hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 16 No. Sp.Ed.1
Datum izdavanja: veljače 2014.

Objavljen na Hrčku: 6. 4. 2014.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.8-9) hrvatskipdf 187 KB
FOREWORD (str.8-9) engleskipdf 187 KB
Uvodnik  
Jezična igra u ranoj školskoj dobi kao preduvjet razvoja dobrih komunikacijskih vještina (str.11-23) hrvatskipdf 288 KB
Language Games in Early School Age as a Precondition for the Development of Good Communicative Skills (str.11-23) engleskipdf 288 KB
Katarina Aladrović Slovaček, Natalija Zovkić, Andrea Cekovic
Izvorni znanstveni članak
 
Tv-sadržaji i slobodna igra djece u vrtiću (str.25-41) hrvatskipdf 498 KB
Television Contents and Children's Free Kindergarten Play (str.25-41) engleskipdf 498 KB
Danijela Blanuša Trošelj, Suzana Srića
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza čimbenika koji utječu na odabir igračaka među roditeljima predškolaca (str.43-55) hrvatskipdf 322 KB
Analyzing the Factors that Affect Preschoolers’ Parents’ Choice of Toys (str.43-55) engleskipdf 322 KB
Abdülkadir Kabadayı
Izvorni znanstveni članak
 
Igra i kineziološka aktivnost djeteta – preduvjet stvaranja navike svakodnevnog vježbanja (str.57-68) hrvatskipdf 304 KB
Play and Children’s Kinesiological Activities: A Precondition for Making Daily Exercise a Habit (str.57-68) engleskipdf 304 KB
Ivan Prskalo, Vatroslav Horvat, Marijana Hraski
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike u igri djece u homogenim i heterogenim dobnim skupinama u dječjem vrtiću (str.69-79) hrvatskipdf 317 KB
Differences in Children’s Play in Homogeneous and Heterogeneous Classes in a Kindergarten (str.69-79) engleskipdf 317 KB
Adrijana Visnjic Jevtic, Eleonora Glavina
Izvorni znanstveni članak
 
Pedagoški aspekti socijalizacijskih procesa u igri djece (str.81-93) hrvatskipdf 288 KB
Pedagogical Aspects of Socializing Processes in Children's Play (str.81-93) engleskipdf 288 KB
Anka Jurčević Lozančić
Prethodno priopćenje
 
Doprinos tradicijskih igara kvaliteti međuljudskih odnosa i učestalosti druženja učenika u primarnom obrazovanju (str.95-112) hrvatskipdf 312 KB
Contribution of Traditional Games to the Quality of Students’ Relations and Frequency of Students' Socialization in Primary Education (str.95-112) engleskipdf 312 KB
Tatjana Kovačević, Siniša Opić
Prethodno priopćenje
 
Stavovi predškolskih odgojiteljica o igri (str.113-125) hrvatskipdf 285 KB
Preschool Teachers’ Attitudes towards Play (str.113-125) engleskipdf 285 KB
Katarina Rengel
Prethodno priopćenje
 
Igra i njezin pedagoški potencijal u ustanovi ranog odgoja (str.127-141) hrvatskipdf 303 KB
Play and its Pedagogical Potential in a Preschool Institution (str.127-141) engleskipdf 303 KB
Edita Slunjski, Maja Ljubetić
Prethodno priopćenje
 
Dječja perspektiva u igri: dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa (str.143-159) hrvatskipdf 632 KB
Children's Perspective in Play: Documenting the Educational Process (str.143-159) engleskipdf 632 KB
Lidija Vujičić, Marija Miketek
Prethodno priopćenje
 
Obilježja ponašanja u dječjoj igri i simbolička igra lutkama (str.161-180) hrvatskipdf 315 KB
Features of Children's Play and Developmental Possibilities of Symbolic Puppet Play (str.161-180) engleskipdf 315 KB
Hicela Ivon
Pregledni rad
 
Čime se i kako igraju današnja djeca? (str.181-200) hrvatskipdf 319 KB
How Do Today’s Children Play and With Which Toys? (str.181-200) engleskipdf 319 KB
Jasmina Klemenović
Pregledni rad
 
Pogledi na dječju igru Antonije Cvijić u djelu „Rukovođ za zabavište“ (str.201-216) hrvatskipdf 302 KB
Antonija Cvijić's Attitude to Children's Play in the Work ''Rukovođ Za Zabavište'' (Kindergarten Handbook) (str.201-216) engleskipdf 302 KB
Branimir Mendeš
Pregledni rad
 
Pravo djeteta na igru?! (str.217-233) hrvatskipdf 307 KB
The Child’s Right to Play?! (str.217-233) engleskipdf 307 KB
Kornelija Mrnjaus
Pregledni rad
 
Simbolička igra djece rane dobi (str.235-251) hrvatskipdf 309 KB
Symbolic Play of Children at an Early Age (str.235-251) engleskipdf 309 KB
Biserka Petrović-Sočo
Pregledni rad
 
Igra u istraživanjima s dјecom (str.253-266) hrvatskipdf 411 KB
Play in Research with Children (str.253-266) engleskipdf 411 KB
Tamara Pribišev Beleslin
Pregledni rad
 
Utjecaj novih medija na dječju igru (str.267-277) hrvatskipdf 283 KB
Influence of the New Media on Children's Play (str.267-277) engleskipdf 283 KB
Edita Rogulj
Pregledni rad
 
Igra – medij razumijevanja, interpretacije i transformacije neposredne stvarnosti (str.279-289) hrvatskipdf 271 KB
Playing - Medium for Understanding, Interpreting and Transforming Immediate Reality (str.279-289) engleskipdf 271 KB
Mirjana Šagud, Biserka Petrović Sočo
Pregledni rad
 
Komercijalizacija ranog djetinjstva i stvaranje vrijednosnih „mentalnih mapa“ (str.291-303) hrvatskipdf 291 KB
Early Childhood Commercialization and the Creation of Value "Mental Maps" (str.291-303) engleskipdf 291 KB
Jasminka Zloković
Pregledni rad
 
NOVOSTI I DOGAĐAJI (str.305-308) hrvatskipdf 245 KB
NEWS AND EVENTS (str.305-308) engleskipdf 245 KB
Ostalo  
Posjeta: 70.313 *