Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 22.03.2004.
  • Objavljen na Hrčku: 08.12.2010.

Sadržaj

Puni tekst

MEMENTO (str. 11-13)

Anatolij Kudrjavcev
Ostalo


TERMINOLOGIE MARITIME ET NATIQUE CROATE - OBSERVATIONS ÉTYMOLOGIQUES (str. 34-34)

Vojmir Vinja
Izvorni znanstveni članak


MISCELLAE MARULIANAE (str. 35-54)

MISCELLAE MARULIANAE (str. 54-54)

MISCELLAE MARULIANAE (str. 53-54)

Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak


LA METAFORICITÀ NELLA TOPONIMIA DELLE ISOLE DI ZADAR-ŠIBENIK (str. 62-62)

Petar Šimunović
Izvorni znanstveni članak


KÒRNATI I KURNÀTI (str. 63-77)

KORNATI AND KURNATI (str. 76-77)

KORNATI E KURNATI (str. 76-76)

Vladimir Skračić
Izvorni znanstveni članak


LA FONETICA DEL DIALETTO CIACAVO CENTRALE (str. 90-90)

Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak


SULLA POESIA E IL LINGUAGGIO POETICO DI JURE BALAŽ (str. 110-110)

Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak


SUL SISTEMA FONOLOGICO DELLA PARLATA LOCALE DI METAJNA (str. 136-136)

Silvana Vranić
Izvorni znanstveni članak


IL SACRO ROSARIO DI RAB DAL 1676. (LA TRASCRIZIONE IN CROATO DI OGGI IN GRAFIA LATINA) (str. 158-158)

Julije Derossi
Izvorni znanstveni članak


NUOVI DATI SUGLI ABITANTI DI MURTER DAL XV AL XVII SECOLO (str. 373-373)

Kristijan Juran
Izvorni znanstveni članak


GLI ANTROPONIMI STORICI DELL’ISOLA DI PAŠMAN (1279-1355) (str. 441-442)

Barbara Kolanović
Pregledni rad


L’IMPORTANZA DI STUDIARE IL DALMATICO (str. 459-459)

Marijana Vulić
Pregledni rad


BELIEFS IN ORAL TRADITION (str. 473-473)

LE CREDENZE TRADIZIONALI NELLA TRADIZIONE ORALE (str. 473-473)

Marijana Tomelić
Stručni rad


POLJȋČKA FJȆRA (str. 505-509)

Duško Geić
Ostalo


SVJETLUCAVE PJESNI (Vlasta Vrandečić-Lebarić: ARDURA, Zagreb, 2001.) (str. 549-551)

Siniša Vuković
Recenzija, Prikaz slučaja


BIBLIOGRAFIJA ČAKAVSKE RIČI (U povodu 30 godina izlaženja) (str. 553-605)

Nevenka Bezić-Božanić
Bibliografija


RADOVAN VIDOVIĆ KAO SURADNIK ČASOPISA ŠKOLSKI VJESNIK (str. 607-615)

Šime Pilić
Životopis


IL RICORDO DI UN FAMOSO LINGUISTA SPALATINO PROF. RADOVAN VIDOVIĆ (str. 617-618)

Gabriele Cavezzi
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 73.374 *