hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 19 No. 2
Datum izdavanja: lipnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 8. 8. 2017.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.334-335) hrvatskipdf 36 KB
FOREWORD (str.334-335) engleskipdf 36 KB
Uvodnik  
Domaće poticanje mladih učenika stranog jezika u Sloveniji (str.337-362) hrvatskipdf 226 KB
Domestic Encouragement for Young Foreign Language Learners in Slovenia (str.337-362) engleskipdf 226 KB
Mihaela Brumen, Sabina Lešnik, Milena Ivanuš Grmek
Izvorni znanstveni članak
 
Učinci poučavanja utemeljenog na višeosjetilnosti i tehnikama okoline prilagođene mozgu na tečnost čitanja i razumijevanje prilikom čitanja disleksičnih učenika četvrtih razreda (str.363-397) hrvatskipdf 274 KB
The Effects of Multisensory-Based Instruction Combined with Brain-Compatible Environment Techniques on Reading Fluency and Reading Comprehension of Fourth-Grade Students with Dyslexia (str.363-397) engleskipdf 274 KB
Mohammad Said Soliman, Feras Mohammed Al-Madani
Izvorni znanstveni članak
 
Učinkovitost kratkog savjetovanja usmjerenog na rješavanje problema (SFBC) koje srednjoškolci imaju u nastavi tjelesne kulture (str.399-417) hrvatskipdf 172 KB
Effectiveness of Solution-Focused Brief Counselling in Dealing with Problems with Physical Education among Senior Students (str.399-417) engleskipdf 172 KB
Vinga Indriūnienė
Prethodno priopćenje
 
Mišljenje učitelja o različitim načinima ocjenjivanja u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi (str.419-446) hrvatskipdf 217 KB
Teachers’ Opinions of Different Methods of Grading in Physical Education (PE (str.419-446) engleskipdf 217 KB
Vesna Štemberger, Tanja Petrušič
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj e-učenja na usvojenost ishoda učenja u nastavi Prirode i Biologije (str.447-477) hrvatskipdf 451 KB
The Effect of E-learning on the Acquisition of Learning Outcomes in Teaching Science and Biology (str.447-477) engleskipdf 451 KB
Mila Bulić, Igor Jelaska, Petra Mandić Jelaska
Izvorni znanstveni članak
 
Uporaba internetskih izvora u profesionalnom razvoju odgajatelja (str.479-510) hrvatskipdf 320 KB
The Use of the Internet Sources in the Professional Development of Preschool Teachers (str.479-510) engleskipdf 320 KB
Predrag Prtljaga, Zoran Savić
Izvorni znanstveni članak
 
Pregled literature o empirijskim istraživanjima o utjecaju digitalnih igara na stilove učenja i višestruke inteligencije (str.511-562) hrvatskipdf 508 KB
A Literature Review of Empirical Research on the Effects of Digital Games on Learning Styles and Multiple Intelligences (str.511-562) engleskipdf 508 KB
Veljko Aleksić, Mirjana Ivanović
Pregledni rad
 
Nastavničke procjene upotrebe digitalnih medija i konstruktivističke nastave u primarnom i sekundarnom obrazovanju (str.563-603) hrvatskipdf 308 KB
Teacher Assessment Related to the Use of Digital Media and Constructivist Learning in Primary and Secondary Education (str.563-603) engleskipdf 308 KB
Milan Matijević, Tomislav Topolovčan, Višnja Rajić
Izvorni znanstveni članak
 
Habermas i Freire u dijalogu: Pedagoško čitanje Habermasa (str.605-635) hrvatskipdf 270 KB
Habermas and Freire in a Dialogue: Pedagogical Reading of Habermas (str.605-635) engleskipdf 270 KB
Jovana Marojević, Saša Milić
Pregledni rad
 
Zaštita okoliša i građanstvo u školama koje sudjeluju u programu Eko-škola: Predodžbe učenika osnovne škole o društvenim i ekološkim problemima (str.637-664) hrvatskipdf 232 KB
Environmentalism and Citizenship in Schools Participating in the Eco-Schools Program: Primary School Students' Conceptions about Social and Environmental Issues (str.637-664) engleskipdf 232 KB
Olga Moreno-Fernández
Stručni rad
 
NOVOSTI I DOGAĐAJI (str.665-666) hrvatskipdf 117 KB
NEWS AND EVENTS (str.665-666) engleskipdf 117 KB
Vijest  
IZDANJA (str.667-670) hrvatskipdf 140 KB
PUBLICATIONS (str.667-670) engleskipdf 140 KB
Ostalo  
Posjeta: 8.527 *