hrcak mascot   Srce   HID

Informatica museologica, Vol. 27 No. 1-2, 1996.


Informatica museologica,Vol. 27 No. 1-2
Datum izdavanja: rujna 1997.

Objavljen na Hrčku: 7. 9. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Izlučiti ili ne izlučiti predmete iz zbirke? (str.5-11) hrvatskipdf 588 KB
Žarka Vujić
Stručni rad
 
Povijest povijesnog predmeta (str.11-13) hrvatskipdf 302 KB
Željka Kolveski
Stručni rad
 
Pisana izjava : politika skupljanja (str.14-15) hrvatskipdf 134 KB
Krešimir Bašić
Stručni rad
 
Otkup spomeničke građe za zagrebačke muzeje u 1996. godini (str.15-18) hrvatskipdf 341 KB
Snježana Pintarić
Stručni rad
 
Umjetnost devedesetih : nova zbirka Nove galerije u Grazu (str.18-20) hrvatskipdf 228 KB
Werner Fenz
Stručni rad
 
Skupljanje umjetnina otkupima i poklonima za zbirke Moderne galerije Rijeka (str.21-22) hrvatskipdf 135 KB
Diana Glavočić
Stručni rad
 
Prikupljanje muzejske građe u antičkom odjelu Arheološkog muzeja Istre u razdoblju 1990. - 1996. (str.22-24) hrvatskipdf 222 KB
Alka Starac
Stručni rad
 
Uz izložbu Akvizicije Muzeja suvremene umjetnosti 1991. - 1996. (str.25-26) hrvatskipdf 173 KB
Marija Gattin, Leonida Kovač
Stručni rad
 
Etnografska zbirka Šokaca Srijema i Bačke u Muzeju Slavonije u Osijeku (str.26-27) hrvatskipdf 148 KB
Vlasta Šabić
Stručni rad
 
Značenje tematske (prigodne) izložbe u skupljanju i obradi muzejske građe tehničke baštine (str.28-29) hrvatskipdf 161 KB
Davor Fulanović, Krešimir Bašić
Stručni rad
 
Uz izložbu "Stoljeće otkupa mineraloške muzejske građe" : (Hrvatski prirodoslovni muzej, travanj-svibanj 1996.) (str.30-32) hrvatskipdf 321 KB
Vladimir Zebec, Marin Šoufek
Stručni rad
 
Sabiranje građe za Muzej grada Iloka u progonstvu (str.32-33) hrvatskipdf 143 KB
Mato Batorović
Stručni rad
 
Lions grand prix za slikarstvo - jedan od mogućih načina popune muzejskih fundusa (str.34) hrvatskipdf 67 KB
Vesna Lovrić Plantić
Ostalo
 
Poligon muzeoloških kušnji i dometa MGC - Muzejski prostor 1982. - 1996. (str.35-39) hrvatskipdf 557 KB
Margarita Sveštarov Šimat
Stručni rad
 
Program obnove i prezentacije objekata Zbirke Baltazara Bogišića HAZU u Cavtatu (str.40-45) hrvatskipdf 588 KB
Stane Perišin
Stručni rad
 
Lapidarij Muzeja Međimurja u Čakovcu : otvorenje 17. veljače 1996. godine (str.46-47) hrvatskipdf 222 KB
Višnja Zgaga
Stručni rad
 
Novopostavljene zbirke Muzeja Međimurja Čakovec (str.48-49) hrvatskipdf 166 KB
Vladimira Pavić
Stručni rad
 
Gradski muzej Varaždin, Galerija starih i novih majstora, stalni postav starih majstora (str.49-52) hrvatskipdf 394 KB
Snježana Pavičić
Stručni rad
 
Od arheološkog društva "Siscia" do Muzeja Sisak (str.53-57) hrvatskipdf 505 KB
Pavica Pirc
Stručni rad
 
Stalna izložba Muzeja novejše zgodovine iz Ljubljane : "Slovenci u 20. stoljeću" (str.58-62) hrvatskipdf 428 KB
Nataša Mataušić
Stručni rad
 
Obnovljen stalni postav slikarstva Muzeja Mimara (str.63-66) hrvatskipdf 397 KB
Helena Zorčić
Stručni rad
 
Muzealni aspekti heraldičke građe : (na primjeru Heraldničke zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja) (str.66-69) hrvatskipdf 503 KB
Dubravka Peić Čaldarović
Stručni rad
 
Zbirka Zovko u Hrvatskome povijesnome muzeju u Zagrebu (str.70-71) hrvatskipdf 164 KB
Lada Prister
Stručni rad
 
O poljima muzealne određenosti i neodređenosti (str.72-73) hrvatskipdf 166 KB
Želimir Laszlo
Stručni rad
 
Škotski muzejski savjet : inicijativa za muzejsku izobrazbu 1992. - 1995. (str.74-75) hrvatskipdf 159 KB
Jemim Fraser
Stručni rad
 
Posjet zagrebačkih kustosa pedagoga Zavičajnom muzeju Našice (str.75-76) hrvatskipdf 151 KB
Željka Jelavić, Renata Brezinščak
Stručni rad
 
Museum fuer Volkskultur, Spittal na Dravi, Austria (str.77) hrvatskipdf 73 KB
Tončika Cukrov
Ostalo
 
Predmeti iz ostavštine Milke Trnine u Gradskom muzeju Požege (str.78-80) hrvatskipdf 325 KB
Lidija Ivančević-Španiček
Ostalo
 
Stare požeške brijačnice (str.81-82) hrvatskipdf 251 KB
Mirjana Šperanda
Ostalo
 
Propadanje baštine - između papira i stvarnosti : uz izložbu Barokna skulptura iz Kapele sv. Jakova na Očuri, Dvorac Oršić, Gornja Stubica (13. prosinca 1996. - 28. veljače 1997.) (str.83-84) hrvatskipdf 158 KB
Goranka Kovačić
Ostalo
 
Pedeset godina od jedne moderne PTT i radio izložbe (str.85) hrvatskipdf 151 KB
Dunja Majnarić Radošević
Ostalo
 
Od ideje do realizacije izložbe "Tradicijski obrti Hrvatskog zagorja" u Muzeju seljačkih buna, Gornja Stubica (str.86-87) hrvatskipdf 164 KB
Iris Biškupić-Bašić
Ostalo
 
Krenulo je! : uz 1. sajam suvremene umjetnosti u Koprivnici (str.88) hrvatskipdf 82 KB
Marijan Špoljar
Ostalo
 
Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 1996. (str.89-90) hrvatskipdf 138 KB
Želimir Laszlo
Ostalo
 
Simpozij "Muzeji u Hrvatskoj danas i sutra", Klanjec, 23. i 24. svibnja 1996. (str.91) hrvatskipdf 73 KB
Božidar Pejković
Ostalo
 
Stanje hrvatskih muzejsko-galerijskih knjižnica u 1996. godini : analiza upitnika (str.92-95) hrvatskipdf 319 KB
Snježana Radovanlija Mileusnić
Stručni rad
 
SIME, Convegno turismo culturale, Venezia, 20. - 25. travnja 1996 (str.95-96) hrvatskipdf 140 KB
Helena Zorčić
Stručni rad
 
SIME : 5. međunarodni salon muzeja i izložaba, Venecija, 22. - 24.4. 1996 (str.97-98) hrvatskipdf 281 KB
Lada Dražin-Trbuljak
Sažetak sa skupa
 
Studij restauracije tekstila na Institutu za umjetnost i restauraciju Palazzo Spinelli u Firenci (str.99-101) hrvatskipdf 230 KB
Melita Hoić
Ostalo
 
Tekstil i zaštita spomenika u Bavarskoj : šavovi pod pogledom kamenih bogova (str.101-104) hrvatskipdf 467 KB
Mirela Ramljak Purgar
Stručni rad
 
Restauratorska radionica za tekstil Muzeja za umjetnost i obrt (str.105-107) hrvatskipdf 368 KB
Iva Čukman, Antonina Srša
Stručni rad
 
O stanju i čuvanju tekstilnih predmeta Hrvatskoga povijesnog muzeja u Zagrebu : (s posebnim osvrtom na Sakralnu zbirku) (str.108-109) hrvatskipdf 307 KB
Snježana Pavičić
Stručni rad
 
Zbrinjavanje ratom oštećenih predmeta etnografske zbirke Gradskog muzeja Karlovac : (iz depoa u Kamenskom) (str.110) hrvatskipdf 103 KB
Jana Mihalić
Ostalo
 
Konzervatorsko-restauratorski radovi na tekstilu : iz etnografske zbirke Gradskog muzeja Karlovac pohranjene u Kamenskom (str.111-112) hrvatskipdf 204 KB
Dora Kušan
Stručni rad
 
Restauriranje tapiserije "Carcel de amor" (str.113-118) hrvatskipdf 799 KB
Iva Čukman, Antonina Sršan
Stručni rad
 
Rukovanje tekstilnim predmetima u muzeju (str.119-120) hrvatskipdf 146 KB
Ulrike Reichert
Stručni rad
 
Mađarski muzeji, jesen 1995. / 1. (str.120-121) hrvatskipdf 141 KB
Marija Šercer
Ostalo
 
Osvrt na članak Milana Heraka (Muzeji, 1956. - 1957.) : "Osnovni principi rada u našim geološko-paleontološkim muzejima" (str.122-125) hrvatskipdf 414 KB
Zlata Jurišić-Polšak
Ostalo
 
Informacija o popisu ratnih šteta na muzejima i galerijama u Hrvatskoj (str.126) hrvatskipdf 61 KB
Vladimira Pavić
Ostalo
 
Mali plastični depoi (str.127) hrvatskipdf 78 KB
Drago Halić
Ostalo
 
Posjeta: 11.913 *