hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički vjesnik, Vol. 21 No. 1, 2014.


Tehnički vjesnik,Vol. 21 No. 1
Datum izdavanja: veljače 2014.

Objavljen na Hrčku: 22. 2. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Marmaray projekt prelaska Bosfora: geodetske djelatnosti i geodetsko praćenje (str.1-7) hrvatskipdf 3 MB
Marmaray Bosphorus crossıng project: surveying activity and geodetic monitoring (str.1-7) engleskipdf 3 MB
Engin Gülal
Izvorni znanstveni članak
 
Mogući rizici i njihova analiza u primjeni geografski temeljenih tehničkih problema (str.9-15) hrvatskipdf 1 MB
Potential risks and their analysis in the application of geographic based engineering projects (str.9-15) engleskipdf 1 MB
Hikmet Erbıyık, Eray Can, Şenol Kuşçu
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj industrijske strukture na uspjeh spajanja i preuzimanja poduzeća (str.17-25) hrvatskipdf 574 KB
Impact of industry structure on success of mergers and acquisitions (str.17-25) engleskipdf 574 KB
Vinko Kandžija, Davor Filipović, Tomislav Kandžija
Izvorni znanstveni članak
 
Novi iterativni algoritam optimalizacije zasnovan na dinamičnoj slučajnoj populaciji (str.27-33) hrvatskipdf 554 KB
A novel iterative optimization algorithm based on dynamic random population (str.27-33) engleskipdf 554 KB
Seyyed Meysam Hosseini, Hamid Reza Mirsalari, Hossein Pourhoudhiary
Izvorni znanstveni članak
 
Kontekstualni model praćenja uporabe (str.35-41) hrvatskipdf 555 KB
A contextual usage control model (str.35-41) engleskipdf 555 KB
Xiaofeng Luo, Lin Li, Wanbo Luo
Izvorni znanstveni članak
 
Metoda pozicioniranja BDS prijemnika pri slabom signalu zasnovana na sažetom frakcijskom koraku (str.43-48) hrvatskipdf 618 KB
A positioning method of BDS receiver under weak signal circumstances based on Compressed Fractional-Step (str.43-48) engleskipdf 618 KB
Peng Wu, Xiaofeng Ouyang, Wenxiang Liu, Feixue Wang
Izvorni znanstveni članak
 
Algoritam redukcije atributa zasnovan na spoznajnom modelu granularnog računanja u informacijskim sustavima nedosljedne odluke (str.49-54) hrvatskipdf 630 KB
Attribute reduction algorithm based on cognitive model of granular computing in inconsistent decision information systems (str.49-54) engleskipdf 630 KB
Xiao Tang, Lan Shu
Izvorni znanstveni članak
 
Predviđanje dimenzionalnih devijacija obratka primjenom regresijskih, ANN i PSO modela u postupku tokarenja (str.55-62) hrvatskipdf 1 MB
Prediction of dimensional deviation of workpiece using regression, ANN and PSO models in turning operation (str.55-62) engleskipdf 1 MB
David Mocnik, Matej Paulic, Simon Klancnik, Joze Balic
Izvorni znanstveni članak
 
Poboljšan oblik rotirajućih brusnih ploča za visokobrzinsko brušenje (str.63-68) hrvatskipdf 1 MB
Improved shape of rotating grinding wheels for high speed grinding (str.63-68) engleskipdf 1 MB
Ondrej Bilek, Josef Hrdina, Imrich Lukovics, Raos Pero, David Samek
Izvorni znanstveni članak
 
Sustav za mjerenje učinka ljudskih resursa za građevinske projekte i tvrtke (str.69-78) hrvatskipdf 2 MB
Human resource performance measurement framework for construction projects and companies (str.69-78) engleskipdf 2 MB
Zoran Stojadinović, Dejan Marinković, Branislav Ivković
Izvorni znanstveni članak
 
Indeks seizmičke kvalitete (SQi) stijenske mase (str.79-86) hrvatskipdf 2 MB
Seismic quality index (SQi) of rock mass (str.79-86) engleskipdf 2 MB
Mario Gazdek, Mario Bačić, Meho Saša Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
Izbor najboljeg sustava za dobivanje podataka o skladištu primjenom metoda AHP i FAHP (str.87-93) hrvatskipdf 419 KB
Selecting the best warehouse data collecting system by using AHP and FAHP methods (str.87-93) engleskipdf 419 KB
Turan Erman Erkan, Gulin Feryal Can
Izvorni znanstveni članak
 
Kritična analiza pokretnih oblika izvora topline za proces lučnog zavarivanja visoke brzine taloženja (str.95-98) hrvatskipdf 912 KB
Critical analysis of moving heat source shape for ARC welding process of high deposition rate (str.95-98) engleskipdf 912 KB
Aniruddha Ghosh, Sergej Hloch, Somnath Chattopadhyaya
Izvorni znanstveni članak
 
Programiranje ograničenja za optimalni projekt arhitekture spremišta i rezervoara za distribuciju vode: analiza slučaja (str.99-105) hrvatskipdf 580 KB
Constraint programming for optimal design of architectures for water distribution tanks and reservoirs: a case study (str.99-105) engleskipdf 580 KB
Ricardo Soto, Broderick Crawford, Sanjay Misra, Eric Monfroy, Wenceslao Palma, Carlos Castro, Fernando Paredes
Izvorni znanstveni članak
 
Inhibicija korozije ugljičnog čelika u slanim otopinama pomoću glukonata, cink sulfata i eluata gline (str.107-114) hrvatskipdf 5 MB
Corrosion inhibition of carbon steel in saline solutions by gluconate, zinc sulphate and green clay eluate (str.107-114) engleskipdf 5 MB
Franjo Ivušić, Olga Lahodny-Šarc, Ivan Stojanović
Izvorni znanstveni članak
 
Matematički modeli izgaranja, konvekcije i prijenosa topline u eksperimentalnom toplinskom uređaju i verifikacija (str.115-122) hrvatskipdf 2 MB
Mathematical models of combustion, convection and heat transfer in experimental thermic device and verification (str.115-122) engleskipdf 2 MB
Stanislav Honus, Dagmar Juchelková
Izvorni znanstveni članak
 
Model projekta prilagodljivog proširenju kod projektiranja složenih mehaničkih proizvoda (str.123-133) hrvatskipdf 1 MB
Extension adaptive design model of scheme design for complex mechanical products (str.123-133) engleskipdf 1 MB
Ti-chun Wang, Ai-jun Yang, Shi-sheng Zhong, Zhen-dong Zhao
Izvorni znanstveni članak
 
Dimenzijske greške kod dijelova dobivenih slobodnim prešanjem zbog elastičnog vraćanja materijala (str.135-140) hrvatskipdf 2 MB
Part dimensional errors in free upsetting due to the elastic springback (str.135-140) engleskipdf 2 MB
Mladomir Milutinović, Dragiša Vilotić, Tomaž Pepelnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Umjeravanje vertikalne komponente elektroničko-mehaničkog uređaja s ticalom Perthometer S8P (str.141-145) hrvatskipdf 629 KB
Calibration of the vertical measuring system of stylus instrument Perthometer S8P (str.141-145) engleskipdf 629 KB
Vedran Mudronja, Gorana Baršić, Biserka Runje
Izvorni znanstveni članak
 
Tračnička oštećenja tipa "head checking" na Željeznicama Srbije (str.147-153) hrvatskipdf 1 MB
Rail defects head checking on the Serbian Railways (str.147-153) engleskipdf 1 MB
Zdenka Popović, Ljiljana Brajović, Luka Lazarević, Leposava Milosavljević
Prethodno priopćenje
 
Određivanje prioriteta među pokazateljima mjerenja učinkovitosti na tablici uravnoteženih rezultata kao pristupa upravljanju procesima primjenom fuzzy AHP: analiza slučaja u automobilskoj industriji (str.155-162) hrvatskipdf 1 MB
Prioritization of balanced scorecard measurement indicators as a process management approach via fuzzy AHP: case study in automotive industry (str.155-162) engleskipdf 1 MB
Malý Ozlem Senvar, Ozalp Vayvay, Eda Kurt, Sergej Hloch
Prethodno priopćenje
 
Spektralne funkcije oštetljivosti armiranobetonskih okvirnih konstrukcija uporabom nove formule za koeficijent oštetljivosti (str.163-171) hrvatskipdf 867 KB
Spectral functions of RC frames using a new formula for Damage Index (str.163-171) engleskipdf 867 KB
Marijana Hadzima-Nyarko, Dragan Morić, Martina Španić
Prethodno priopćenje
 
Istraživanje otpornosti žbuke i betona u agresivnim rastvorima (str.173-176) hrvatskipdf 734 KB
Investigation of the mortar and concrete resistance in aggressive solutions (str.173-176) engleskipdf 734 KB
Ksenija Janković, Ljiljana Miličić, Srboljub J. Stanković, Nenad Šušić
Prethodno priopćenje
 
Uporaba alternativnih skenera za izradu 3D modela strojnih dijelova (str.177-181) hrvatskipdf 2 MB
Use of alternative scanning devices for creation of 3D models of machine parts (str.177-181) engleskipdf 2 MB
Jozef Novak-Marcincin, Jozef Torok, Ludmila Novakova-Marcincinova, Jozef Barna, Miroslav Janak
Prethodno priopćenje
 
Komparativna studija skidanja materijala u strojnoj obradi tvrdih površina provrtanih rupa (str.183-189) hrvatskipdf 708 KB
Comparative study of material removal in hard machining of bore holes (str.183-189) engleskipdf 708 KB
János Kundrák, István Deszpoth, Viktor Molnár
Prethodno priopćenje
 
Karakteristike rimske žbuke s arheološkog nalazišta Mediana (str.191-197) hrvatskipdf 2 MB
Characterization of Roman mortar from the Mediana archeological site (str.191-197) engleskipdf 2 MB
Gordana A. Topličić-Ćurčić, Zoran J. Grdić, Nenad S. Ristić, Dušan Z. Grdić, Petar B. Mitković, Igor S. Bjelić, Ana J. Momčilović-Petronijević
Prethodno priopćenje
 
Model optimalizacije elemenata parcele obiteljske kuće – primjer Istre (str.199-205) hrvatskipdf 1 MB
Optimization model for family house plot elements – the Istria case (str.199-205) engleskipdf 1 MB
Amorino Poropat
Prethodno priopćenje
 
Funkcionalno-nodalna metoda izrade strateške prostorno-planske dokumentacije (str.207-215) hrvatskipdf 2 MB
Functional-nodal method of the development of strategic spatial planning documentation (str.207-215) engleskipdf 2 MB
Ljudevit Krpan, Marin Milković, Miroslav Štimac
Pregledni rad
 
Eksperimentalna analiza površinske hrapavosti i teksture tokarenih i taložno očvrsnutih proizvoda (str.217-221) hrvatskipdf 1 MB
Experimental analysis of surface roughness and surface texture of machined and fused deposition modelled parts (str.217-221) engleskipdf 1 MB
Grzegorz Krolczyk, Pero Raos, Stanislaw Legutko
Pregledni rad
 
Posjeta: 56.923 *