Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 25.12.2009.
  • Objavljen na Hrčku: 16.03.2011.

Sadržaj

Puni tekst

Nekoliko mogućih predrimskih modela za srednjovjekovnu skulpturu u Panoniji (str. 7-16)

Vladimir Peter Goss
Izvorni znanstveni članak


O freskama 11. i 12. stoljeća u Dubrovniku i okolici (str. 17-36)

Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak


Nikola Firentinac i Alešijeva Krstionica Trogirske katedrale (str. 47-66)

Ivan Josipović
Izvorni znanstveni članak


Južni portal Velike palače Cipiko u Trogiru (str. 67-76)

Ivo Babić
Izvorni znanstveni članak


Još jedan stari prikaz šibenske Utvrde sv. Nikole (str. 77-82)

Andrej Žmegač
Izvorni znanstveni članak


Chiese in Trau – rukopis Pavla Andreisa u Muzeju grada Trogira (str. 91-114)

Danko Zelić
Izvorni znanstveni članak


Moćnik sv. Križa i drugi liturgijski predmeti u Katedrali sv. Ivana Krstitelja u Budvi (str. 115-124)

Radoslav Tomić
Izvorni znanstveni članak


Neostvareni projekt isusovačke crkve i kolegija (1659.) u Dubrovniku (str. 125-140)

Tanja Trška Miklošić
Izvorni znanstveni članak


Prilog za dataciju oslika Knjižnice Lepoglavskoga samostana (str. 141-144)

Martina Ožanić
Kratko priopćenje


Prilog istraživanju opusa štukatera Antona Josepha Quadrija (str. 145-162)

Mirjana Repanić-Braun
Izvorni znanstveni članak


Palača Zagrebačkog kaptola u Varaždinu (str. 163-178)

Petar Puhmajer
Izvorni znanstveni članak


Trgovište Prelog – obilježja povijesnog razvoja (str. 179-190)

Ratko Vučetić
Izvorni znanstveni članak


Nacrti Aleksandra Brdarića za palaču u Opatičkoj 10 (str. 207-216)

Viki Jakaša Borić
Izvorni znanstveni članak


Ferme ornée Garagninovih u Divuljama kod Trogira (str. 217-226)

Ana Šverko
Izvorni znanstveni članak


Nekoliko aspekata utjecaja Georgea Grosza na hrvatsku umjetnost između dva svjetska rata (str. 227-240)

Lovorka Magaš, Petar Prelog
Izvorni znanstveni članak


Prilog poznavanju povijesti Društva hrvatskih umjetnika »Medulić« 1908.–1919. (str. 251-260)

Sandi Bulimbašić
Izvorni znanstveni članak


Otti Berger – hrvatska umjetnica iz Tekstilne radionice Bauhausa (str. 271-282)

Antonija Mlikota
Izvorni znanstveni članak


O evoluciji klasičnosti moderniteta od Schinkela do Kovačića i Pičmana (str. 283-294)

Vesna Mikić
Izvorni znanstveni članak


Vila Münz u Ičićima (str. 295-306)

Berislav Valušek
Izvorni znanstveni članak


Graditeljska obitelj Carnelutti (1879.–1947.) (str. 319-336)

Darja Radović Mahečić
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 63.933 *