hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 2011.

Objavljen na Hrčku: 7. 6. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Još jedna značajna obljetnica (str.349-352) hrvatskipdf 88 KB
Dubravka Miljković
Uvodnik
 
One Hundred and Forty Years of Croatian Literary – Educational Association  
Sto četrdeset godina Hrvatskog pedagoško-književnog zbora (str.353-372) hrvatskipdf 236 KB
Nevio Šetić
Pregledni rad
 
Adolescents’ hope and optimism in relation to parental child-rearing styles  
Nada i optimizam adolescenata u odnosu na roditeljski odgojni stil (str.373-388) hrvatskipdf 263 KB
Zora Raboteg-Šarić, Marina Merkaš, Martina Majić
Izvorni znanstveni članak
 
Satisfaction and happiness of teachers  
Zadovoljstvo i sreća učitelja (str.389-402) hrvatskipdf 193 KB
Sanja Mihaliček
Pregledni rad
 
The Differneces in Experiencing Loneliness and Social Support with Primary- School Children of Lower Age  
Razlike u doživljaju usamljenosti i socijalne podrške kod djece niže osnovnoškolske dobi (str.403-424) hrvatskipdf 335 KB
Slavica Blaženka Kokorić, Maja Laklija, Ivanka Jutriša
Izvorni znanstveni članak
 
Musically gifted students at primary level of education  
Glazbeno daroviti učenici na primarnom stupnju školovanja (str.425-446) hrvatskipdf 1 MB
Vesna Svalina, Milan Matijević
Pregledni rad
 
Musical Activities within Non- Musical Subjects in the First Three Grades of Primary School  
Glazbene aktivnosti u okviru neglazbenih predmeta u prva tri razreda osnovne škole (str.447-462) hrvatskipdf 222 KB
Jasna Šulentić Begić, Božica Špoljarić
Pregledni rad
 
Correlational Approach to the Novel Strah U Ulici Lipa (Fear in Linden Street) by Milivoj Matošec in Croatian Language Teaching  
Korelacijski pristup romanu Strah u ulici lipa Milivoja Matošca u nastavi hrvatskoga jezika (str.463-478) hrvatskipdf 221 KB
Vesna Bjedov, Ana Kalauz
Stručni rad
 
Participation of physical activity in free time of children and young people  
Participiranje tjelesne aktivnosti u slobodnom vremenu djece i mladih (str.479-494) hrvatskipdf 218 KB
Marko Badrić, Ivan Prskalo
Izvorni znanstveni članak
 
From the history of Croatian secondary school education in the period from 1918-1941  
Iz povijesti hrvatskoga srednjega školstva u razdoblju od 1918. – 1940. (str.495-520) hrvatskipdf 295 KB
Dubravka Miljković, Štefka Batinić
Pregledni rad
 
The development of the early childhood education and care in Croatia: paradigm change or path dependence?  
Razvoj institucionaliziranog predškolskog odgoja u Hrvatskoj: promjene paradigme ili ovisnost o prijeđenom putu? (str.521-540) hrvatskipdf 726 KB
Jelena Baran, Ivana Dobrotić, Teo Matković
Pregledni rad
 
The Role of the County Professional Council in Advanced Training and Professional Development of Class Teachers  
Uloga županijskog stručnog vijeća u stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju učitelja razredne nastave (str.541-550) hrvatskipdf 366 KB
Sanja Basta, Diana Mesić
Stručni rad
 
Challenges for School Pedagogue  
Izazovi školskom pedagogu (str.551-568) hrvatskipdf 212 KB
Nikola Vuković
Stručni rad
 
„Primjereno svima – Uključivanje djece s oštećenjem vida u sport“ Milković, J. (ur.), Hrvatski savez slijepih, Zagreb (2010.) Paul Ashwin: Analysing Teaching-Learning Interactions in Higher Education: Accounting for Structure and Agency (Analiza interakcije poučavanja i učenja u visokom obrazovanju: Objašnjenje s obzirom na strukturu i djelovanje) London-New York: Continuum International Publishing Group, 2009., 176. str. MATEMATIČKO-ENIGMATSKO DRUŠTVO (str.569-580) hrvatskipdf 1 MB
Recenzija, Prikaz  
 
 
Jasna Šulentić Begić, Božica Špoljarić
Pregledni rad
 
Posjeta: 37.360 *