hrcak mascot   Srce   HID

Informatica museologica, Vol. 29 No. 3-4, 1998.


Informatica museologica,Vol. 29 No. 3-4
Datum izdavanja: srpnja 1999.

Objavljen na Hrčku: 6. 8. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Znanstveni rad u muzeju - recepcija i valorizacija (str.5-8) hrvatskipdf 313 KB
Višnja Zgaga
Stručni rad
 
Znanstveni rad u Galeriji starih majstora ili orijentacijski maraton s preponama (str.9-14) hrvatskipdf 1 MB
Sanja Cvetnić
Stručni rad
 
Metodologija istraživačko-znanstvenog timskog rada na izložbenom projektu Moderne galerije "Urbanizam i arhitektura Rijeke 1845.-1945." : (historicizam - secesija - moderna) (str.15-22) hrvatskipdf 1 MB
Diana Glavočić
Stručni rad
 
Istraživački rad u Prirodoslovnom muzeju Rijeka (str.23-31) hrvatskipdf 1 MB
Milvana Arko-Pijevac
Stručni rad
 
Znanstveno pitanje : Radionica Lorenza di Credija ili? (str.32-34) hrvatskipdf 821 KB
Helena Zorčić
Stručni rad
 
Pokušaji znanstvenog rada u muzejima : (osobna iskustva) (str.35-39) hrvatskipdf 1 MB
Snježana Pavičić
Stručni rad
 
Izazovi Karasova opusa (str.40-42) hrvatskipdf 413 KB
Nikola Albaneže
Stručni rad
 
Istraživanje arhivske građe u muzejskim i privatnim zbirkama (str.43-46) hrvatskipdf 585 KB
Fani Cega
Stručni rad
 
Prirodoslovni muzeji i znanstveni rad (str.47-54) hrvatskipdf 1 MB
Josip Balabanić, Darija Ćaleta, Marijana Vuković
Stručni rad
 
Sudbina znanstveno-istraživačkog rada u muzeju (str.55-61) hrvatskipdf 2 MB
Anica Ribičić-Županić
Stručni rad
 
Gospođo, trebam Vašu tetovažu za muzejski fundus (str.62-64) hrvatskipdf 502 KB
Jadran Kale
Stručni rad
 
Istraživački rad o počecima djelatnosti biblioteke Zemaljskog muzeja u Sarajevu (str.65-67) hrvatskipdf 751 KB
Oleg Lalević, Andrea Dautović
Stručni rad
 
Osamostaljenje i privatizacija nacionalnih muzeja u Nizozemskoj (str.68-78) hrvatskipdf 743 KB
Sanjin Dragojević
Stručni rad
 
Muzeologija kao znanstvena disciplina i njezina primjena u svakodnevnom muzejskom radu (str.79-85) hrvatskipdf 486 KB
Friedrich Waidacher
Stručni rad
 
Od publike do korisnika : pojedinosti iz suvremene teorije baštine : (drugi dio) (str.86-90) hrvatskipdf 370 KB
Tomislav Šola
Stručni rad
 
Kolekcioniranje kao specifična ljudska odlika : (esej u sklopu kolegija Filozofska antropologija, prof. H. Burger) (str.90-92) hrvatskipdf 209 KB
Nikola Albaneže
Stručni rad
 
Registar muzeja i zbirki u vlasništvu vjerskih zajednica (str.93-97) hrvatskipdf 909 KB
Želimir Laszlo
Stručni rad
 
Što se krije iza zatvorenih vrata? (str.98-103) hrvatskipdf 1013 KB
Nataša Mataušić
Stručni rad
 
Preuređenje Arheološkog muzeja u Splitu (str.104-107) hrvatskipdf 559 KB
Jagoda Mardešić
Stručni rad
 
Radovi na zaštiti muzejske građe u Muzeju grada Trogira (str.108-110) hrvatskipdf 589 KB
Fani Cega
Stručni rad
 
20. obljetnica stalne izložbe slika u Muzeju grada Trogira - Galerije Cate Dujšin Ribar : (1978. - 1998.) (str.111-113) hrvatskipdf 399 KB
Dank Radić
Stručni rad
 
Kako zamišljam suvremenu preparatorsku radionicu (str.114) hrvatskipdf 51 KB
Natko Paša
Stručni rad
 
O sudjelovanju na 18. generalnoj konferenciji i 19. generalnoj skupštini Međunarodnog savjeta za muzeje Melbourne (str.115-119) hrvatskipdf 584 KB
Višnja Zgaga
Stručni rad
 
CEICOM (Central European Group of ICOM) ICOM-ova grupa za srednju Europu : (sastanak Grupe za informatizaciju, Munchen, 3. - 6. prosinca 1998.) (str.120-121) hrvatskipdf 123 KB
Markita Franulić
Sažetak sa skupa
 
Melbourne Museum - svijet razumijevanja : otvorenje 2000. godine (str.122-124) hrvatskipdf 515 KB
Željka Kolveski
Stručni rad
 
Ad Basilicas Pictas (str.125-127) hrvatskipdf 565 KB
Maja Bonačić Mandinić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nove pedagoške publikacije (str.128) hrvatskipdf 66 KB
Tončika Cukrov
Stručni rad
 
Novi oblici muzejskog izdavaštva (str.129-130) hrvatskipdf 131 KB
Višnja Zgaga
Stručni rad
 
Muzejski časopisi i godišnjaci : izbor za 1998. godinu (str.131-133) hrvatskipdf 445 KB
Snježana Radovanlija Mileusnić
Stručni rad
 
Stručni radovi za zvanje kustosa - 1998. (str.134-136) hrvatskipdf 198 KB
Snježana Radovanlija Mileusnić
Ostalo
 
Zbirka Kavurić : trajna pohrana u Hrvatskome muzeju arhitekture HAZU (str.137) hrvatskipdf 258 KB
Tončika Cukrov
Ostalo
 
17. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija (str.138-139) hrvatskipdf 294 KB
Snježana Radovanlija Mileusnić
Stručni rad
 
Mađarski državni arhiv - arhiv za treće tisućljeće (str.140-141) hrvatskipdf 365 KB
Jozefina Dautbegović
Stručni rad
 
Lex Specialis - Zakon o muzejima (str.141-144) hrvatskipdf 357 KB
Ana Brlek
Stručni rad
 
Posjeta: 15.436 *