hrcak mascot   Srce   HID

Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu,Vol. 1 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2010.

Objavljen na Hrčku: 7. 11. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.VII-VIII) hrvatskipdf 35 KB
Kazalo  
Uvodna riječ (str.IX-X) hrvatskipdf 37 KB
Branka Tafra
Uvodnik
 
Glavna obilježja hrvatske kulture (str.1-9) hrvatskipdf 102 KB
Die Hauptmerkmale der kroatischen Kultur (str.10-10) njemačkipdf 38 KB
Radoslav Katičić
Izvorni znanstveni članak
 
Lingvistički pogled na hrvatski jezik, njegovo normiranje i mjesto u društvu (str.11-20) hrvatskipdf 67 KB
Wayles Browne
Izlaganje sa skupa
 
Odjeci talijanske muzike u kulturi hrvatskoga priobalnoga područja u šesnaestom stoljeću (str.21-37) hrvatskipdf 98 KB
Echoes of Italian Music in the Culture of the Croatian Coastal Area in the Sixteenth Century (str.38-38) engleskipdf 34 KB
Bojan Bujić
Izvorni znanstveni članak
 
Jezik i kulturni identitet Hrvata (str.39-56) hrvatskipdf 235 KB
Language and Cultural Identity of Croatians (str.57-57) engleskipdf 25 KB
Jadranka Gvozdanović
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska kao ogledalo europske kulturne baštine (str.58-73) hrvatskipdf 96 KB
Croatia as a Mirror of the European Urban Heritage (str.73-73) engleskipdf 42 KB
Ludwig Steindorff
Izvorni znanstveni članak
 
Reklame u listu Naša sloga: semiotički pristup* (str.75-88) hrvatskipdf 141 KB
Advertisements in Newspapers Na{a sloga: a Semiotic Approach (str.88-88) engleskipdf 46 KB
Mislav Bertoša
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatsko rano srednjovjekovlje u službi politike u počecima neovisne Hrvatske (str.89-100) hrvatskipdf 68 KB
The Croatian Early Middle Ages in Service of Politics in the Beginnings of Independent Croatia (str.101-101) engleskipdf 25 KB
Hrvoje Gračanin
Izvorni znanstveni članak
 
Životinja, žanr i kroatologija (str.102-115) hrvatskipdf 96 KB
Genre, Genus and Croatology (str.115-115) engleskipdf 43 KB
Marijana Hameršak
Izvorni znanstveni članak
 
Motivi i poticaji hrvatskih glazbenika židovskoga podrijetla u hrvatskoj kulturi i hrvatskoj glazbenoj baštini (str.116-129) hrvatskipdf 145 KB
Croatian Composers’ of Jewish Origin Motives and Stimuli within the Croatian Culture and the Croatian Musical Heritage (str.129-130) engleskipdf 34 KB
Tamara Jurkić Sviben
Pregledni rad
 
Hrvatske akademije (od 16. do 18. stoljeća) u europskom kontekstu (str.131-148) hrvatskipdf 171 KB
Croatian Academy (from 16th to 18th century) in European Context (str.148-148) engleskipdf 38 KB
Petra Košutar, Branka Tafra
Pregledni rad
 
Središnji motiv Genoveve u njegove reinkarnacije u hrvatskoj dječjoj književnosti (str.149-167) hrvatskipdf 112 KB
The Crucial Motif in the Novel “Genoveva” and Its Reincarnations in the Croatian Children’s Literature (str.168-168) engleskipdf 35 KB
Berislav Majhut, Sanja Lovrić
Izvorni znanstveni članak
 
Zooscena i kao etička pomutnja: primjeri s hrvatske performerske i kazališne scene (str.169-181) hrvatskipdf 100 KB
The Zoostage as an Ethical Blunder, too: Examples from the Croatian Performance Art and Theatre Stage (str.182-182) engleskipdf 35 KB
Suzana Marjanić
Izvorni znanstveni članak
 
Dva lica kućnoga kazališta u Dubrovniku u 18. stoljeću (str.183-197) hrvatskipdf 93 KB
Two Faces of Home-based Theatre in 18th Century Dubrovnik (str.198-198) engleskipdf 34 KB
Lada Muraj
Pregledni rad
 
Uloga lokalne zajednice u rješavanju problema odlaganja komunalnoga otpada u tranzicijskoj Hrvatskoj (str.199-212) hrvatskipdf 83 KB
The Role of the Local Community in Solving Communal Waste Disposing Problem during the Transition in Croatia (str.212-212) engleskipdf 35 KB
Marko Mustapić
Stručni rad
 
Uloga životinja u predodžbama o smrti i zagrobnom životu u hrvatskoj etnografskoj građi (str.213-226) hrvatskipdf 76 KB
The Role of Animals in Conceptions about Death and the Afterlife in Croatian Ethnographic Material (str.227-227) engleskipdf 34 KB
Maja Pasarić
Izvorni znanstveni članak
 
Kontinuitet i diskontinuitet starogrčkih odgojnih sadržaja u hrvatskoj pedagoškoj praksi (str.228-253) hrvatskipdf 136 KB
Continuity and Discontinuity of Ancient Greek Educational Values in Croatian Pedagogical Practice (str.253-253) engleskipdf 35 KB
Marko Pranjić
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska umjetnost i nacionalni identitet od kraja 19. stoljeća do Drugoga svjetskoga rata (str.254-267) hrvatskipdf 71 KB
Croatian Art and National Identity from the End of the 19th Century until the Second World War (str.267-268) engleskipdf 36 KB
Petar Prelog
Izvorni znanstveni članak
 
Temeljni pojmovi filozofije odgoja u djelima Stjepana Matičevića i Josipa Marinkovića (str.269-279) hrvatskipdf 58 KB
The Basic Concepts of Philosophy of Education in the Works of Stjepan Matičević and Josip Marinković (str.280-280) engleskipdf 24 KB
Bruno Pušić
Pregledni rad
 
Suradnja Josefa Karáseka i Milivoja Šepera (str.281-298) hrvatskipdf 80 KB
Cooperation of Milivoj Šrepel and Josef Karásek (str.299-299) engleskipdf 34 KB
Marjan Šabić
Izvorni znanstveni članak
 
Kulturno-povijesni kontekst kalkiranja u hrvatskome jeziku (str.300-315) hrvatskipdf 100 KB
Cultural and Historical Context of Creating Calques in the Croatian Language (str.315-315) engleskipdf 39 KB
Marija Turk, Maja Opašić
Pregledni rad
 
Neobjavljena korespondencija o arheološkim istraživanjima u Sisku iz druge polovice 19. stoljeća (str.316-336) hrvatskipdf 90 KB
Unpublished Correspondence on Archeological Research in Sisak from the Second Half of the 19th Century (str.337-338) engleskipdf 34 KB
Vlatka Vukelić
Pregledni rad
 
Motiv rajske ptice u auditivnoj percepciji raja u glagoljskim egzemplarima (str.339-362) hrvatskipdf 135 KB
Paradise Bird Motif in the Auditive Perception of Eden in Croatian Glagolitic Exempla (str.363-363) engleskipdf 29 KB
Antonija Zaradija Kiš
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 38.684 *