hrcak mascot   Srce   HID

Jezikoslovlje, Vol. 14 No. 2-3, 2013.


Jezikoslovlje,Vol. 14 No. 2-3
Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 17. 12. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Introduction to the special issue (str.259-262) engleskipdf 96 KB
Tanja Gradečak-Erdeljić
Uvodnik
 
Polisemija glagola koji označavaju koncept SJEDENJA u engleskom, hrvatskom i njemačkom jeziku  
The polysemy of verbs expressing the concept SIT in English, Croatian and German (str.263-279) engleskipdf 249 KB
Dubravka Vidaković Erdeljić
Izvorni znanstveni članak
 
Prefiks super-: kognitivnolingvistički pristup  
The prefix super-: A cognitive linguistic approach (str.281-294) engleskipdf 222 KB
Jasmina Hanić
Izvorni znanstveni članak
 
Metafore i metonimije u pravnom diskursu  
Metaphor and metonymy in legal texts (str.295-306) engleskipdf 256 KB
Adisa Imamović
Izvorni znanstveni članak
 
Čarobni trikovi s adutom rase: Teorija konceptualne integracije i politički diskurs  
Magic tricks with race cards: Conceptual integration theory and political discourse (str.307-321) engleskipdf 277 KB
Sanja Berberović
Izvorni znanstveni članak
 
Tko je rođen sa srebrenim stopalom u ustima? Modificirani idiomatski izrazi u političkim karikaturama  
Who was born with a silver foot in his mouth? Modified idiomatic expressions in political cartoons (str.323-336) engleskipdf 438 KB
Nihada Delibegović Džanić
Izvorni znanstveni članak
 
Pred vratima Europe: o promjenama i razlikama u metaforičkom poimanju Hrvatske u odabranim europskim medijima  
Knocking on EU’s door: On the changing and conflicting metaphorical images of Croatia in selected EU press (str.337-362) engleskipdf 230 KB
Ana Werkmann, Gabrijela Buljan
Izvorni znanstveni članak
 
Razbijanje koda: studija slučaja crven  
Cracking the colour code: A case study of red (str.363-383) engleskipdf 513 KB
Draženka Molnar
Izvorni znanstveni članak
 
O važnosti odabira riječi: Analiza kolokacija pridjev-imenica u korpusu učeničkih eseja  
How word choice matters: An analysis of adjective-noun collocations in a corpus of learner essays (str.385-402) engleskipdf 292 KB
Višnja Pavičić Takač, Morana Lukač
Izvorni znanstveni članak
 
Semantička preferencija i semantička prozodija kolokacije make sense  
Semantic preference and semantic prosody of the collocation make sense (str.403-416) engleskipdf 195 KB
Mirna Begagić
Izvorni znanstveni članak
 
Nova čitanja Joyceova Uliksa – književno-lingvistički pristup  
New perspectives on James Joyce’s Ulysses – a literary-linguistic approach (str.417-429) engleskipdf 190 KB
Sanja Runtić, Melita Aleksa Varga
Izvorni znanstveni članak
 
Činovi ugrožavanja obraza i strategije uljudnosti u natječajima za sudjelovanje u ljetnim školama  
Face threatening acts and politeness strategies in summer school application calls (str.431-444) engleskipdf 160 KB
Ana Kedveš
Izvorni znanstveni članak
 
Obrasci neželjenih razmirica u dijalozima iz američkih i srpskih filmova  
Patterns of dispreferred verbal disagreement in dialogues from American and Serbian films (str.445-459) engleskipdf 282 KB
Olga Panić-Kavgić
Izvorni znanstveni članak
 
Američki akademski roman i engleski za akademske potrebe  
The American academic novel and English for academic purposes (str.461-473) engleskipdf 226 KB
Jadranka Zlomislić, Suzana Režić
Izvorni znanstveni članak
 
Semiotika u reklamnim porukama: Dekodiranje slika  
The semiotics of contemporary advertising messages: Decoding visuals (str.475-485) engleskipdf 242 KB
Mirza Džanić
Izvorni znanstveni članak
 
Namjeravani učinci uporabe posuđenica iz engleskog jezika s gledišta govornika: Korpusna analiza kolumne iz časopisa  
Intended communicative effects of using borrowed English vocabulary from the point of view of the addressor: Corpus-based pragmatic analysis of a magazine column (str.487-499) engleskipdf 235 KB
Aleksandar Kavgić
Izvorni znanstveni članak
 
Jezični krajobraz u Mostaru  
Linguistic landscape in Mostar (str.501-515) engleskipdf 548 KB
Ivana Grbavac
Izvorni znanstveni članak
 
Lingvistička obilježja i aspekti blogova u kontekstu Netspeaka  
Linguistic properties and aspects of blogging within the context of Netspeak (str.517-536) engleskipdf 1 MB
Sanel Hadžiahmetović Jurida
Izvorni znanstveni članak
 
Postranjivanje i podomaćivanje u hrvatskim prijevodima romana Oscara Wildea Slika Doriana Graya  
Foreignization and domestication in the Croatian translations of Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray (str.537-548) engleskipdf 196 KB
Goran Schmidt
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga protokola skupnog prevođenja (CTP) u znanosti o prevođenju  
The role of collaborative translation protocols (CTPs) in translation studies (str.549-563) engleskipdf 365 KB
Tanja Pavlović
Izvorni znanstveni članak
 
Mapiranje vizualna unosa na leksičke jedinice u dvojezičnom mentalnom leksikonu u uvjetu promjene jezika  
Mapping visual input onto lexical entries in the bilingual mental lexicon in the language switch condition (str.565-576) engleskipdf 221 KB
Kristina Cergol Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos između kompleksnosti struktura i jezičnoga znanja stranoga jezika  
The relationship between structure complexity and foreign language linguistic knowledge (str.577-598) engleskipdf 315 KB
Vildana Dubravac, Višnja Pavičić Takač
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 80.819 *