Skoči na glavni sadržaj

Tranzicija , Vol. 12 No. 25-26, 2010.

  • Datum izdavanja: 20.01.2011.
  • Objavljen na Hrčku: 20.01.2011.

Sadržaj

Puni tekst

ANALIZA BILANCE PLAĆANJA BOSNE I HERCEGOVINE - STANJE I TRENDOVI - (str. 16-26)

Željko Marić
Izvorni znanstveni članak


RECOVERY OF THE MICROFINANCE SECTOR IN ROMANIAN AND CROATIAN ECONOMY (str. 27-39)

Laura Giurca Vasilescu, Jasmina Gržinić
Prethodno priopćenje


PROSTORNA DISTRIBUCIJA PRIVREDNIH DJELATNOSTI OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH (str. 40-53)

Maida Fetahagić, Emina Kašmo
Prethodno priopćenje


A CURRICULUM MODEL FOR MANAGEMENT EDUCATION AND TRAINING (str. 67-74)

Jasmina Starc
Pregledni rad


EFIKASNO UPRAVLJANJE RIZICIMA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA UZ PRIMJENU II BAZELSKOG SPORAZUMA (str. 75-83)

Hasan Mahmutović, Adis Ćesić, Aida Mahmutović
Pregledni rad


IMUNIZACIJA INVESTICIONOG PORTFELJA BANAKA (str. 84-95)

Bogdana Vujnović-Gligorić, Biljana Savić
Pregledni rad


INFORMACIONA BEZBJEDNOST PREMA STANDARDU ISO/IEC 27001 (str. 105-115)

Edin Osmanbegović
Prethodno priopćenje


ZAŠTITA POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI - TRADICIJA I POJMOVI (str. 116-127)

Advija Kulović
Pregledni rad


MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U ORGANIZACIJAMA BiH (str. 128-136)

Nadira Duraković
Pregledni rad


PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA U FUNKCIJI USPJEŠNOSTI NA RADU (str. 137-145)

Jamila Jaganjac
Stručni rad


FINANSIJSKA REVIZIJA JAVNOG SEKTORA-OSNOVA ZA AKTIVNI POSLOVNI AMBIJENT (str. 146-155)

Aleksander Stojanov, Dragan Ugrinov, Emina Vaić
Stručni rad


DINAMIKA, RAZNOLIKOST I SINERGIJA TRADICIJSKIH PROIZVODA U RURALNIM PODRUČJIMA (str. 156-161)

Krunoslav Zmaić, Tihana Sudarić, M. Mikolčević
Prethodno priopćenje


ANALYSIS OF THE ISTRIAN TOURISM COMPETITIVENESS – THE GUESTS’ PERSPECTIVE (str. 162-169)

Desimir Bošković, Ana Težak, Darko Saftić
Prethodno priopćenje


SPORAZUM CEFTA-2006 I VANJSKOTRGOVIONSKA RAZMJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U BiH ZA RAZDOBLJE OD 2007. DO 2009. GODINE (str. 170-175)

Ferhat Ćejvanović, Zoran Grgić, Aleksandar Maksimović, Danijela Bićanić, Fehmi Azemi
Pregledni rad


VOJVODINA IZMEJĐU RURALNOG I URBANOG DRUŠTVA: METODOLOŠKI I PRAKTIČNI ASPEKTI RURALNE REGIONALIZACIJE (str. 184-193)

Zoran Njegovan, Radovan Pejanović, Olgica Bošković, Nikola Njegovan
Izvorni znanstveni članak


SPELEOTURIZM U BOSNI I HERCEGOVINI: MOŽE LI BOLJE? (str. 194-208)

Jasminko Mulaomerović, Jasmina Osmanković
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 57.059 *