Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Napredak : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju

logo Napredak : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju

Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju interdisciplinarni je časopis koji izlazi kontinuirano od 1859. godine u Zagrebu. Od 1946. do 1991. godine izlazio je pod imenom Pedagoški rad. U Napretku se objavljuju znanstveni i stručni radovi istaknutih hrvatskih i inozemnih autora te recenzije, prikazi i drugi prilozi. Teme su povezane s istraživanjima u odgoju i obrazovanju na svim odgojno-obrazovnim stupnjevima. Časopis objavljuje relevantne radove (izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja , pregledne radove i stručne radove) koji zadovoljavaju standarde znanstvene i umjetničke izvrsnosti. Objavljuju se samo radovi koji su pozitivno ocijenjeni od dva recenzenta u dvostruko anonimnom recenzentskom postupku. Autorima se niti kod predaje rada niti za objavljivanje rada ne naplaćuju nikakvi troškovi. Svim sadržajima časopisa omogućen je otvoren pristup, uz poštivanje autorskih prava. Autori koji odluče objaviti svoj rad u časopisu Napredak zadržavaju autorska prava nad svojim radom, što je u skladu s tumačenjem otvorenog pristupa koje predlaže sustav licenci Creative Commons - CC BY-NC (vidi u Pravima korištenja). Članci se objavljuju na hrvatskom jeziku sa sažecima na engleskom jeziku, a povremeno i na engleskom jeziku sa sažetkom na hrvatskom. Časopis Napredak tiska se uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Časopis Napredak zastupljen je u ovim bazama: ERIH Plus, Ebsco Education Source, T&F Educational Research Abstracts Online i Hrčak.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1859.
  • Učestalost izlaženja: 4
  • Područja pokrivanja: Interdisciplinarne humanističke znanosti, Interdisciplinarne društvene znanosti, Interdisciplinarna područja znanosti, Interdisciplinarna područja umjetnosti
  • Uključen u Hrčak: 16.09.2010.
  • Prava korištenja: Časopis je besplatno dostupan na e-adresi https://hrcak.srce.hr/napredak. Radovi iz časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Uredništvo primjenjuje sustav licenci Creative Commons - CC BY-NC 4.0.