hrcak mascot   Srce   HID

Tourism and hospitality management, Vol. 10 No. 3-4, 2004.


Datum izdavanja: prosinca 2004.

Objavljen na Hrčku: 22. 5. 2017.
Sadržaj Puni tekst
TOURIST DESTINATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (CASE STUDY - PULA)  
MODEL UPRAVLJANJA KVALITETOM TURISTIČKE DESTINACIJE (CASE STUDY PULA) (str.1-30) hrvatskipdf 7 MB
Vinka Cetinski, Violeta Šugar
Izvorni znanstveni članak
 
PROJECT CULTURE  
PROJEKTNA KULTURA (str.31-40) hrvatskipdf 2 MB
Ante Bistričić
Prethodno priopćenje
 
THE APPLICATION OF LINEAR PROGRAMMING IN NUTRITION AT THE CHILDREN’S HOME IN SLAVONSKI BROD  
PRIMJENA LINEARNOG PROGRAMIRANJA U PROBLEMU PREHRANE U DOMU ZA NEZBIRNUTU DJECU U SLAVONSKOM BRODU (str.41-52) hrvatskipdf 2 MB
Igor Brajdić, Josip Bogović
Prethodno priopćenje
 
ATTITUDES AND OPINIONS OF HOUSEKEEPING MANAGERS IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY  
STAVOVI I MIŠLJENJA MENADŽERA DOMAĆINSTAVA U HRVATSKOM HOTELIJERSTVU (str.53-64) hrvatskipdf 3 MB
Zdenko Cerović, Tea Baldigara
Prethodno priopćenje
 
STRATEŠKO POZICIONIRANJE I KONKURENTNE PREDNOSTI TURISTIČKIH ORGANIZACIJA  
STRATEGIC POSITIONING AND COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE TOURIST ORGANISATIONS (str.65-78) engleskipdf 3 MB
Violeta Domanović
Prethodno priopćenje
 
INFORMATION TECHNOLOGY IN HOTEL BOOKING  
INFORMATIONSTECHNOLOGIE IM VERKAUF VON HOTELKAPAZITÄTEN  
INFORMATIZACIJA HOTELSKE PRODAJE (str.79-92) hrvatskipdf 3 MB
Vlado Galičić, Slobodan Ivanović, Davor Mijolović
Prethodno priopćenje
 
TOURISM MANAGEMENT IN NATIONAL PARKS  
MENADŽMENT TURIZMA U NACIONALNIM PARKOVIMA (str.93-105) hrvatskipdf 4 MB
Dobrica Jovičić, Vanja Ivanović
Prethodno priopćenje
 
UPRAVLJANJE RIZIKOM FINANCIJSKIH DERIVATA  
RISK MANAGEMENT OF FINANCIAL DERIVATIVES (str.107-126) engleskipdf 5 MB
Elvis Mujačević, Vanja Ivanović
Prethodno priopćenje
 
HOTEL MANAGEMENT AS A BUSINESS FUNCTION  
HOTELSKI MENADŽMENT KAO POSLOVNA FUNKCIJA (str.127-132) hrvatskipdf 1 MB
Nadia Pavia
Prethodno priopćenje
 
MARKETINGINFORMATIONEN ALS GRUNDLAGE ZUR VERBESSERUNG VON QUALITÄT DER DIENSTLEISTUNGEN KROATISCHEN REISEBÜROS  
MARKETINŠKE INFORMACIJE KAO PODLOGA ZA UNAPREĐENJE KVALITETE USLUGA HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA (str.133-144) hrvatskipdf 2 MB
Diana Plantić
Prethodno priopćenje
 
COMMUNICATION BETWEEN THE HOTEL FACILITY AND THE MARKET  
KOMUNICIRANJE HOTELSKOG OBJEKTA S TRŽIŠTEM (str.145-150) hrvatskipdf 1 MB
Branka Berc Radišić
Prethodno priopćenje
 
FINANCIAL DERIVATIVES - INTEREST RATE SWAP  
FINANCIJSKI DERIVATI - SWAP NA BAZI KAMATNIH STOPA (str.161-168) hrvatskipdf 4 MB
Zoran Ivanović, Elvis Mujačević
Prethodno priopćenje
 
PODUČAVANJE POČETNIKA ENGLESKOM JEZIKU KAO JEZIKU STRUKE  
TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES TO ELEMENTARY LEARNERS (str.169-174) engleskipdf 1 MB
Liliana Ivić
Pregledni rad
 
STRUKTURALNE PROMJENE TURISTIČKIH DOLAZAKA NA PRIMJERU MECKLENBURG-VORPOMMERN  
STRUCTURAL CHANGES OF INCOMING TOURISM THE CASE OF MECKLENBURG-VORPOMMERN (str.189-198) engleskipdf 2 MB
Werner Sperling
Pregledni rad
 
CORPORATE COMMUNICATIONS: Interaction between manager, employees and stakeholders  
KORPORACIJSKO KOMUNICIRANJE: Interakcija menadžera, zaposlenika i šireg okruženja (str.175-188) hrvatskipdf 4 MB
Hrvoje Pende
Pregledni rad
 
EXPERT OPINION on the first part of the project No. 011603 „Regionalisation in Tourism under the Aspects of Globalisation" (Turistička regionalizacija u globalnim procesima) (str.199-206) engleskipdf 4 MB
Recenzija: “OCJENA TURISTIČKE PONUDE KVARNERA" a kao rezultata PRVE FAZE ISTRAŽIVANJA NA PROJEKTU BR. 011603: "TURISTIČKA REGIONALIZACIJA U GLOBALNIM PROCESIMA" (str.206-211)  
Peter Jordan, Franc Pauko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ACTIVITIES OF THE FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT IN OPATIJA  
TÄTIGKEITEN DER FAKULTÄT FÜR TOURISMUS UND HOTEL MANAGEMENT IN OPATIJA  
IZ AKTIVNOSTI FAKULTETA ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT U OPATIJI (str.213-218) hrvatskipdf 1 MB
Ostalo  
Reviewers  
Rezensenten  
Recenzenti (str.219-221) hrvatskipdf 495 KB
Ostalo  
Posjeta: 24.174 *