Skoči na glavni sadržaj

Acta clinica Croatica , Vol. 61. No. 2, 2022.

  • Datum izdavanja: 01.08.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 02.11.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Anatomija i mjerne vrijednosti Rosenmüllerove jame i struktura orofarinksa pomoću cone beam kompjutorizirane tomografije (str. 184-184)

Gozde Serindere, Kaan Gunduz, Hakan Avsever, Kaan Orhan
Izvorni znanstveni članak


Oralne promjene kod pedijatrijskih bolesnika s poremećajima u jedenju (str. 192-192)

Tatjana Lesar, Danica Vidović Juras, Martina Tomić, Samir Čimić, Sonja Kraljević Šimunković
Izvorni znanstveni članak


Klinička primjena RT-PCR u otkrivanju DNK tuberkuloze u kombinaciji s TB-IGRA u dijagnostici plućne tuberkuloze s negativnim nalazom sputuma (str. 197-197)

Gao Chen, Chun-jun Qin, Meng-zheng Wu, Bi-Bo Wu, Wan-Rong Luo, Han Zhuang, Xian-ya He, Shu-Shu Liu
Izvorni znanstveni članak


Razina i percepcija suradljivosti u održavanju higijene leća među nosiocima tvrdih plinopropusnih leća - pilot studija (str. 205-205)

Marija Barišić Kutija, Tomislav Kuzman, Miro Kalauz, Tomislav Jukić, Sanja Perić, Sonja Jandroković, Ivan Škegro, Sanja Masnec, Danijela Mrazovac Zimak, Nenad Vukojević
Izvorni znanstveni članak


Histopatološki parametri predvidljivosti pozitivnih limfnih čvorova kod endometrijskog karcinoma (str. 213-213)

Aljoša Mandić, Dunja Kokanov, Slobodan Maričić, Tatjana Ivković Kapicl, Nenad Šolajić
Izvorni znanstveni članak


Stavovi obiteljskih liječnika o elektroničkim alatima i dostupnosti, uporabi i pridržavanju smjernica za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj (str. 219-219)

Ino Kermc, Danko Relić, Zlata Ožvačić Adžić, Milan Milošević, Richard J. Schuster, Venija Cerovečki
Izvorni znanstveni članak


Učinkovitost dijete za snižavanje lipida na ključne omjere masnih kiselina i omega-3 indeks kod osoba s hiperlipidemijama (str. 227-227)

Danijela Ristić-Medić, Snježana Petrović, Marija Takić, Vesna Vučić, Aleksandra Arsić, Slavica Rađen, Marija Glibetić
Izvorni znanstveni članak


Kronična bubrežna bolest kod seoskog stanovništva (str. 238-238)

Marija Domislović, Viktor Domislović, Ranko Stevanović, Mirjana Fuček, Živka Dika, Sandra Karanović, Jelena Kos, Ana Jelaković, Vedran Premužić, Ninoslav Leko, Josipa Josipović, Ivan Brzić, Tajana Željković Vrkić, Krunoslav Capak, Bojan Jelaković
Izvorni znanstveni članak


Recidiv karcinoma mokraćnog mjehura i ekspresija biljega Lynch i HER: istraživanje imunohistokemijskih obrazaca u 113 tumora kod 33 bolesnika (str. 247-247)

Mate Matić, Branko Dmitrović, Suzana Matić, Sven Kurbel
Izvorni znanstveni članak


Tireoidna disfunkcija u trudnoći: usporedba ishoda u novorođenčadi (str. 256-256)

Zrinka Djukić Koroljević, Erina-Leona Cetinić, Valentina Matijević
Izvorni znanstveni članak


Učinkovitost zaštite dojke omatanjem prsišta u slikovnoj dijagnostici abdomena kompjutoriziranom tomografijom (str. 264-264)

Nikola Ivan Leder, Jelena Popić, Željka Knežević, Vinko Vidjak
Izvorni znanstveni članak


Ishodi izvanbolničkog srčanog zastoja - poboljšanje uspješnosti kardiopulmonalne reanimacije od strane laika (str. 272-272)

Damir Važanić, Ingrid Prkačin, Višnja Nesek-Adam, Biljana Kurtović, Cecilija Rotim
Izvorni znanstveni članak


Izvedivost multimodalne intervencije za prestanak pušenja tijekom hospitalizacije sa šetomjesečnim praćenjem nakon otpusta: pilot istraživanje (str. 283-283)

Marta Čivljak, Rok Čivljak, Ilija Kuzman, Ana Grgić, Dijana Šember, Sanja Belak Kovačević, Livia Puljak
Izvorni znanstveni članak


Povezanost kliničkih karakteristika i morfoloških parametara s rupturom aneurizme prednje komunikacijske arterije (str. 294-294)

Filip Vitošević, Svetlana Milošević Medenica, Vladimir Kalousek, Stefan Mandić-Rajčević, Mina Vitošević, Milan Lepić, Krešimir Rotim, Lukas Rasulić
Izvorni znanstveni članak


Posttraumatski stresni poremećaj uz komorbidne tjelesne i psihičke bolesti (str. 302-302)

Marija Vučić Peitl, Diana Palaić, Fadil Habibović, Bernard Šešo
Izvorni znanstveni članak


Razine pentraksina 3 dobro su povezane s težinom bolesti kod prijma u bolesnika s COVID-19 (str. 310-310)

Mehmet Emirhan Işık, Ramazan Korkusuz, Gülçin Erdal Şahingöz, Arzu Cennet Işık, Ali Karagöz, Nilgün Işıksaçan, Sevgi Kalkanlı Taş, Kadriye Kart Yaşar
Izvorni znanstveni članak


Klinički tijek bolesti i ishod liječenja kod bolesnika s malignim tumorima grkljana: retrospektivna petogodišnja analiza (str. 319-319)

Jelena Vukelić, Renata Dobrila-Dintinjana, Blažen Marijić, Diana Maržić, Tamara Braut
Pregledni rad


Sijaloreja i kserostomija u bolesnika s Parkinsonovom bolešću (str. 326-326)

Bruno Špiljak, Marijana Lisak, Hanna Pašić, Zlatko Trkanjec, Arijana Lovrenčić Huzjan, Vanja Bašić Kes
Pregledni rad


Amiodaron i tiroidna disfunkcija (str. 341-341)

Filip Medić, Miro Bakula, Maša Alfirević, Maja Bakula, Katarina Mucić, Nikolina Marić
Pregledni rad


Značajke fenotipa kroničnog rinosinusitisa u bolesnika liječenih endoskopskom sinusnom kirurgijom: opservacijska kohortna retrospektivna studija (str. 348-348)

Martina Radetić, Jeffry Mattar, Andro Košec, Filip Bacan, Tomislav Baudoin
Stručni rad


Slučajevi bolesnika sa svrabom pogrešno dijagnosticiranih i liječenih kao alergijske bolesti: svrbež kao alarm (str. 353-353)

Liborija Lugović-Mihić, Marija Delaš Aždajić, Iva Bešlić
Stručni rad


Juvenile Polyp in Adults (str. 354-358)

Juvenilni polip kod odraslih osoba (str. 358-358)

Milan Popović, Aleksandar Knežević, Jarmila Dolinaj Škopelja, Matilda Đolai
Recenzija, prikaz


Termografija skrotuma u procjeni ishoda operacije varikokele: prikaz slučaja (str. 363-363)

Krešimir Karlović, Tomislav Kuliš, Ivana Lukić, Darko Kolarić, Ivan Milas, Blaženka Miškić, Svetlana Antonini, Željko Kaštelan
Recenzija, prikaz


Lijevi lateralni pogled tijekom perkutane koronarne intervencije kod akutnog infarkta donje stijenke miokarda s podizanjem ST spojnice i dekstrokardijom (str. 366-366)

Josip Katić, Frane Runjić, Lovel Giunio, Anteo Bradarić, Mislav Lozo
Recenzija, prikaz


Posjeta: 12.943 *