hrcak mascot   Srce   HID

Kulturna baština, No. 37, 2011.


Kulturna baština,No. 37
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 5. 11. 2012.
Sadržaj Puni tekst
SPLIT I POLJICA – ODNOSI KROZ POVIJEST (str.7-32) hrvatskipdf 208 KB
Mate Kuvačić
Stručni rad
 
SPLITSKI NADBISKUP I TEOLOšKI PISAC BERNARD IZ PERUGIE (str.33-48) hrvatskipdf 107 KB
Ivan Armanda
Izvorni znanstveni članak
 
NOTA SUL VICE CONSOLATO ED IL TRAFFICO MERCANTILE PONTIFICIO A SPALATO A METÀ ‘800 (str.49-84) talijanskipdf 165 KB
BILJEŠKA O PAPINSKOM VICEKONZULATU I TRGOVAČKOM PROMETU U SPLITU SREDINOM 19. STOLJEĆA (str.84-84) hrvatskipdf 165 KB
Alberto Silvestro
Izvorni znanstveni članak
 
LUCIANO MORPURGO I GIOSUÈ CARDUCCI: BOLOGNA, 1903. (str.85-100) hrvatskipdf 118 KB
Suzana Glavaš
Izvorni znanstveni članak
 
IVAN PETAR (ZANPJERO) PL. MLADINEO (str.101-126) hrvatskipdf 219 KB
Hania Mladineo Mika
Stručni rad
 
SONDAŽNA ARHEOLOšKA ISTRAŽIVANJA NA PROSTORU CRKVE SV. ROKA I PERISTILA DIOKLECIJANOVE PALAČE U SPLITU (str.127-142) hrvatskipdf 229 KB
Vinko Madiraca
Pregledni rad
 
O SPLITSKIM ZVONICIMA (str.143-172) hrvatskipdf 247 KB
Arsen Duplančić
Izvorni znanstveni članak
 
REGULACIJSKI PLAN SPLITA FRANCESCA LOCATIJA IZ GODINE 1862. (str.173-190) hrvatskipdf 114 KB
Slavko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
 
DJELOVANJE ARHITEKTA LAVOSLAVA HORVATA U SPLITU (str.191-226) hrvatskipdf 334 KB
Zrinka Paladino
Izvorni znanstveni članak
 
SPLITSKI ARHITEKT NIKO ARMANDA – ARHITEKTONSKI MODERNIZAM I POVIJESNI PROSTOR (str.227-258) hrvatskipdf 306 KB
Robert Plejič
Izvorni znanstveni članak
 
ARHITEKT MILORAD DRUŽEIĆ (str.259-316) hrvatskipdf 651 KB
Stanko Piplović
Izvorni znanstveni članak
 
FENOMEN ANTIČKIH SPOLIJA – PROBLEM ZAŠTITE I PREZENTACIJE (str.317-338) hrvatskipdf 366 KB
Marin Barišić, Vinka Marinković
Stručni rad
 
U POVODU 40. OBLJETNICE SMRTI LJUBE KARAMANA (1971.-2011.) (str.339-350) hrvatskipdf 96 KB
Ivana Nina Unković
Izvorni znanstveni članak
 
IZABRANI PRIMJERI ZAšTITE SPLITSKIH SPOMENIKA U ZAPISIMA CVITA FISKOVIĆA (str.351-370) hrvatskipdf 214 KB
Sandra Šustić
Izvorni znanstveni članak
 
SFINGE IZ DIOKLECIJANOVE PALAČE U SPLITU (str.371-400) hrvatskipdf 345 KB
Ivana Tadinac
Stručni rad
 
GOSPA S DJETETOM IZ DOMINIKANSKOG SAMOSTANA U SPLITU (str.401-412) hrvatskipdf 154 KB
Vjekoslava Sokol
Izvorni znanstveni članak
 
DVA PORTRETA IZ OSTAVŠTINE ŠIMUNA CARRARE (str.413-418) hrvatskipdf 103 KB
Igor Šipić
Izvorni znanstveni članak
 
GLAZBENIČKA AKTIVNOST ANTE KATUNARIĆA U SPLITU POČETKOM 20. STOLJEĆA (str.419-444) hrvatskipdf 147 KB
Ivana Tomić Ferić
Izvorni znanstveni članak
 
IZVJEŠTAJ O RADU DRUŠTVA U 2010. GODINI (str.445-450) hrvatskipdf 65 KB
Dajana Šaškor, Srđan Marinić
Ostalo
 
Posjeta: 25.916 *