory and practice  
Umijeće retuširanja u teoriji i praksi (str.197-212) hrvatskipdf 11 MB
Sandra Šustić
Izvorni znanstveni članak
 
Ancient shipwrecks with sarcophagi cargo in Dalmatia  
Antički brodolomi s teretom sarkofaga na području Dalmacije (str.215-221) hrvatskipdf 3 MB
Igor Miholjek, Igor Mihajlović
Pregledni rad
 
Archaeological investigation of the ground floor interior in tower „C“ of the Veliki Tabor castle in 2009  
Arheološko istraživanje unutrašnjosti prizemlja kule »C« dvora Veliki Tabor 2009. godine (str.223-237) hrvatskipdf 7 MB
Ivana Hirschler, Vinko Madiraca
Izvorni znanstveni članak
 
Preservation and restoration of the medieval Easter egg from archaeological site Gudovac-Gradina  
Konzerviranje i restauriranje srednjovjekovne pisanice (str.239-243) hrvatskipdf 2 MB
Mihael Golubić
Stručni rad
 
Posjeta: 16.125 *