hrcak mascot   Srce   HID

Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu,Vol. 40 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 25. 11. 2014.
Sadržaj Puni tekst
OKRUGLI STOL POSVEĆEN ŽIVOTU I DJELU PROF. ANTE GLAVIČIĆA (1931. - 2003. - 2013.) (str.5-12) hrvatskipdf 112 KB
ROUND TABLE DEDICATED TO THE LIFE AND WORK OF PROF. ANTE GLAVIČIĆ (1931 - 2003 - 2013) (str.12-12)  
BLAŽENKA LJUBOVIĆ
Uvodnik
 
SENJSKI ZBORNIK ANTE GLAVIČIĆA (str.13-18) hrvatskipdf 96 KB
SENJ ALMANAC (SENJSKI ZBORNIK) OF ANTE GLAVIČIĆ (str.18-18)  
MILAN MOGUŠ
Izlaganje sa skupa
 
ANTE GLAVIČIĆ I GLAGOLJSKA TISKARA U SENJU (str.19-23) hrvatskipdf 107 KB
ANTE GLAVIČIĆ AND THE GLAGOLITIC PRESS IN SENJ (str.24-24)  
ANICA NAZOR
Izlaganje sa skupa
 
ANTE GLAVIČIĆ – USPOMENE NA NAŠU SURADNJU I PRIJATELJSTVO (str.25-40) hrvatskipdf 164 KB
ANTE GLAVIČIĆ – MEMORIES OF OUR COLLABORATION AND FRIENDSHIP (str.40-40)  
ANĐELKO MIJATOVIĆ
Izlaganje sa skupa
 
TRAGOM MOG DRUŽENJA S ANTOM GLAVIČIĆEM (Zabilješke iz dnevnika) (str.41-50) hrvatskipdf 244 KB
TRACING MY FRIENDSHIP WITH ANTE GLAVIČIĆ (str.49-49)  
SREĆKO BOŽIČEVIĆ
Izlaganje sa skupa
 
ANTE GLAVIČIĆ I SENJSKA KULTURNA BAŠTINA (str.51-58) hrvatskipdf 501 KB
ANTE GLAVIČIĆ AND SENJ’S CULTURAL HERITAGE (str.58-58)  
MIRKO RAGUŽ
Izlaganje sa skupa
 
USPOMENI ANTE GLAVIČIĆA (str.59-62) hrvatskipdf 98 KB
IN MEMORY OF ANTE GLAVIČIĆ (str.62-62)  
MILE BOGOVIĆ
Izlaganje sa skupa
 
ARHEOLOG ANTE GLAVIČIĆ – MOJ DRAGI PRIJATELJ I KOLEGA Malo sjećanje na zajedništvo u jednom složenom vremenu (str.63-78) hrvatskipdf 138 KB
THE ARCHAEOLOGIST ANTE GLAVIČIĆ – MY DEAR FRIEND AND COLLEAGUE A small remembrance of togetherness in one complex time (str.78-78)  
MARIN ZANINOVIĆ
Izlaganje sa skupa
 
ANTE GLAVIČIĆ, ČUVAR I PROMICATELJ SENJSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE – DRAGI SENJANIN I PRIJATELJ (str.79-84) hrvatskipdf 103 KB
ANTE GLAVIČIĆ, GUARDIAN AND PROMOTER OF SENJ’S HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE – DEAR MAN OF SENJ AND FRIEND (str.84-84)  
FILA BEKAVAC LOKMER, JURAJ LOKMER
Izlaganje sa skupa
 
ANTE GLAVIČIĆ I PUČKA GRADNJA OKOLICE SENJA I VELEBITA U SENJSKIM ZBORNICIMA I – XXIX .... za jedan pasaj u pasaju i odsjaju baštine na izdisaju .... (str.85-128) hrvatskipdf 690 KB
ANTE GLAVIČIĆ AND THE PUBLIC CONSTRUCTION OF THE SURROUNDINGS OF SENJ AND VELEBIT IN THE SENJ ALMANAC EDITIONS I – XXIX … in the blink of an eye, in a flash heritage disappears... (str.128-128)  
HELENA KNIFIĆ-SCHAPS
Izlaganje sa skupa
 
MOJE SJEĆANJE NA POLUSTOLJETNO PRIJATELJSTVO S PROF. ANTOM GLAVIČIĆEM (str.129-150) hrvatskipdf 165 KB
MY MEMORY OF MY FIFTY-YEAR FRIENDSHIP WITH PROF. ANTE GLAVIČIĆ (str.150-150)  
MIRA KOLAR DIMITRIJEVIĆ
Izlaganje sa skupa
 
SJEĆANJE NA ANTU GLAVIČIĆA I NAŠU SURADNJU (str.151-156) hrvatskipdf 142 KB
MEMORIES OF ANTE GLAVIČIĆ AND OUR COLLABORATION (str.156-156)  
DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Izlaganje sa skupa
 
ANTE GLAVIČIĆ – ZASLUŽNA KULTURNA I ZNANSTVENA LIČNOST TE PRIJATELJ (str.157-166) hrvatskipdf 109 KB
ANTE GLAVIČIĆ – WORTHY CULTURAL AND SCIENTIFIC PERSONALITY AND FRIEND (str.166-166)  
PETAR STRČIĆ
Izlaganje sa skupa
 
S PROFESOROM ANTOM GLAVIČIĆEM U ŠPILJI VLAŠKA PEĆ 1996. GODINE (str.167-175) hrvatskipdf 237 KB
WITH PROFESSOR ANTE GLAVIČIĆ IN THE VLAŠKA PEĆ CAVE 1996 (str.176-176)  
VLADO BOŽIĆ
Izlaganje sa skupa
 
U SJEĆANJE NA KOLEGU ANTU GLAVIČIĆA (str.177-178) hrvatskipdf 195 KB
IN MEMORY OF COLLEAGUE ANTE GLAVIČIĆ (str.178-178)  
IVO FADIĆ
Izlaganje sa skupa
 
PRETPOVIJESNI TRAGOVI PROIZVODNJE SOLI U PODVELEBITSKOM PRIMORJU (str.179-194) hrvatskipdf 211 KB
PREHISTORIC TRACES OF SALT PRODUCTION IN THE PODVELEBIT LITTORAL (str.194-194)  
STAŠO FORENBAHER
Izvorni znanstveni članak
 
KULTNI KIPOVI IZ SENJA (str.195-207) hrvatskipdf 240 KB
CULT SCULPTURES FROM SENJ (str.208-208)  
NENAD CAMBI
Izvorni znanstveni članak
 
OBNOVA GRADSKE VIJEĆNICE – LOŽE U SENJU REZULTATI ZAŠTITNIH ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA LOKACIJI GRADSKE VIJEĆNICE – LOŽE (str.209-253) hrvatskipdf 860 KB
RENEWAL OF THE TOWN HALL - LOGGIA IN SENJ THE RESULTS OF PROTECTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH ON THE LOCATION OF THE TOWN HALL - LOGGIA (str.253-254)  
BLAŽENKA LJUBOVIĆ, DAMIR MARTINOV
Izvorni znanstveni članak
 
DISTRIBUCIJA CRIKVENIČKE KERAMIKE KAO PRILOG POZNAVANJU RIMSKOG GOSPODARSTVA (str.255-270) hrvatskipdf 214 KB
DISTRIBUTION OF CRIKVENICA CERAMICS AS A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE ROMAN ECONOMY (str.270-270)  
GORANKA LIPOVAC VRKLJAN, IVANA OŽANIĆ ROGULJIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOG RASPRAVI TLOCRTNOG RAZVOJA SENJSKE KATEDRALE KROZ POVIJEST I NJEZINO UREĐIVANJE NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA (str.271-342) hrvatskipdf 1 MB
THE POSSIBLE DEVELOPMENT OF THE LAYOUT OF SENJ CATHEDRAL THROUGH HISTORY AND ITS MODIFICATION AFTER WORLD WAR II (str.342-342)  
MILE BOGOVIĆ, BLAŽENKA LJUBOVIĆ
Prethodno priopćenje
 
POGANSKA SILA: SLIKA TURAKA U VITEZOVIĆEVU ODILJENJU SIGETSKOM (str.343-362) hrvatskipdf 244 KB
PAGAN FORCE: THE IMAGE OF TURKS IN VITEZOVIĆ'S ODILJENJE SIGETSKO (str.362-362)  
VANJA BUDIŠĆAK
Izvorni znanstveni članak
 
TRI INKUNABULE IZ SENJA U KNJIŽNICI FRANJEVAČKOG SAMOSTANA TRSAT (prilog povijesti franjevaca u Senju) (str.363-396) hrvatskipdf 460 KB
THREE INCUNABULA FROM SENJ IN THE LIBRARY OF THE FRANCISCAN MONASTERY OF TRSAT (contribution to the history of Franciscans in Senj) (str.396-396)  
FILA BEKAVAC LOKMER, JURAJ LOKMER
Izvorni znanstveni članak
 
O SENJSKOM STATUTU IZ 1757. GODINE (str.397-415) hrvatskipdf 132 KB
ABOUT THE SENJ STATUTE FROM 1757 (str.416-416)  
ŽELJKO BARTULOVIĆ, LORETTA HILL IVANKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
TURSKE KULE I GRADOVI U LICI I KRBAVI (str.417-470) hrvatskipdf 1 MB
TURKISH TOWERS AND CITIES IN LIKA AND KRBAVA (str.470-470)  
ZORISLAV HORVAT
Izvorni znanstveni članak
 
TURSKE UTVRDE I KULE U LICI I KRBAVI 1527. – 1689. GODINE (str.471-507) hrvatskipdf 202 KB
TURKISH FORTRESSES AND TOWERS IN LIKA AND KRBAVA 1527 – 1689 (str.508-508)  
MILAN KRUHEK
Izvorni znanstveni članak
 
ŽUPNIČKA DJELATNOST ŠIME STARČEVIĆA (str.509-522) hrvatskipdf 233 KB
THE PASTORAL ACTIVITY OF ŠIME STARČEVIĆ (str.522-522)  
MILE BOGOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
VOJNICI U MLETAČKIM PREKOMORSKIM KOPNENIM POSTROJBAMA ZAVIČAJEM IZ SENJA, KARLOBAGA TE S PODRUČJA LIKE I KRBAVE (18. STOLJEĆE) (str.523-546) hrvatskipdf 566 KB
SOLDIERS IN VENETIAN OVERSEAS LAND UNITS OF THE HOMELAND FROM SENJ, KARLOBAG AND FROM THE AREAS OF LIKA AND KRBAVA (18TH CENTURY) (str.539-539)  
LOVORKA ČORALIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
SENJ U PELJARIMA JADRANA OD KRAJA 18. DO KRAJA 19. STOLJEĆA (str.547-582) hrvatskipdf 377 KB
SENJ IN PILOT-BOOKS OF THE ADRIATIC FROM THE END OF THE 18th CENTURY TO THE END OF THE 19th (str.582-582)  
MITHAD KOZLIČIĆ, SANDA UGLEŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
VELEBITSKA MIRILA U ISTRAŽIVANJU ANTE GLAVIČIĆA I DRUGIH TE NEKOLIKO TEZA O NARODU KOJEM PRIPADAJU VELEBITSKA MIRILA ZAJEDNO S NJIHOVIM DVOVJERJEM (str.583-610) hrvatskipdf 187 KB
THE VELEBIT MIRILO IN THE RESEARCH OF ANTE GLAVIČIĆ AND OTHERS AND SEVERAL THEMES ABOUT THE PEOPLE WHICH THE VELEBIT MIRILO BELONG TO TOGETHER WITH THEIR DUAL FAITH (str.610-610)  
MIRKO VALENTIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
JUŽNOVELEBITSKA MIRILA – OD ISTRAŽIVANJA PROFESORA ANTE GLAVIČIĆA DO DANAS (str.611-629) hrvatskipdf 509 KB
SOUTHERN VELEBIT MIRILO FROM THE RESEARCH OF PROFESSOR ANTE GLAVIČIĆ TO TODAY (str.630-630)  
MIRJANA TROŠELJ
Pregledni rad
 
RASADNIČARSTVO SENJSKOG KRALJEVSKOG NADZORNIŠTVA – INSPEKTORATA (str.631-646) hrvatskipdf 218 KB
THE TRANSPLANTATION OPERATIONS OF SENJ’S ROYAL SUPERVISORY - INSPECTORATE (str.646-646)  
VICE IVANČEVIĆ
Pregledni rad
 
ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRKVE SV. PETRA I NJEZINA OKOLIŠA U STARIGRADU PAKLENICI (str.647-656) hrvatskipdf 177 KB
ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF THE CHURCH OF ST. PETER AND ITS SURROUNDINGS IN STARIGRAD PAKLENICA (str.652-652)  
RADOMIR JURIĆ
Izlaganje sa skupa
 
MIROVO – SREDNJI VELEBIT OD JABLANAČKOG LIMESA DO VLAKE MARIJE TEREZIJE (str.657-684) hrvatskipdf 739 KB
MIROVO – CENTRAL VELEBIT FROM THE JABLANAC LIMES TO VLAKA OF MARIA THERESA (str.684-684)  
ALEKSANDRA FABER
Izlaganje sa skupa
 
OSVRT NA DESETLJETNO SUSTAVNO ETNOLOŠKO ISTRAŽIVANJE PRIMORSKO-LIČKIH BUNJEVACA (str.685-696) hrvatskipdf 291 KB
REVIEW OF THE TEN YEAR SYSTEMATIC ETHNOLOGICAL RESEARCH OF THE LITTORAL-LIKA BUNJEVCI (str.696-696)  
MILANA ČERNELIĆ
Izlaganje sa skupa
 
ETNOGRAFSKA ZBIRKA GRADSKOGA MUZEJA SENJ (str.697-710) hrvatskipdf 218 KB
THE ETHNOGRAPHIC COLLECTION OF THE SENJ CITY MUSEUM (str.710-710)  
TIHANA RUBIĆ, MARJETA RAJKOVIĆ IVETA
Izlaganje sa skupa
 
ISTRAŽIVANJA GEOMORFOLOŠKIH TRAGOVA PLEISTOCENSKE OLEDBE NA SJEVERNOM I SREDNJEM VELEBITU (str.711-714) hrvatskipdf 133 KB
RESEARCH OF GEOMORPHOLOGICAL TRACES OF PLEISTOCENE GLACIATION IN NORTHERN AND CENTRAL VELEBIT (str.714-714)  
SANJA FAIVRE, ANDRIJA BOGNAR
Izlaganje sa skupa
 
PREMUŽIĆEVA STAZA NA VELEBITU u povodu njezine 80. obljetnice (str.715-729) hrvatskipdf 412 KB
ŽELJKO POLJAK
Crtice
 
Posjeta: 34.226 *