hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Information and Organizational Sciences,No. 7
Datum izdavanja: prosinac 1983.

Objavljen na Hrčku: 11. 5. 2012.
Sadržaj Puni tekst
PREDGOVOR (str.III-III) hrvatskipdf 478 KB
Uređivački odbor
Uvodnik
 
VIDEO-DISK KAO MEDIJ ZA ODLAGANJE I ZAŠTITU PODATAKA (str.3-10) hrvatskipdf 5 MB
Željko Hutinski
Stručni rad
 
ULOGA I ZNAČENJE PROGRAMIRANIH RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA ZA POTREBE PROIZVODNJE (str.11-17) hrvatskipdf 4 MB
Franjo Kuhanec
Izvorni znanstveni članak
 
PROGRAMSKI PAKET ZA MODELIRANJE NEKIH PROSTORNO DISTRIBUTIVNIH FENOMENA (str.19-25) hrvatskipdf 5 MB
Ratimir Kvaternik
Izvorni znanstveni članak
 
OSNOVNE KARAKTERISTIKE INDEKSNE ORGANIZACIJE (str.27-34) hrvatskipdf 5 MB
Nina Lipljin
Stručni rad
 
RAZMJEŠTAJ GEOMETRIJSKIH OBJEKATA UZ PRIMJENU ELEKTRONIČKIH RAČUNALA (str.35-44) hrvatskipdf 5 MB
Vladimir Petković
Izvorni znanstveni članak
 
IZVRŠNI I UPRAVNI ORGANI I PROBLEMI FUNKCIONIRANJA DELEGATSKOG SISTEMA (str.47-55) hrvatskipdf 6 MB
Ivan Beloša
Izvorni znanstveni članak
 
ORGANIZACIJA PLASMANA PROIZVODA NA STRANA TRŽIŠTA PERADARSKO PREHRAMBENOG KOMBINATA »KOKA« VARAŽDIN (str.57-69) hrvatskipdf 9 MB
Biserka Zamostani
Stručni rad
 
SAMOUPRAVNO-PRAVNE RADNJE U PROVEDBI PROMJENA ORGANIZACIJE DIJELOVA SLOŽENE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA (str.71-82) hrvatskipdf 8 MB
Juraj Martinčević
Stručni rad
 
PRISTUP POVEZIVANJU PROIZVODNJE, TRGOVINE I POTROŠNJE NA BAZI JEDINSTVENE TEHNOLOGIJE ROBNOG PROMETA I S POSEBNIM OSVRTOM NA SR SLOVENIJU (str.83-92) hrvatskipdf 6 MB
Zvonka Šarman
Izvorni znanstveni članak
 
NEKE MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA CIJENA KAO MJERILA ZA RASPOREĐIVANJE ZAJEDNIČKOG PRIHODA (str.95-104) hrvatskipdf 7 MB
Marica Baksa
Stručni rad
 
PRIMJENA DELPHI METODE ZA PROCJENU RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI REGIJE* (str.105-116) hrvatskipdf 7 MB
Marijan Cingula, Mirko Varga
Stručni rad
 
NEKA OBILJEŽJA NEGATIVNOG DJELOVANJA NEEKONOMSKIH STANARINA (str.117-126) hrvatskipdf 7 MB
Boris Kezele
Stručni rad
 
PRILOG UNAPREĐENJU RASPODJELE OSOBNIH DOHODAKA U RADNIM ZAJEDNICAMA (str.127-137) hrvatskipdf 6 MB
Milan Marukić
Prethodno priopćenje
 
RAZVOJ MALE PRIVREDE I POLITIKA OPOREZIVANJA (str.139-150) hrvatskipdf 8 MB
Rudolf Njegač
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRAŽIVANJE KRITERIJA ZA OCJENU USPJEŠNOSTI RADA TRŽIŠNE FUNKCIJE (str.151-160) hrvatskipdf 7 MB
Boris Zver
Izvorni znanstveni članak
 
KUKURUZ KAO OSNOVNI USJEV RATARSKE PROIZVODNJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE KRAJEM 19. I POČETKOM 20. STOLJEĆA (str.161-198) hrvatskipdf 25 MB
Miroslav Žugaj, Milorad Bojanić, Krsto Kero, Milivoj Ređep
Izvorni znanstveni članak
 
TENZORI U n-DIMENZIONALNOM LINEARNOM PROSTORU (str.201-212) hrvatskipdf 6 MB
Božidar Balog
Izvorni znanstveni članak
 
RJEŠAVANJE PROBLEMA CJELOBROJNOG PROGRAMIRANJA PREVOĐENJEM U PROBLEM 0-1 LINEARNOG PROGRAMIRANJA (str.213-218) hrvatskipdf 3 MB
Tihomir Hunjak
Stručni rad
 
DVA ALGORITMA ZA LINEARNO VIŠEKRITERIJALNO PROGRAMIRANJE S 0-1 VARIJABLAMA (str.219-231) hrvatskipdf 7 MB
Tihomir Hunjak
Izvorni znanstveni članak
 
MINIMALIZACIJA TRANSPORTNIH TROŠKOVA (str.233-244) hrvatskipdf 7 MB
August Krsnik
Stručni rad
 
LINDELÖFOV BROJ I INVERZNI SISTEMI (str.245-252) hrvatskipdf 5 MB
Ivan Lončar
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOG ISTRAŽIVANJU ORGANIZACIJE VISOKOŠKOLSKE NASTAVE (str.255-262) hrvatskipdf 5 MB
Verica Dugandžić
Stručni rad
 
NEKI PROBLEMI I RJEŠENJA U IZVOĐENJU NASTAVE TJELESNOG ODGOJA U FAKULTETU ORGANIZACIJE I INFORMATIKE (str.263-266) hrvatskipdf 3 MB
Novak Josip
Stručni rad
 
PRILOG PROBLEMATICI OSTVARIVANJA REFORME ODGOJA I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE REGIJE (str.267-273) hrvatskipdf 5 MB
Petar Piskač
Stručni rad
 
RAZVOJ STUDIJA I ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI NA SEKCIJI SOCIJALISTIČKE PRIVREDE U DRESDENU (str.275-286) hrvatskipdf 7 MB
Dušan Radošević
Prethodno priopćenje
 
NEKI NOVI TERMINI U RUSKOM POSLOVNOM JEZIKU (U TZV. »SPECIJALNIM« VANJSKOTRGOVINSKIM POSLOVIMA) (str.289-294) hrvatskipdf 3 MB
Vladimir Ciglar
Prethodno priopćenje
 
PRILOG ISTRAŽIVANJU REFLEKSIJA RIJECI »NUMERUS« U INFORMATIČKOM NAZIVLJU NJEMAČKOG JEZIKA (str.295-298) hrvatskipdf 2 MB
Zdravka Divjak
Stručni rad
 
GRAMATIKA I NASTAVA STRANIH JEZIKA (str.299-305) hrvatskipdf 5 MB
Vesna Šimunić-Vučković
Stručni rad
 
UPOTREBA HRVATSKOG ILI SRPSKOG VREMENSKOG INSTRUMENTALA I NJEGOVO PREVOĐENJE NA ENGLESKI JEZIK (str.307-318) hrvatskipdf 9 MB
Stjepo Vojvoda
Izvorni znanstveni članak
 
POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN 1982. godina (str.321-332) hrvatskipdf 6 MB
Ostalo  
Posjeta: 11.081 *