Skoči na glavni sadržaj

Informatica museologica , Vol. No. 47, 2016.

  • Datum izdavanja: 02.03.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 19.06.2017.

Sadržaj

Puni tekst

Nacionalni muzej filma (str. 14-23)

Donata Pesenti Campagnoni
Stručni rad


Film u Nacionalnome muzeju medija (str. 31-37)

Michael Terwey
Stručni rad


Slovenska kinoteka - Filmski muzej (str. 38-43)

Metka Dariš
Stručni rad


Zbirka kinematografske tehnike u Tehničkome muzeju "Nikola Tesla" (str. 50-53)

Krešimir Bašić
Stručni rad


"Kino umjetnika" - suvremena umjetnost i film (str. 65-69)

Branka Benčić
Stručni rad


Tomislav Gotovac i film (str. 70-75)

Darko Šimičić
Stručni rad


Etnološki dokumentarni film u Muzeju Makedonije (str. 81-85)

Vladimir Bocev
Stručni rad


Film u knjižnici: stručne kompetencije knjižničara za rad s filmskim zbirkama (str. 86-91)

Mirko Duić, Martina Dragija Ivanović
Stručni rad


"Postaja diva": arhiviranje slika i vremena (str. 96-104)

Barbara Borčić, Ida Hiršenfelder
Stručni rad


Audiovizualni arhivi: umjetničko samoarhiviranje (str. 105-110)

Darko Fritz
Stručni rad


Interakcija i samoarhiviranje kao umjetnička praksa (str. 111-116)

Dan Oki
Stručni rad


Filmski muzej u gradu, grad u filmskom muzeju (str. 117-121)

Sonja Leboš
Stručni rad


Od Gavazzija i Štampara prema etnografskom filmu? (str. 127-131)

Sandra Urem
Stručni rad


Film kao muzejski predmet - počeci makedonske kinematografije (str. 139-142)

Nade Genevska Bračić
Stručni rad


Povijest kinoprikazivalaštva na otoku Korčuli (str. 143-148)

Ivan Ramljak
Stručni rad


Od rimske kuće do biografskog muzeja Vlaha Bukovca (str. 165-170)

Helena Puhara, Lucija Vuković
Stručni rad


Zbirka Sabljarić (str. 176-177)

Matija Kalčić
Stručni rad


Donacija dr. Hrvoja Neimarevića Muzeju grada Koprivnice (str. 178-182)

Helena Kušenić, Marija Mesarić
Stručni rad


Muzejska izložba kao mjesto "sukoba" sjećanja (str. 183-187)

Gabrijela Butigan
Stručni rad


Kafotka - digitalni arhiv, virtualni muzej ili nešto treće (str. 188-190)

Sanda Kočevar
Stručni rad


Manjak restauratora? (str. 197-200)

Želimir Laszlo
Stručni rad


Posjeta: 11.541 *