hrcak mascot   Srce   HID

Književna smotra : Časopis za svjetsku književnost,Vol. 52 No. 198(4)
Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 5. 1. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Uvod: uz 55. obljetnicu studija bohemistike u Hrvatskoj hrvatskipdf 39 KB
Katica Ivanković
Uvodnik
 
The First Controversy over Modern Czech Literature between Scholars and Poets  
Prva polemika za modernu češku književnost među učenjacima i pjesnicima (str.5-14) hrvatskipdf 120 KB
Dalibor Dobiáš
Izvorni znanstveni članak
 
The Interrelation of Character and Plot : On the Poetics of the Czech Narrative Fiction from 1830 until 1895  
Inherencija književnog lika i radnje. O poetici češke fikcijske proze u razdoblju od 1830. do 1895 (str.15-24) hrvatskipdf 112 KB
Michal Charypar
Izvorni znanstveni članak
 
Towards the Temporality of Narrative in the Nineteenth-Century Czech Historical Fiction: a Model of Dramatic Dialogue  
K temporalnosti naracije u češkoj povijesnoj prozi 19. stoljeća. Model dramskog dijaloga (str.25-35) hrvatskipdf 118 KB
Kateřina Piorecká
Izvorni znanstveni članak
 
Reception of Austrian Expressionism in Czech poetry  
Recepcija austrijskog ekspresionizma u češkoj poeziji (str.37-45) hrvatskipdf 91 KB
Radek Malý
Izvorni znanstveni članak
 
How Josef Škvorecký Sought and Could Not Find a Path to Socialism  
Kako je Josef Škvorecký tražio i kako nije pronašao put do socijalizma (str.47-59) hrvatskipdf 121 KB
Michal Přibáň
Izvorni znanstveni članak
 
Literary Creativity of the Strange Czech Visual Artists and No Joke  
Književno stvaralaštvo čudnovatih čeških likovnih umjetnika bez šale (str.61-74) hrvatskipdf 131 KB
Veronika Košnarová
Izvorni znanstveni članak
 
Narration as blurring: The Tale of a Police Prefect by Ladislav Fuks  
Naracija u službi zamagljivanja: Zgoda policijskog prefekta Ladislava Fuksa (str.75-82) hrvatskipdf 95 KB
Matija Ivačić
Izvorni znanstveni članak
 
Autostylization as a Literary Device in the Poetics of Daniela Hodrová’s Fiction  
Autostilizacija kao književni postupak u formiranju poetike romana Daniele Hodrove (str.83-94) hrvatskipdf 111 KB
Ivana Kočevski
Izvorni znanstveni članak
 
Life on the Margin – The Stranger / the Other in Petra Hůlová’s Fiction  
Život na margini - stranac/Drugi u prozi Petre Hůlove (str.95-102) hrvatskipdf 82 KB
Suzana Kos
Izvorni znanstveni članak
 
Images of the Czechs in Contemporary Croatian Culture, from Literature to Stereotypes and Back  
Predodžba o Česima u suvremenoj hrvatskoj kulturi od književnosti do stereotipa i natrag (str.103-111) hrvatskipdf 87 KB
Katica Ivanković
Izvorni znanstveni članak
 
Theatrical Reception of Václav Havel's Works in Croatia from 1968 until 1990  
Hrvatska recepcija drama Václava Havela od 1968. do 1990. (str.113-127) hrvatskipdf 137 KB
Helena Roštaš
Izvorni znanstveni članak
 
Zvonimir Rogoz – a Croatian Actor, the Premier Star of the Czech Theater  
Zvonimir Rogoz - hrvatski glumac, prvak češkog kazališta (str.129-135) hrvatskipdf 90 KB
Hasan Zahirović
Pregledni rad
 
Posjeta: 2.676 *