Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 13.12.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 13.12.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Asyndetic Subordinated Structures (str. 249-263)

Lada Badurina, Nikolina Palašić
Izvorni znanstveni članak


Funkcija vezničkoga spoja ako li u starohrvatskim pravnim tekstovima (str. 265-277)

Vuk-Tadija Barbarić
Izvorni znanstveni članak


Relacija i supstitucija kao temelj podjele eksplicitno subordiniranih klauzi (str. 299-328)

Branimir Belaj
Izvorni znanstveni članak


Ustaljeni koligacijski sklopovi u zavisnosloženim rečenicama u hrvatskome jeziku (str. 329-345)

Goranka Blagus Bartolec
Izvorni znanstveni članak


Iz sintakse zavisnosloženih rečenica u najstarijim kajkavskim književnim tekstovima (str. 365-382)

Željka Brlobaš
Izvorni znanstveni članak


Umetnuti imperativi u kajkavskim govorima hrvatskoga jezika (str. 383-400)

Josip Galić
Izvorni znanstveni članak


Clitics that Don't Climb (str. 401-416)

Klitike koje se ne penju (str. 401-416)

Martina Gračanin-Yuksek
Izvorni znanstveni članak


Apofastičke konstrukcije u hrvatskom jeziku na razmeđu retorike i sintakse (str. 417-436)

Tanja Gradečak, Barbara Kružić, Alma Vančura
Izvorni znanstveni članak


Classification and Terminology of Dependent Sentences in Croatian Grammar Books (str. 437-471)

Lana Hudeček, Milica Mihaljević
Pregledni rad


Subordinate Unless-Clauses: Croatian and Slovenian in Comparison to English (str. 473-504)

Gašper Ilc, Irena Zovko Dinković
Izvorni znanstveni članak


Clitic Climbing, the Raising-Control Dichotomy and Diaphasic Variation in Croatian (str. 505-522)

Zrinka Kolaković, Edyta Jurkiewicz-Rohrbacher, Björn Hansen
Izvorni znanstveni članak


On the Form and Type of Information in Language Processing: the Choice of Antecedent of VP Ellipsis in Croatian (str. 523-547)

Irina Masnikosa, Mirjana Tonković, Anita Peti-Stantić
Izvorni znanstveni članak


Relative Clause Attachment to a Coordinated Phrase in Croatian: a Psycholinguistic Perspective (str. 549-570)

Ana Matić, Jana Willer-Gold, Marijan Palmović, Anita Peti-Stantić
Izvorni znanstveni članak


Latin Influence on the Syntax of Dependent Sentences in Croatian Glagolitic Texts (str. 571-600)

Ana Mihaljević
Izvorni znanstveni članak


Complementizer Doubling in Croatian Church Slavonic (str. 601-618)

Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak


Mjesna klauza i prostor u bosanskome jeziku (str. 619-637)

Mirela Omerović
Izvorni znanstveni članak


Sekvencijalnost, konsekvencijalnost i asindetizam u subordinaciji (str. 639-657)

Ismail Palić
Izvorni znanstveni članak


Subordinated Structures with the Conjunction što (str. 659-673)

Ivo Pranjković
Izvorni znanstveni članak


Sadržaj (str. 0-0)

Contents (str. 0-0)

Uredništvo
Kazalo


Uvodna riječ (str. 0-0)

Matea Birtić
Uvodnik


Posjeta: 60.595 *