Skip to the main content
  • Publication date: 30.06.1978.
  • Published on HRČAK: 13.10.2020.

Table of contents

Full text

Nepoznati portret Carmela Reggia (page 243-246)

Kruno Prijatelj
Original scientific paper


Podmorski nalaz kasnoantičkih svjetiljki u uvali Polače na Mljetu (page 7-16)

Anica Kisić
Original scientific paper


What is Zepey in Dubrovnik Monuments? (page 17-52)

Marijana Gušić
Original scientific paper


Gdje se Marin Getaldić najviše približio Descartesu? (page 69-86)

Andrija Bonifačić
Original scientific paper


The Letter of Paul Guldin, the Swiss Mathematician, to Marin Getaldić (page 87-96)

Josip Balabanić, Žarko Dadić
Original scientific paper


Ptice za lov kao poklon Dubrovačke Republike vladaru Napulja (page 113-135)

Ilija Mitić
Original scientific paper


Dubrovnik u drugoj polovici 18. stoljeć (page 137-179)

Maja Novak
Original scientific paper


Tragovi »Hasanaginice« i nekoliko narodnih pjesama sa Pelješca iz 18. i 19. stoljeću (page 181-228)

Cvito Fisković
Original scientific paper


Why did M. Sorkočević Travel to Paris in 1796? (page 229-242)

Žarko Muljačić
Original scientific paper


Dubrovačko školstvo od pada Republike do 1918. godine (page 357-391)

Ivo Perić
Original scientific paper


Visits: 6.346 *