Skoči na glavni sadržaj

Glasnik Zaštite Bilja , Vol. 45. No. 6., 2022.

  • Datum izdavanja: 14.12.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 3-3)


Ostalo


Sadržaj (str. 4-5)


Kazalo


Taksonomija, uzgoj, mjere njege i održavanja ciklame (str. 6-14)

Mihael Kušen, Tatjana Prebeg, Vesna Židovec
Stručni rad


Processing effects on bioactive compounds in mushrooms (str. 16-25)

Ivan Širić, Ivana Troskot Vugrenić
Pregledni rad


Lignocelulozni nusprodukti iz poljoprivrede i prehrambene industrije kao pokretač napretka biotehnološke proizvodnje (str. 26-37)

Vlatka Petravić Tominac, Antonija Trontel, Mario Novak, Nenad Marđetko, Marina Grubišić, Blanka Didak Ljubas, Mateja Buljubašić, Božidar Šantek
Stručni rad


A modern line for processing of medicinal herbs based on the example of chamomile (str. 39-47)

Laura Banović, Stjepan Sito, Nikola Bilandžija, Mateja Grubor, Igor Kovačev, Domagoj Zimmer, Andrea Puškarić, Vlado Kušec, Robert Brkić
Stručni rad


Elektrostatičko apliciranje zaštitnih sredstava (str. 48-58)

Luka Šumanovac, Mladen Jurišić, Petar Lukač, Stjepan Sito, Domagoj Zimmer
Pregledni rad


Prilagodba ekspertnih ocjenjivača vina manje poznatim metodama senzornih ispitivanja bez prethodne pripreme (str. 60-70)

Ivana Alpeza, Katarina Rončević, Ivan Budimir
Izvorni znanstveni članak


Agronomska performanca i iskoristivost Cameline sative u svrhu proizvodnje biopl (str. 71-80)

Đurđica Kovačić, Bojan Stipešević, Ljubica Ranogajec, Goran Herman, Gordana Bukvić, Lara Ergović, Meri Engler, Davor Kralik, Brigita Popović
Izvorni znanstveni članak


The influence of biostimulants on strawberries yield, nutritional and sensory fruit quality (str. 84-89)

Brigita Popović, Meri Engler, Đurđica Kovačić, Goran Herman, Gordana Bukvić, Lara Ergović
Izvorni znanstveni članak


The impact of microorganisms on barley and malt quality (str. 92-98)

Vinko Krstanović, Kristina Habschied, Tanja Mađerević-Pavetić, Snježana Keleković, Ana Domaćinović, Krešimir Mastanjević
Stručni rad


Senzorna ocjena pjenušavog vina ´Graševina´ klon OB-435 (str. 100-106)

Iva Šikuten, Bernard Kozina, Ana Jeromel, Darko Preiner, Ana-Marija Jagatić Korenika
Izvorni znanstveni članak


Dorada i skladištenje krumpira (str. 110-115)

Ana Matin, Karlo Špelić, Tajana Radić, Tomislav Vašarević, Božidar Matin
Pregledni rad


Redoslijed agrotehničkih mjera u proizvodnji krumpira za preradu u čips (str. 117-126)

Ivana Varga, Matej Cerovečki, Iva Žulj, Ranko Gantner, Vjekoslav Tadić, Miro Stošić
Stručni rad


Fresh-cut Potatoes Treated with Fennel Essential Oil during Storage at 8 °C (str. 128-136)

Branka Levaj, Ana Dobrinčić, Zrinka Čošić, Maja Repajić
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 4.387 *