hrcak mascot   Srce   HID

Etnološka istraživanja, No. 12/13, 2008.


Etnološka istraživanja,No. 12/13
Datum izdavanja: siječnja 2008.

Objavljen na Hrčku: 25. 5. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 71 KB
Contents (str.3-4) engleskipdf 71 KB
Kazalo  
Etnološko istraživanje i kanonizacija "izvornih" narodnih nošnji u Hrvatkoj 1930-ih (str.9-27) hrvatskipdf 210 KB
Ethnological Research and Canonization of Autochtonous Folk Costumes in Croatia During the 1930s (str.29-45) engleskipdf 195 KB
Vjera Bonifačić
Izvorni znanstveni članak
 
Takale: bakarsko-praputnjarski prezidi (str.47-54) hrvatskipdf 163 KB
Takale: Bakar-Praputnjak Dry Stone Walls (str.55-61) engleskipdf 127 KB
Marija Borovičkić
Pregledni rad
 
“Želim odabrati koga ću voljeti i kamo ići na liječenje” – aktivizam u istraživanju komplementarne i alternativne medicine u Hrvatskoj (str.63-76) hrvatskipdf 185 KB
"I Want to Choose whom I Love and Where I go for Treatment" - Activism in Complementary and Alternative Medicine Research in Croatia (str.77-85) engleskipdf 141 KB
Tanja Bukovčan
Izvorni znanstveni članak
 
Carbo Vegetabilis Ugljenari – kope – vuglenice (str.87-96) hrvatskipdf 179 KB
Carbo Vegetabilis Charcoal Burners, Pits & Kilns (str.97-106) engleskipdf 142 KB
Branko Đaković
Pregledni rad
 
Etnološko istraživanje kao izvor podataka za planiranje strategije održivog razvoja ruralnih područja Ogledni slučaj: Žumberak (str.107-125) hrvatskipdf 224 KB
Ethnological Research as a Source of Data for Designing Strategies of Sustainable Development of Rural Regions Case study: Žumberak (str.127-145) engleskipdf 218 KB
Grga Frangeš
Izvorni znanstveni članak
 
Načini konstruiranja Drugoga u putopisu »Crno janje, sivi sokol« Rebecce West (str.147-158) hrvatskipdf 165 KB
Constructing the Other in Rebecca West's "Black Lamb, Gray Falcon" (str.159-169) engleskipdf 156 KB
Ivona Grgurinović
Izvorni znanstveni članak
 
Hodočašća Hrvata iz Gradišća u Mariazell (str.171-179) hrvatskipdf 168 KB
Wallfahrten der Kroaten aus dem Burgenland nach Mariazell (str.181-189) njemačkipdf 114 KB
Wolfgang Gürtler
Stručni rad
 
Kuranski propisi o odijevanju kao temelj egalitarnosti u islamu (str.191-201) hrvatskipdf 180 KB
Qur’an Dress Code as the Basis of Egalitarianism in Islam (str.203-209) engleskipdf 125 KB
Marjana Harcet
Izvorni znanstveni članak
 
Gospodarski i kulturni utjecaji njemačkih doseljenika na tradicijski život Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, od početka 18. stoljeća do 1941. godine (str.213-237) hrvatskipdf 447 KB
Economic and Cultural Influences of the German Immigrants on the Traditional Life of Slavonia, Baranja and Western Srijem, from the Beginning of the 18th Century to 1941 (str.239-261) engleskipdf 259 KB
Jadranka Galiot Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga Zavičajnog muzeja u očuvanju kulturnog i regionalnog identiteta u Donjoj Kupčini (str.263-273) hrvatskipdf 174 KB
The Role of the Museum of Donja Kupčina in the Preservation of Cultural and Regional Identity of Donja Kupčina (str.275-284) engleskipdf 151 KB
Željka Petrović
Pregledni rad
 
Kuhinja, blagovanje, prehrana u plemićkoj palači u 18. st. – ideja za novi stalni postav u Muzeju grada Trogira (str.285-291) hrvatskipdf 135 KB
Kitchen, Dining and Diet in the 18th Century Aristocratic Palace – a Proposal for the New Permanent Exhibition in the Museum of the Town of Trogir (str.293-298) engleskipdf 117 KB
Fani Celio Cega
Izlaganje sa skupa
 
Vizualizacija hrane u muzeju – hrana kao muzejski izložak Muzejski eksponati s pozitivnim vizualnim efektom u stalnom postavu (str.299-304) hrvatskipdf 132 KB
Visualization of Food in Museums - Food as Museum exhibit Museum Exhibits with Positive Visual Effects in the Permanent Exhibition (str.305-309) engleskipdf 114 KB
Dunja Šarić
Izlaganje sa skupa
 
U kuhinji i za stolom korčulanske građanske obitelji – poticaj za istraživanje i njegovanje običaja vezanih uz prehranu u svrhu edukacije i promidžbe (str.311-316) hrvatskipdf 123 KB
In the Kitchen and at the Table of an Urban Family in Korčula – an Incentive for the Research and Preservation of Nutrition Customs (str.317-322) engleskipdf 116 KB
Marija Hajdić
Izlaganje sa skupa
 
Mistična vizualizacija hrane (str.323-331) hrvatskipdf 159 KB
Mystical Visualization of Food (str.333-340) engleskipdf 95 KB
Koraljka Kuzman Šlogar
Izlaganje sa skupa
 
Muzej Alimentarium u Veveyu u Švicarskoj (str.341-345) hrvatskipdf 125 KB
Museum Alimentarium in the town of Vevey, Switzerland (str.347-350) engleskipdf 108 KB
Nada Matijaško
Izlaganje sa skupa
 
Dizajn u prehrani – tradicijska baština i suvremene prehrambene navike (str.351-359) hrvatskipdf 148 KB
Design and Dining – Traditional Heritage and Contemporary Habits (str.361-368) engleskipdf 134 KB
Branimir Paškvan
Izlaganje sa skupa
 
Blagovanje Ivana Meštrovića u Splitu (str.369-377) hrvatskipdf 171 KB
Dining of Ivan Meštrović in the Town of Split (str.379-386) engleskipdf 137 KB
Dalibor Prančević
Izlaganje sa skupa
 
Samoniklo jestivo bilje – mišanca, gruda, parapač ... (str.387-392) hrvatskipdf 170 KB
Wild Edible Herbs – Mišanca, Gruda, Parapač ... (str.393-396) engleskipdf 170 KB
Sani Sardelić
Izlaganje sa skupa
 
Tradicijska kuhinja makarskog primorja Vrime prošlosti na pijatu budućnosti (str.397-410) hrvatskipdf 145 KB
Traditional Cuisine of the Makarska Littoral Times of the past on the plate of tomorrow (str.411-421) engleskipdf 152 KB
Vedrana Vela Puharić
Izlaganje sa skupa
 
»Tisućljeća kulinarstva« – radionice pretpovijesne, rimske, srednjovjekovne i tradicijske kuhinje u Arheološkome parku u Budinjaku (str.423-430) hrvatskipdf 139 KB
'Culinary Millennia' – Workshops of Prehistoric, Roman, Medieval and Traditional Cuisine in Archeological Park Budinjak (str.431-438) engleskipdf 133 KB
Morena Želle
Izlaganje sa skupa
 
Etnografski tezaurus Američkoga folklorističkog društva (str.439-441) hrvatskipdf 82 KB
Ethnographic Thesaurus of the American Folklore Society (str.443-445) engleskipdf 80 KB
Irena Kolbas
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izložbe Etnografskoga muzeja u Zagrebu 2006. – 2007. (str.447-455) hrvatskipdf 94 KB
Exhibitions in the Ethnographic Museum in Zagreb in 2006 and 2007 (str.457-464) engleskipdf 103 KB
Jasna Mokos
Recenzija, Prikaz slučaja
 
(str.467-502) hrvatskipdf 1 MB
Ostalo  
Posjeta: 55.014 *